Preaiubitule, mă rog să-ţi meargă bine în toate şi să fii sănătos, aşa cum îi merge bine sufletului tău. (3 Ioan 1:2)

 

Să spunem că ai acum nouăzeci de ani. Vine cineva şi te întreabă: „Domnule, eşti creştin de foarte mult timp. Ai văzut multe şi ai făcut multe cu Dumnezeu alături. De asemenea, te-ai rugat tot felul de rugăciuni. Așadar, ce ai considera de prioritate maximă atunci când te rogi pentru oameni?”

Cred că apostolului Ioan i s-a pus o întrebare asemănătoare, iar răspunsul său a fost: „Preaiubitule, mă rog să-ţi meargă bine în toate şi să fii sănătos, aşa cum îi merge bine sufletului tău”. Când apostolul Ioan a scris 3 Ioan, era deja foarte bătrân şi probabil singurul ucenic dintre cei 12 originali care era încă în viaţă. Trecuse mult timp de când a umblat ultima dată alături de iubitul său Domn şi a fost martor al răstignirii, învierii şi înălţării Sale.

De asemenea, apostolul Ioan s-a sprijinit de pieptul Domnului în noaptea ultimei cine. Eu cred că acolo, la pieptul lui Iisus, el trebuie să fi simţit bătăile inimii Fiului lui Dumnezeu – acele bătăi de inimă pline de iubire şi compasiune care L-au determinat să meargă pretutindeni, „făcând bine şi vindecându-i pe toți cei ce erau asupriți de diavolul” (Faptele 10:38). De fapt, două treimi din slujirea lui Iisus pe pământ a avut de-a face cu vindecarea bolnavilor.

Iar acum, apropiindu-se de sfârșitul vieții sale, după tot ce a auzit, a văzut şi a experimentat, apostolul Ioan a pus mai presus de toate lucrurile, sănătatea şi prosperitatea. El a spus: „mă rog să-ţi meargă bine în toate şi să fii sănătos, aşa cum îi merge bine sufletului tău”. El a cunoscut bătăile inimii Domnului. El ştia că Domnul doreşte şi va dori întotdeauna aceste lucruri pentru poporul Său.

Iisus a acordat prioritate vindecării divine în timpul slujirii Sale pamântești. Iar Iisus, Care „este același – ieri, astăzi şi în veci!” (Evrei 13:8), va face acelaşi lucru şi pentru tine, astăzi. Inima Lui bate încă pentru tine. El nu va pierde nicio ocazie pentru a-ți face bine, a-ți vindeca trupul zdrobit, cicatricile emoţionale şi duhul obosit şi pentru a te binecuvânta!

 

Domnul doreşte şi va dori întotdeauna sănătate şi împlinire pentru poporul Său.

Destinat Să Domnești Devoțional – Joseph Prince