16Cine va crede şi va fi botezat va fi mântuit; şi cine nu va crede va fi condamnat. [simple_tooltip content=’15 Şi le-a spus: „Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la toată creaţia.

16 Cine va crede şi va fi botezat va fi mântuit; şi cine nu va crede va fi condamnat.’](Marcu 16:15-16)[/simple_tooltip]

 

Botezul în apă este o poruncă a lui Iisus și prima acțiune întreprinsă atunci când crezi. Declarația lui Marcu ar putea fi redată: „Cel care crede cu credință salvatoare (credința care produce acțiune) va fi salvat.” În acest sens, botezul în apă este foarte important. Este o oportunitate de a acționa asupra noii tale profesii de credință. Oricine refuză să urmeze porunca lui Iisus, de a fi botezat cu apă, poate fi suspectat că nu crede cu adevărat.

Pe de altă parte, există exemple din Scriptură, de oameni care au fost născuți din nou înainte de a se boteza în apă. Corneliu și prietenii săi s-au umplut de Duhul Sfânt, și au vorbit în limbi înainte de a fi botezați în apă [simple_tooltip content=’44 Pe când vorbea încă Petru cuvintele acestea, Duhul Sfânt a venit peste toţi cei care ascultau Cuvântul.

45 Şi credincioşii din circumcizie erau uimiţi, toţi câţi au venit cu Petru, că şi peste naţiuni a fost turnat darul Duhului Sfânt;

46 pentru că îi auzeau vorbind în limbi şi preamărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a răspuns:

47 „Oare poate opri cineva apa, ca să nu fie botezaţi aceştia care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?“

48 Şi a poruncit ca aceştia să fie botezaţi în Numele Domnului. Atunci l-au rugat să rămână acolo câteva zile.’](Fapte 10:44-48)[/simple_tooltip]. [simple_tooltip content=’pe Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi va fi în voi.’]Ioan 14:17[/simple_tooltip] Îl redă pe Iisus spunând că un necredincios nu poate primi Duhul Sfânt, deci Corneliu și prietenii săi ar fi trebuit să fie născuți din nou înainte de botezul cu apă.

Botezul în apă este un semn al Noului Legământ, la fel cum circumcizia a fost un semn al Vechiului Legământ. Apostolul Pavel a spus clar, în Romani 4, că tăierea împrejur a lui Avraam a fost doar un semn. Avraam a fost justificat prin credință înainte de a fi circumcis. Pavel continuă să afirme în [simple_tooltip content=’1 Hristos ne-a pus în libertate; rămâneţi deci tari şi nu vă prindeţi din nou într-un jug al robiei!

2 Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă veţi fi circumcişi, Hristos nu vă va folosi la nimic.

3 Şi mărturisesc din nou oricărui om circumcis că este dator să împlinească toată legea.

4 Voi, cei care vă îndreptăţiţi prin lege, sunteţi lipsiţi de orice folos de la Hristos; aţi căzut din har.

5 Pentru că noi, prin Duh, din credinţă, aşteptăm speranţa dreptăţii.

6 Pentru că, în Hristos Isus, nici circumcizia nu are vreo putere, nici necircumcizia, ci credinţa care lucrează prin dragoste.’]Galateni 5:1-6[/simple_tooltip] că oricine are încredere în circumcizie a căzut din har; Hristos nu-i va aduce nimic ca și profit.

Credința în lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos produce salvarea, nu faptele noastre. Cu toate astea, Iacov scrie că fară fapte credința este moartă [simple_tooltip content=’Vrei dar să ştii, o, om deşert, că, fără fapte, credinţa este moartă?’](Iacov 2:20)[/simple_tooltip]. Credința singură mântuiește, dar credința salvatoare nu este niciodată singură; trebuie acționat în urma ei. La aceasta se referea Iisus atunci când a poruncit tuturor credincioșilor să fie botezați în apă.

Dacă nu ai avut bucuria de a fi botezat în apă, astăzi este ziua ta. Sunt sigur că pastorul tău ar fi încântat să te boteze în apă. Și amintește-ți, a fi scufundat în apă simbolizează că ai fost făcut părtaș morții lui Iisus față de păcat, iar ieșirea din apă simbolizează că ai fost înviat împreună El la o nouă viață. Aleluia!