1Aveți grijă să nu faceți milosteniile voastre înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel, nu aveți răsplată de la Tatăl vostru care este în cer. [simple_tooltip content=’1 Aveți grijă să nu faceți milosteniile voastre înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel, nu aveți răsplată de la Tatăl vostru care este în cer.

2 De aceea când faci milostenii, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și pe străzi, ca să aibă glorie de la oameni. Adevărat vă spun: Ei își au răsplata lor.

3 Ci tu, când faci milostenii, să nu știe stânga ta ce face dreapta,

4 Pentru ca milosteniile tale să fie în taină; și Tatăl tău care vede în taină, El Însuși îți va răsplăti pe față.’](Matei 6:1-4)[/simple_tooltip]

 

Motivul din spatele darului tău este mai important decât darul în sine. Pavel a spus dacă și-ar da toate bunurile sale pentru a-i hrăni pe săraci, sau dacă ar face sacrificiul suprem de a-și da propria viață pentru altcineva, dar nu ar fi motivat de dragoste, atunci darul său nu i-ar aduce nici un profit [simple_tooltip content=’Și chiar dacă aș împărți toate averile mele să hrănesc săracii, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, dar nu aș avea dragoste creștină, nu mi-ar folosi la nimic.’](1 Corinteni 13:3)[/simple_tooltip].

Mulți creștini dau cu credincioșie, dar nu văd niciodată răsplata însușită pe care Iisus a promis-o, deoarece motivațiile lor sunt greșite  [simple_tooltip content=’29 Iar Iisus a răspuns și a zis: „Adevărat vă spun: Nu este niciun om care a lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau soție, sau copii, sau pământuri, din cauza Mea și a evangheliei, 30 Și care să nu primească cumva însutit acum în acest timp, case și frați și surori și mame și copii și pământuri, cu persecuții; și în lumea ce vine, viață eternă.’](Marcu 10:29-30)[/simple_tooltip].  Pavel a spus că Dumnezeu iubește un dătător vessel – nu pe unul care dă într-un mod reticent sau din obligație [simple_tooltip content=’Fiecare să dea după cum hotărăște în inima lui, nu cu purtare de pică, sau din necesitate, fiindcă Dumnezeu iubește pe dătătorul vesel.’](2 Corinteni 9:7)[/simple_tooltip].

Iisus ne-a dat cheia pentru a ne purifica motivele în această învățătură. El a spus: „Ci tu, când faci milostenii, să nu ştie stânga ta ce face dreapta” (Matei 6:3). Să dăruiești într-o manieră în care nu vei primi recunoaștere pentru darurile tale garantează că motivațiile tale sunt corecte și îți oferă adevărata bucurie, care vine prin dăruirea de sine. [simple_tooltip content=’Dar niciunul dintre aceste lucruri nu mă mișcă, nici nu consider a mea viață de preț pentru mine însumi, așa încât să îmi termin alergarea cu bucurie și serviciul pe care l-am primit de la Domnul IIsus, să adeveresc evanghelia harului lui Dumnezeu.’](Fapte 20:24)[/simple_tooltip]

Cere-I Domnului să îți arate astăzi o oportunitate de a da un cuvânt bun sau o mână de ajutor cuiva care nu îți va putea rambursa și unde alții nu vor ști niciodată despre asta. Acesta ar putea fi un coleg de muncă, un soț, un copil care nici nu va observa fapta ta, sau orice altă persoană. Vei constata că atunci când le cauți, aceste oportunități sunt în jurul tău.