Matei 14:34-36; Marcu 6:53-56; Ioan 6:22-39

Iisus le-a răspuns şi a zis: „Adevărat, adevărat vă spun: Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat.” (Ioan 6:26)

 

Iisus a cunoscut inimile tuturor oamenilor; prin urmare, El nu Și-a luat un angajament în fața acestei mulțimi. Chiar cu o zi înainte, aceiași oameni au încercat să-L ia cu forța și să-L facă împăratul lor, dar EL s-a retras și a petrecut noaptea în rugăciune.

Această mulțime părea că Îl caută pe Iisus, dar de fapt încercau să-L folosească pe Iisus pentru propriile lor scopuri. Este adevărat că există multe beneficii personale în a-L sluji pe Domnul, dar beneficiile nu sunt pentru a deveni vreodată scopul sau dorința noastră. În toate lucrurile, Hristos trebuie să aibă întâietate. [simple_tooltip content=’Şi El este Capul trupului, al Adunării; El este Începutul, Cel Întâi-născut dintre cei morţi, ca El să aibă întâietate în toate;’](Coloseni 1:18)[/simple_tooltip]

Iisus a expus adevăratele intenții ale inimilor oamenilor, predicând un mesaj puternic de angajament. Cei care s-au concentrat pe sine s-au ofensat și au plecat, în timp ce acei care erau dispuși să-și lase viața pentru a experimenta viața abundentă a lui Dumnezeu au rămas. Angajamentul față de Dumnezeu Însuși (nu față de ceea ce El poate produce) este ceea ce separă întotdeauna adevărații închinători ai lui Dumnezeu de falșii închinători.

Când Iisus a declarat că El este singura cale către Tatăl [simple_tooltip content=’Iisus i-a spus: „Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”’](Ioan 14:6)[/simple_tooltip], oamenii s-au înfuriat. Să credem că faptele noastre drepte nu ne pot salva ne ofensează mereu natura și mândria noastră carnală! Dar Iisus a lămurit că singura noastră parte în mântuire este să credem. Să credem ce? Să credem în El și în sacrificiul Său – nu în al nostru. Mântuirea este un dar și nu poate fi achiziționată [simple_tooltip content=’2 Pentru că le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar nu potrivit cunoştinţei.

3 Pentru că, necunoscând neprihănirea lui Dumnezeu şi căutând să-şi stabilească propria lor neprihănire, nu s-au supus neprihănirii lui Dumnezeu.’](Romani 10:2-3)[/simple_tooltip]

Te găsești atât de hotărât să-L cauți pe Dumnezeu într-un singur domeniu, încât uiți de cea mai mare minune dintre toate, care este dragostea și răscumpărarea care ți-a fost dată de Dumnezeu prin Fiul Său. Astăzi, amintește-ți de sacrificiul Său și cât de mult El te iubește. Acest adevăr va pune orice altceva într-o perspectivă corectă.