Marcu 4:35-41

26Între voi nu va fi aşa, ci oricine va fi mare între voi va fi slujitorul vostru; 27şi oricine va fi cel dintâi între voi să fie robul vostru; 28după cum Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” (Matei 20:26-28)

 

Când Iisus le-a spus vânturilor și valurilor să se liniștească, ucenicii au întrebat: „Ce fel de om este acesta?” Pentru a înțelege pe deplin ce fel de „om” este Iisus, trebuie să ne întoarcem la început. Când Dumnezeu a creat această lume fizică și apoi pe Adam și Eva, El a dat omenirii autoritatea de a guverna și de a supune creația (Geneza 1:26). Deși încă deținea universul și tot ceea ce se afla în el, El a dat controlul pământului oamenilor. Când Adam a păcătuit, el și mulți dintre urmașii săi au folosit adesea această putere împotriva dorințelor lui Dumnezeu, ceea ce a fost spre propria lor distrugere.

Dumnezeu nu a rânduit toate lucrurile îngrozitoare care s-au întâmplat de-a lungul istoriei umane, totuși El nu a luat înapoi suveranitatea noastră pe pământ. În schimb, El a devenit om și a născut o nouă rasă de oameni care au fost umpluți de Duhul Său și au împlinit voia Lui pe pământ. După învierea Sa din Matei 28:18, Iisus a spus: „Toată puterea Mi-a fost dată în ceruri și pe pământ,” apoi El a dat puterea și autoritatea Sa ucenicilor Săi.

Iisus S-a făcut trup pentru a recâștiga toată puterea și autoritatea în cer și pe pământ pentru Dumnezeu și pentru toți cei neprihăniți ai Săi. Iisus a fost „Dumnezeu-omul.” După cum este scris în 1 Timotei 3:16, El a fost Dumnezeu manifestat în trup, ceea ce este o taină minunată. El a venit cu puterea și autoritatea Tatălui Său pentru a-i îndrepta pe oameni către Tatăl. El a existat ca Dumnezeu și a fost egal cu Dumnezeu, totuși S-a smerit pe Sine Însuși și a devenit slujitor  în timpul în care a fost aici pe pământ (Filipeni 2:6-8). El nu a venit să se promoveze pe El Însuși, ci să se dea pe Sine ca și calea către Tatăl.

Acest lucru este total opus față de „oamenii importanți” din istoria umană seculară. Cezarul, din timpul lui Iisus, a proclamat că este dumnezeu și a cerut să fie venerat. El, și ceilalți după el, au stăpânit preamărindu-se peste popor și asuprindu-i pentru a-și spori propriile averi și putere. Ucenicii nu văzuseră niciodată un om ca Iisus!

Poți fi într-o poziție de autoritate ca părinte, lider în biserică sau la școala, un angajator sau conducător al comunității. Dacă tot ce conduci este câinele tău, tu ești încă lider. Ce fel de lider ești? Astăzi, fii ca Iisus. Rămâi umil. Ascultă. Caută înțelepciunea și înțelegerea Lui. Vei descoperi că greutatea responsabilității devine ușoară și veselă atunci când o porți cu Iisus.