46Și s-a întâmplat, că după trei zile L-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, deopotrivă ascultându-i și punându-le întrebări. [simple_tooltip content=’41 Și părinții Lui se duceau la Ierusalim în fiecare an, la sărbătoarea paștelui.

42 Și când El avea doisprezece ani, au urcat la Ierusalim, după obiceiul sărbătorii.

43 Și după ce au împlinit zilele, pe când se întorceau ei, copilul Iisus a rămas în Ierusalim; și Iosif și mama Lui nu au știut.

44 Iar ei, presupunând că El este printre călători, au mers cale de o zi; și L-au căutat printre rude și cunoscuți.

45 Și negăsindu-L, s-au întors înapoi la Ierusalim, căutându-L.

46 Și s-a întâmplat, că după trei zile L-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, deopotrivă ascultându-i și punându-le întrebări.

47 Și toți care Îl auzeau, erau înmărmuriți de înțelegerea și răspunsurile Lui.

48 Și când L-au văzut, au fost uimiți și mama Lui i-a spus: „Fiule, de ce te-ai purtat astfel cu noi? Iată, tatăl Tău și cu mine Te-am căutat, mâhnindu-ne.”

49 Și le-a spus: „Cum se face că M-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în cele ale Tatălui Meu?”

50 Și ei nu au înțeles vorba pe care le-o spusese.

51 Și a coborât cu ei și a venit la Nazaret și le era supus; dar mama Lui păstra toate aceste cuvinte în inima ei.’](Luca 2:41-51)[/simple_tooltip]

 

Aceasta este singura înregistrare scripturală a copilăriei lui Iisus; cu toate acestea, putem învăța multe din acest scurt verset. La vârsta de doisprezece ani, înțelepciunea Sa i-a uimit pe bărbații care și-au petrecut o viață studiind Scripturile (v. 47). Amintiți-vă că Iisus nu a avut acces tot timpul la o copie a Bibliei, așa cum avem noi astăzi. El a primit cunoșterea revelatoare de la Tatăl Său ceresc, dar a trebuit să viziteze sinagoga pentru a citi sulurile Cuvântului lui Dumnezeu.

Chiar și la vârsta de 12 ani, Iisus a înțeles clar cine era Tatăl Său adevărat și de ce a venit pe lume (v. 49). Totuși, El a pus și întrebări cărturarilor (v. 46). Acest lucru este uimitor când îți dai seama că în El sunt toate comorile înțelepciunii și cunoașterii [simple_tooltip content=’În care sunt ascunse toate tezaurele înțelepciunii și cunoașterii.’](Coloseni 2:3)[/simple_tooltip]. Deși era Dumnezeu, El a locuit în corp uman fizic, cu o minte naturală, care trebuia educată.

Vedem că Iisus știa chemarea și scopul Lui chiar în copilăria Sa fragedă, dar El a vrut totuși să studieze și să Se pregătească pentru lucrarea pe care Dumnezeu L-a chemat să o îndeplinească. El face același lucru cu tine, pregătindu-te pentru ceea ce El te-a chemat să faci.

Dacă nu știi la ce ești chemat să faci, întreabă-L astăzi! Apoi cere-I să-ți arate ce poți face pentru a-ți pregăti mintea și inima pentru tot ce vrea ca El să realizeze prin tine.