În ultimele două articole, am stabilit identitatea noastră ca și neprihănire a lui Dumnezeu și adevărul despre neprihănire. Acum, vrem să ne concentrăm asupra lucrării Duhului Sfânt cu privire la neprihănirea noastră și la modul în care Dumnezeu răspunde când păcătuim.

 

Ne convinge Duhul Sfânt când păcătuim?

Aceasta este o întăritură majoră în mintea multor creștini. Ei cred într-adevăr că o parte a lucrării Duhului în viața creștinului este să-l condamne când păcătuiește. De ce se crede în acest fel? Din cauza tradiției! Auzim o parte a unui mesaj sau citim o porțiune de Scriptură scoasă din context și ne trezim formulând un concept, o învățătură și un tipar de credință.

Mulți au ajuns să creadă acest concept că Duhul ne condamnă, deoarece așa am fost învățați și avem acest pasaj care face aluzie la el atunci când este scos din context. Credincioșii legați de tradiție afirmă că Iisus Însuși a spus că Duhul ne convinge de păcat. Este acesta adevărul?

8Şi, când va veni Acela, va convinge lumea de păcat şi de neprihănire şi de judecată: 9de păcat, pentru că ei nu cred în Mine; 10de neprihănire, pentru că Mă duc la Tatăl şi nu Mă mai vedeţi; 11şi de judecată, pentru că stăpânitorul acestei lumi este judecat. (Ioan 16:8-11)

 

Înainte de a privi la acest text, vreau să subliniez că în [simple_tooltip content=’Şi aţi uitat de tot îndemnul care vă vorbeşte ca unor fii: „Fiul meu, nu dispreţui disciplinarea Domnului, nici nu te descuraja când eşti mustrat de El;’]Evrei 12:5[/simple_tooltip] cuvântul pentru „mustrare” (elegchō) este același cuvânt care este tradus „convinge” aici în versetul 8. Vom vorbi în detaliu despre acel pasaj din Evrei și modul în care Dumnezeu răspunde atunci când păcătuim în articolul următor. Pentru moment, să ne uităm la acest cuvânt convinge. Acest cuvânt transmite ideea de a condamna, de a osândi, de a respinge, de a expune la lumină și, de asemenea, sugerează a face de rușine persoana condamnată.

Ia în considerare semnificația cuvântului „osândit [condamnat]”:

  • Verb: declară că cineva se face vinovat de o infracțiune penală prin verdictul unui juriu sau prin decizia unui judecător în instanță.
  • Substantiv: o persoană găsită vinovată de o infracțiune penală, și execută o pedeapsă cu închisoarea.

 

Declară Duhul Sfânt vreodată vinovat pe cel neprihănit? Desigur că nu! Dacă ar face-o, ar fi ca și cum ar spune că lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos a fost un remediu insuficient pentru păcatul tău. Din moment ce ai fost îndreptățit prin harul Său [simple_tooltip content=’fiind îndreptăţiţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus,’](Romani 3:24)[/simple_tooltip], nu poți fi condamnat pentru păcatul tău.

Aceasta este probabil învățătura cea mai principală despre păcat în biserică: Când păcătuiești, Duhul Sfânt te va convinge că ești vinovat față de păcatul tău. Dar există o problemă. Cum poate Duhul Sfânt să te condamne de păcatele pe care El alege să nu-Și amintească?

 

Dar şi Duhul Sfânt ne mărturiseşte despre aceasta… „nicidecum nu-Mi voi mai aminti de păcatele lor şi de nelegiuirile lor.“ (Evrei 10:15,17)

Conform legământului legii, trebuia să ții evidența și să dai socoteală pentru fiecare păcat. Dar legământul harului lui Dumnezeu este caracterizat prin uitarea divină:

 

… „Pentru că le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aminti de păcatul lor.“ (Ieremia 31:34c)

De ce alege Dumnezeu să uite păcatele noastre? A devenit El blând față de păcat? Dimpotrivă. Pe cruce, Dumnezeu a dat o lovitură de moarte păcatului încât nu-și va mai reveni niciodată. În onoarea victoriei complete și totale asupra păcatului, Dumnezeu poate acum să respingă păcatul ca fiind irelevant pentru scopurile Lui eterne în Hristos Iisus.

Trebuie să înțelegi că Dumnezeu nu este Cel care te face să te simți vinovat. Dumnezeu îndepărtează vinovăția; El nu o dă. A fi vinovat înseamnă a fi tras la răspundere pentru păcatul tău, și Dumnezeu nu te ține responsabil. Uită-te la cruce, unde Iisus a luat responsabilitatea pentru tot păcatul nostru. El a purtat păcatul nostru pentru ca noi să purtăm neprihănirea Lui. Sub lege, cel mai bun dintre noi este declarat vinovat din pricina păcatului. Dar, sub har, cel mai rău dintre noi este declarat neprihănit din pricina lui Iisus.

Poate spui: „Știu ca sunt neprihănit și justificat, dar încă mă simt vinovat.” Dacă ești neprihănit și justificat nu poți fi vinovat. În Hristos ai fost judecat și nu ai fost găsit vinovat pentru totdeauna. Sentimentul acela de vinovăție este un simptom al necredinței în bunătatea lui Dumnezeu. Nu lăsa acel sentiment să domnească asupra ta. Dă-i-l lui Iisus și lasă-L să Se ocupe de el. Dacă crezi că sângele Lui este remediul lui Dumnezeu pentru păcat, atunci trebuie să crezi că este remediul Său și pentru vinovăție. [simple_tooltip content=’să ne apropiem cu inimă sinceră, în siguranţa deplină a credinţei, având inimile curăţite de o conştiinţă rea şi trupul spălat cu apă curată.’](Evrei 10:22)[/simple_tooltip]

Observă că Iisus Îl numește pe Duhul Sfânt „Mângâietorul,” nu Acuzatorul.

 

Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi vă va da un alt Mângâietor, ca să fie cu voi pentru totdeauna, (Ioan 14:16)

Se spune că El va trimite „un alt” Mângâietor. „Un alt” înseamnă unul de același calibru, de același fel. Iisus a fost și încă este un mângâietor; El nu a condamnat pe oameni în timpul lucrării Sale pământești. [simple_tooltip content=’17Pentru că Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 18Cel care crede în El nu este judecat; dar cel care nu crede a şi fost judecat, pentru că nu a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 19Şi aceasta este judecata: că lumina a venit în lume şi oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.’](Ioan 3:17-19)[/simple_tooltip]

 

De ce Duhul nu te poate convinge de păcatele tale?

Există trei motive majore pentru care Duhul nu te condamnă:

  1. Primul motiv este că rolul Duhului este acela de a-L glorifica pe Iisus Hristos. [simple_tooltip content=’Acela Mă va glorifica, pentru că va primi din ce este al Meu şi vă va face cunoscut.’](Ioan 16:14)[/simple_tooltip] Pentru a-L glorifica pe Iisus trebuie să-I înalțe Numele și lucrarea Lui încheiată. Ca Duhul să diminueze lucrarea încheiată ar fi să nu-L glorifice pe Isus. Lucrarea încheiată s-a ocupat de problema păcatului.
  2. În al doilea rând, Iisus în lucrarea Sa încheiată a obținut iertarea noastră completă. Iisus ne-a iertat de toate păcatele noastre. [simple_tooltip content=’Şi pe voi, care eraţi morţi în greşelile şi în necircumcizia cărnii voastre, v-a înviat împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile,’](Coloseni 2:13)[/simple_tooltip] Păcatele trecute, prezente și chiar viitoare au fost iertate odată pentru totdeauna pe acea cruce. Pentru ca Duhul să te condamne pentru ceva care a fost deja iertat este să nu ia în serios lucrarea încheiată. Duhul ar nega finalitatea lucrării de la cruce, și El nu va face aceasta niciodată.
  3. În cele din urmă, Dumnezeu Tatăl nostru a spus că păcatele și faptele noastre nelegiuite El nu și le mai amintește [simple_tooltip content=’Pentru că voi fi îndurător faţă de nedreptăţile lor şi nicidecum nu-Mi voi mai aminti de păcatele lor şi de nelegiuirile lor.’](Evrei 8:12)[/simple_tooltip]. A te condamna și a-ți reaminti de păcatele tale ar dezonora Cuvântul și promisiunea Tatălui nostru ceresc. Dumnezeu nu Se dezonorează pe Sine Însuși. El a spus că nu-Și va aminti păcatele noastre. Tatăl nostru este credincios și adevărat, El nu minte niciodată. El a spus că nu-Și va mai aminti păcatul nostru și nu o face.

 

Cum ne convinge Duhul Sfânt?

În lumina celor spuse mai sus, trebuie luată în considerare cealaltă semnificație a acestui cuvânt grecesc elegchō – a expune sau a aduce în lumină. Duhul Sfânt ne convinge prin a aprinde lumina. El face acest lucru nu pentru a te rușina (Iisus a purtat rușinea ta), ci pentru a-ți arăta calea spre viață.

Această nouă definiție a convingerii nu se bazează pe păcatul și vina noastră. Duhul Sfânt nu te va condamna niciodată sau nu îți va îngrămădi vină deasupra capului tău, deoarece dacă ar face-o, ar fi o recunoaștere a înfrângerii. Ar fi echivalent cu a spune că lucrarea lui Hristos pe cruce a fost un remediu insuficient pentru păcatul tău.

Ca și expresie a dragostei și îndurării Sale, Duhul Sfânt caută să ne convingă că Iisus este remediul pentru păcat.

 

8Şi, când va veni Acela, va convinge lumea de păcat şi de dreptate şi de judecată: 9de păcat, pentru că ei nu cred în Mine; (Ioan 16:8-9)

Jertfa lui Iisus, odată pentru totdeauna, a fost remediul pentru păcatul lumii, iar scopul Duhului Sfânt este mai degrabă să te facă să crezi că Iisus ți-a îndepărtat păcatul. „Cu privire la păcat – privește-L pe Iisus. Crede în El.”

 

10de neprihănire, pentru că Mă duc la Tatăl şi nu Mă mai vedeţi…

„… Și pentru că nu Mă mai vedeți, nu puteți vedea ochii Mei aprobatori, zâmbetul Meu, acceptarea Mea.” Deci, trebuie să știi că ești neprihănit prin credință. Și Duhul Sfânt a fost trimis să te convingă de neprihănire. Ai o neprihănire veșnică – o neprihănire pe care nu o poți pierde din pricina păcatului. Aceasta este confidența pe care o avem în Evanghelie.

Această convingere ne amintește de statutul nostru drept în fața lui Dumnezeu. Ea ne încredințează că suntem pentru totdeauna acceptați în prezența Lui. Această convingere ne conduce spre Dumnezeu, nu departe de El. Ea ne permite să venim la Dumnezeu și să continuăm într-o relație roditoare cu El. În același timp, această convingere ne ajută să biruim. Când suntem convinși de neprihănirea noastră, începem să manifestăm cine suntem deja în El.

Îți amintești de femeia prinsă în adulter? După ce toți acuzatorii ei pleacă, Iisus a spus: „Atunci nici Eu nu te condamn; du-te acum și lasă viața de păcat.” [simple_tooltip content=’8 Şi, plecându-Se din nou, scria pe pământ. 9 Dar ei, după ce au auzit aceste cuvinte, ieşeau unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Şi a rămas Iisus singur şi femeia stând în mijloc. 10 Şi Iisus, ridicându-Se şi nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a spus: „Femeie, unde sunt aceia, acuzatorii tăi? Nimeni nu te-a condamnat?“ 11 Şi ea a spus: „Nimeni, Doamne“. Şi Iisus i-a spus: „Nici Eu nu te condamn. Mergi şi să nu mai păcătuieşti“.’](Ioan 8:10-11)[/simple_tooltip]

Cam așa arată adevărata convingere. Iisus îți atrage atenția asupra luminii radiante a dragostei și acceptării Sale. Este mâna harului care îți ridică capul și te protejează de pietrele grele ale condamnării. Este Fiul lui Dumnezeu care vorbește în apărarea ta și îi reduce la tăcere pe acuzatorii tăi.

Religia spune: „Trebuie să încetezi a păcătui dacă vrei ca Dumnezeu să nu te condamne.” Dar harul spune: „Nu te condamn; Eu sunt pentru tine și te voi ajuta să îți lași viața de păcat.”

Când păcătuiești, conștiința ta te poate condamna, legea te va condamna, judecătorul și juriul te pot condamna, religia te poate condamna și diavolul te va condamna cu siguranță. Dar în timp ce toate aceste condamnări au loc, Duhul Sfânt va fi acolo pentru a-ți reaminti de neprihănirea ta în Hristos Iisus. Aceasta este ceea ce ne împuternicește să nu mai păcătuim – această veste bună că Dumnezeu justifică păcătoșii.

 

11şi de judecată, pentru că stăpânitorul acestei lumi este judecat.

Duhul Sfânt te convinge că diavolul a fost judecat și nu are nici o autoritate legitimă în viața ta.  Când boala, lipsa sau când lucrurile merg prost în viața ta, este ușor să simți că ai făcut ceva pentru a merita această judecată. Mulți oameni cred că Dumnezeu este Cel care permite aceste situații negative ca judecată pentru un păcat pe care l-au făcut. Dar pur și simplu nu este adevărat. Toată judecata pentru păcat a fost pusă pe Iisus pe cruce și acolo a fost judecat diavolul. În acele momente când simți că primești ceea ce meriți, Duhul Sfânt îți slujește și te încurajează, reamintindu-ți că diavolul a fost judecat… și pentru că a fost judecat, nu mai există nici o condamnare pentru tine. [simple_tooltip content=’Deci acum nu este nici o condamnare pentru cei în Hristos Isus.’](Romani 8:1)[/simple_tooltip]

Convingerea Duhului Sfânt nu are nimic de-a face cu păcatul tău, ci are totul de-a face cu harul lui Dumnezeu. Nu e vorba de lucrurile rele pe care le-ai făcut, ci de lucrurile bune pe care El vrea să le facă în tine chiar acum.