6Fiindcă în Iisus Hristos nici circumcizia, nici necircumcizia nu are vreo putere, ci credința care lucrează prin dragoste. [simple_tooltip content=’1 Așadar, stați tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi și nu vă prindeți din nou în jugul robiei.

2 Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă veți fi circumciși, Hristos nu vă va fi de niciun folos.

3 Fiindcă mărturisesc din nou fiecărui om ce se circumcide, că este dator să țină întreaga lege.

4 Hristos a devenit fără niciun efect pentru voi; voi toți care sunteți declarați drepți prin lege, sunteți căzuți din har.

5 Fiindcă noi prin Duhul așteptăm speranța dreptății prin credință.

6 Fiindcă în Iisus Hristos nici circumcizia, nici necircumcizia nu are vreo putere, ci credința care lucrează prin dragoste.

7 Ați alergat bine; cine v-a împiedicat ca să nu ascultați de adevăr?

8 Această convingere nu vine de la cel ce vă cheamă.

9 Puțină dospeală dospește tot aluatul.

10 Eu am încredere în voi, prin Domnul, că nu veți gândi nimic altceva; dar cel ce vă tulbură își va purta judecata, oricine ar fi.

11 Și eu, fraților, dacă mai predic circumcizia, de ce mai sunt persecutat? Atunci poticnirea crucii a fost înlăturată.

12 Aș dori să fie stârpiți cei ce vă tulbură.

13 Fiindcă, fraților, voi ați fost chemați la libertate; numai nu folosiți libertatea pentru a da ocazie cărnii, ci prin dragoste serviți unii altora.’](Galateni 5:1-13)[/simple_tooltip]

 

Dicționarul definește lucrează ca „a opera sau să cauza să opereze, mai ales în mod eficient.” Forța motrică a adevăratei credințe biblice este modul de dragoste al lui Dumnezeu. Când avem o revelație clară a dragostei lui Dumnezeu pentru noi, credința vine în mod natural. Credința este un produs secundar al dragostei lui Dumnezeu.

O dată un om s-a certat cu mine că Dumnezeu nu vindecă tot timpul. Motivația lui pentru această convingere a fost faptul că fiica sa de doisprezece ani era cvadriplegică și retardată mental. El credea că Dumnezeu a făcut-o așa. Am împărtășit versete, el a împărtășit versete și am ajuns într-un impas.

În cele din urmă, am întrebat: „Ce fel de tată ești încât să nu o iubești pe fiica ta suficient pentru a o vedea vindecată?” El a devenit într-adevăr nervos și m-a asigurat că ar face orice ca fiica sa să fie vindecată, chiar până în punctul de a-i lua locul, dacă aceasta s-ar putea întâmpla. I-am răspuns: „Crezi că Dumnezeu o iubește mai puțin decât tine?”

El a putut argumenta doctrina, dar când a venit vorba despre dragoste a fost de neconceput că un Dumnezeu care nu numai că are dragoste, dar este dragoste [simple_tooltip content=’Cel ce nu Îl iubește nu cunoaște pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste.’](1 Ioan 4:8)[/simple_tooltip] să nu folosească puterea Lui pentru a ne vedea întregiți. Cei care nu cred că El va acționa în dreptul lor sunt oameni care nu înțeleg dragostea Lui pentru ei. Credința funcționează atunci când știm marea dragoste pe care Dumnezeu o are pentru noi.

Cere-I Domnului o revelație despre cât de mult te iubește astăzi, și privește cum credința ta vine la viață.