32Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu slăbească credinţa ta; şi tu, când te vei întoarce, să-i întăreşti pe fraţii tăi.” [simple_tooltip content=’31 Şi Domnul a spus: „Simone, Simone, iată, Satan v-a cerut ca să vă cearnă ca pe grâu.

32 Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu slăbească credinţa ta; şi tu, când te vei întoarce, să-i întăreşti pe fraţii tăi.”

33 Şi el I-a spus: „Doamne, cu Tine sunt gata să merg şi la închisoare şi la moarte.”

34 Şi El a spus: „Petru, îţi spun, nicidecum nu va cânta astăzi cocoşul, mai înainte ca tu să tăgăduieşti de trei ori că Mă cunoşti.”

35 Şi le-a spus: „Când v-am trimis fără pungă şi fără traistă şi fără încălţăminte, v-a lipsit ceva?” Şi ei au spus: „Nimic.”

36 El le-a spus deci: „Dar acum, cine are o pungă, s-o ia; tot astfel şi o traistă; şi cine nu are sabie, să-şi vândă haina şi să-şi cumpere.

37 Pentru că, vă spun, mai trebuie să se împlinească în Mine ceea ce este scris: «Şi a fost socotit printre cei fără de lege»: pentru că şi cele despre Mine au un sfârşit.”

38 Şi ei au spus: „Doamne, iată aici două săbii.” Şi El le-a spus: „Destul!”

39 Şi, ieşind, a mers, după obiceiul Său, la Muntele Măslinilor, şi L-au urmat şi ucenicii Săi.

40 Şi, când a ajuns la locul acela, le-a spus: „Rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită.”

41 Şi El S-a depărtat de ei cam la o aruncătură de piatră şi a îngenuncheat şi Se ruga,

42 spunând: „Tată, dacă vrei, depărtează paharul acesta de la Mine! Însă nu voia Mea, ci a Ta să se facă.”

43 Şi I s-a arătat un înger din cer, întărindu-L.

44 Şi, fiind în luptă grea, Se ruga mai stăruitor. Şi sudoarea Lui s-a făcut ca picături mari de sânge, căzând pe pământ.

45 Şi, ridicându-Se de la rugăciunea Sa, a venit la ucenicii Săi şi i-a găsit dormind de întristare.

46 Şi le-a spus: „Pentru ce dormiţi? Ridicaţi-vă şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită.”

47 Dar, pe când vorbea El încă, iată o mulţime, şi cel care se numeşte Iuda, unul din cei doisprezece, mergea înaintea lor; şi s-a apropiat de Isus ca să-L sărute.

48 Şi Iisus i-a spus: „Iuda, cu o sărutare Îl dai tu pe Fiul Omului?”
49 Şi cei care erau în jurul Lui, văzând ce avea să urmeze, I-au spus: „Doamne, să lovim cu sabia?”

50 Şi unul dintre ei l-a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă.

51 Şi Iisus, răspunzând, a spus: „Lăsaţi, până aici!” Şi, atingându-i urechea, l-a vindecat.

52 Şi Iisus a zis către preoţii de seamă şi către căpitanii templului şi către bătrânii care veniseră împotriva Lui: „Aţi ieşit ca împotriva unui tâlhar, cu săbii şi cu ciomege?

53 În fiecare zi când eram cu voi în templu, n-aţi întins mâinile împotriva Mea; dar acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului.”

54 Şi, apucându-L, L-au luat şi L-au dus în casa marelui preot. Şi Petru Îl urma de departe.

55. Şi, aprinzând un foc în mijlocul curţii şi aşezându-se ei împreună, Petru s-a aşezat între ei.

56. Şi o servitoare, văzându-l stând la foc şi privindu-l ţintă, a spus: „Şi acesta era împreună cu El.”

57 Dar el a tăgăduit, spunând: „Femeie, nu-L cunosc.”

58 Şi, la scurt timp, un altul, văzându-l, a spus: „Şi tu eşti dintre ei.” Dar Petru a spus: „Omule, nu sunt.”

59 Şi, după aproape un ceas, un altul întărea acelaşi lucru, spunând: „În adevăr, şi acesta era cu El, pentru că şi el este galileean.”

60 Şi Petru a spus: „Omule, nu ştiu ce spui.” Şi îndată, pe când vorbea el încă, a cântat cocoşul.

61 Şi Domnul, întorcându-Se, a privit la Petru. Şi Petru şi-a amintit cuvântul Domnului, cum îi spusese: „Mai înainte de a cânta cocoşul, Mă vei tăgădui de trei ori.”’](Luca 22:31-61)[/simple_tooltip]

 

Iisus l-a informat pe Petru că Satan dorea să-l cearnă ca grâul (v. 31). Știm din Scriptură că mai târziu în acea noapte, Petru a negat de trei ori că-L cunoaște pe Iisus (Luca 22:54-62). Părea că diavolul a reușit chiar și după ce Iisus S-a rugat pentru el. S-a rugat Iisus o rugăciune la care nu a primit răspuns? Cu siguranta nu!

În acest verset, Iisus a vorbit și despre ce ar trebui să facă Petru atunci când a fost schimbat. Prin urmare, El a prevăzut negarea lui Petru, S-a rugat ca a lui credință să nu eșueze și nu a eșuat. Este posibil să eșuăm în acțiunile noastre, dar să nu eșuăm în inimile noastre.

În noaptea aceea, Petru a spus că îl va urma pe Iisus până la moarte (v. 33). El a dovedit-o încercând să-L apere pe Domnul împotriva soldaților romani care veneau să-L aresteze (Luca 22:50-51). Aceasta a fost o misiune de sinucidere. Dacă Iisus nu ar fi intervenit, Petru ar fi fost ucis. Nu există nici o îndoială că inima lui Petru îi era devotată lui Iisus.

La fel ca mulți dintre noi, după marele său spectacol de curaj, Petru nu a fost pregătit pentru bătălia spirituală pe care a întâlnit-o mai târziu. Dacă războiul ar fi fost pe tărâmul fizic, cu pumnii și săbiile, ar fi luptat până la moarte. Dar el nu știa cum să stea în picioare spiritual. Petru a negat pe Domnul cu gura, dar nu în inima lui. El a dovedit acest lucru prin remușcările pe care le-a experimentat după ce L-a văzut pe Iisus întorcându-se și privindu-l (Luca 22:61).

Poate că L-ai dezamăgit pe Domnul în vreun fel în acțiunile tale. Iisus S-a rugat pentru tine ca nici credința ta să nu dea greș. Știind acest lucru, te poți ridica din nou, la fel ca Petru, și să-I slujești Domnului din toată inima în orice faci. Amintiște-ți, Dumnezeu l-a folosit pe Petru să predice primul mesaj al Evangheliei în ziua Cincizecimii.