26Și i-a fost revelat de Duhul Sfânt, că nu va vedea moartea înainte să fi văzut pe Hristosul Domnului. [simple_tooltip content=’25 Și, iată, era un om în Ierusalim al cărui nume era Simeon; și acest om era drept și pios, așteptând mângâierea lui Israel; și Duhul Sfânt era peste el.

26 Și i-a fost revelat de Duhul Sfânt, că nu va vedea moartea înainte să fi văzut pe Hristosul Domnului.

27 Și a venit prin Duhul în templu; și când părinții au adus înăuntru pe copilul Iisus, să facă pentru El după obiceiul legii,

28 Atunci, el l-a luat în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a spus:

29 „Doamne, acum îl lași pe robul tău să plece în pace, conform cuvântului Tău:

30 Pentru că ochii mei au văzut salvarea Ta,

31 Pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor,

32 O lumină să lumineze neamurile și gloria poporului Tău Israel.”

33 Și Iosif și mama Lui s-au minunat de cele spuse despre El.

34 Și Simeon i-a binecuvântat și i-a spus Mariei, mama lui: „Iată, acest copil este pus pentru prăbușirea și ridicarea multora în Israel; și să fie un semn împotriva căruia se va vorbi;

35 (Da, o sabie va trece chiar prin sufletul tău), ca să fie revelate gândurile din multe inimi.”’](Luca 2:25-35)[/simple_tooltip]

 

Un prieten de-al meu pastor mi-a spus că înainte de a primi botezul cu Duhul Sfânt, lucrul care l-a supărat cel mai mult la carismatici a fost ceea ce noi am numit cunoașterea revelatoare. Acesta avea două diplome de doctorat și  făcuse seminarii, dar cu toate astea auzea lucrători ca mine la radio (despre care putea spune că nu au pregătire formală) care expuneau Scripturile în moduri pe care nu le auzise niciodată. El a spus că a studiat aceleași Scripturi de sute de ori și a ratat adevărurile simple și evidente, pe care le-am adus în evidență. L-a deranjat, dar în același timp, l-a făcut să-și dorească ceea ce noi aveam.

Așa a operat Simeon. „I-a fost descoperit de Duhul Sfânt.” Acest lucru nu a fost ceva ce a învățat de la oameni. Era o cunoaștere revelatoare: o cunoaștere ce nu provenea din constatare sau învățătură, ci era intuitivă. Această cunoașterea revelatoare este disponibilă tuturor credincioșilor născuți din nou, care vor primi această lucrare a Duhului Sfânt.

Simeon nu ar fi putut ști prin nici o cale naturală care dintre miile de bebeluși pe care i-a văzut va fi Hristosul. El și-a păstrat pur și simplu inima în acord cu Duhul Sfânt și această cunoaștere i-a fost împărtășită la momentul potrivit. Acest lucru nu ar trebui să fie greu de crezut. În natură vedem că păsările, peștii și animalele migrează spre punctele exacte de unde au venit părinții lor, fără să mai fi fost vreodată acolo. Nu au învățat aceasta în școală.

Dacă Dumnezeu poate vorbi cu creația Sa animală, nu face sens că El îți poate vorbi și ție? Ascultă vocea lui Dumnezeu din interiorul tău astăzi și roagă-L să-ți dea cunoașterea Lui revelatoare și a voii Sale pentru viața ta.