[simple_tooltip content=’1 Atunci a fost Iisus condus de Duhul sus în pustie, să fie ispitit de diavolul.

2 Și după ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit.

3 Și când ispititorul a venit la El, I-a spus: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu poruncește ca aceste pietre să se facă pâini.”

4 Dar El a răspuns și a zis: „Este scris: ‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”

5 Atunci diavolul L-a luat sus în sfânta cetate și L-a așezat pe un turn al templului.

6 Și I-a spus: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, fiindcă este scris: ‘El va porunci îngerilor săi referitor la tine; și te vor purta pe mâini, ca nu cumva să îți lovești piciorul de vreo piatră.’”

7 Iisus i-a spus: „Din nou este scris: ‘Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.’”

8 Din nou diavolul L-a luat sus pe un munte foarte înalt și I-a arătat toate împărățiile lumii și gloria lor;

9 Și I-a spus: „Toate acestea Ți le voi da, dacă Te prosterni și mi Te închini.”

10 Atunci Iisus i-a spus: „Pleacă de aici Satan, fiindcă este scris: ‘Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să Îi servești.’”

11 Atunci diavolul L-a lăsat; și iată, îngeri au venit și I-au servit.’]Matei 4:1-11[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’12 Și îndată Duhul L-a condus în pustie.

13 Și a fost acolo, în pustie, patruzeci de zile ispitit de Satan; și a fost cu fiarele sălbatice; și îngerii I-au servit.’]Marcu 1:12-13[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’1 Iar Iisus, plin de Duh Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustiu patruzeci de zile,

2 fiind ispitit de diavolul; şi n-a mâncat nimic în acele zile şi, când s-au împlinit, a flămânzit.

3 Şi diavolul I-a spus: „Dacă eşti Fiu al lui Dumnezeu, spune pietrei acesteia să se facă pâine.”

4 Şi Iisus i-a răspuns, zicând: „Este scris: «Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu.»”

5 Şi, ducându-L sus pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului locuit.

6 Şi diavolul I-a spus: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea aceasta şi gloria lor, pentru că mie mi-a fost dată şi o dau oricui vreau.

7 Deci, dacă Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.”

8 Şi Iisus, răspunzându-i, a spus: „Este scris: «Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.»”

9 Şi L-a dus la Ierusalim şi L-a pus pe streaşina templului şi I-a spus: „Dacă eşti Fiu al lui Dumnezeu, aruncă-Te de aici jos,

10 pentru că este scris: «Va porunci îngerilor Săi pentru Tine, ca să Te păzească»

11 şi: «Te vor purta pe mâini, ca nu cumva să-Ţi loveşti piciorul de vreo piatră.»”

12 Şi Iisus, răspunzând, i-a spus: „Este spus: «Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău!»”

13 Şi diavolul, sfârşind orice ispită, a plecat de la El pentru un timp.’]Luca 4:1-13[/simple_tooltip]

3Și când ispititorul a venit la El, I-a spus: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu poruncește ca aceste pietre să se facă pâini.” (Matei 4:3)

 

Două dintre cele trei ispite ale lui Satan au început cu cuvintele: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu.” Iisus era Dumnezeu, dar El avea un corp uman care trebuia să crească în cunoașterea și în înțelepciunea lui Dumnezeu [simple_tooltip content=’La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.’](Ioan 1:1[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Și fără a se putea contesta, mare este misterul evlaviei: Dumnezeu a fost arătat în carne, declarat drept în Duhul, văzut de îngeri, predicat neamurilor, a fost crezut în lume și primit sus în glorie.’]1 Timotei 3:16[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Și Iisus creștea în înțelepciune și în statură și în favoare față de Dumnezeu și de oameni.’]Luca 2:52)[/simple_tooltip]. A fost nevoie de credință ca mintea fizică a lui Iisus să creadă mărturia Duhului din El, că El era Mesia.

În Matei 4:3, Satan a atacat cele mai fundamentale credințe ale lui Iisus: cine era El. Satan știa, de asemenea, că Îi este foame. Transformarea pietrelor în pâine trebuie să fi fost o ispită pentru Iisus sau Satan nu ar fi folosit-o.

Satan este foarte subtil în ispitele sale. Se părea că încerca să-L determine pe Iisus să facă o minune, dar încerca să-L facă pe Iisus să renunțe la credința Sa cu privire la cine era. El a încercat să-L determine pe Iisus să Se bazeze pe puterea supranaturală a lui Dumnezeu pentru a confirma propria identitate, dar nu a funcționat! Iisus a știut cine este și nu a încetat să creadă.

Spre deosebire de Iisus, uneori cădem în acest truc al diavolului. Este posibil să spunem că argumentăm ceea ce credem, dar sperăm să ne convingem pe noi. Cineva care știe cu adevărat cine este în Hristos nu trebuie să dovedească nimănui, pentru că are siguranță deplină din Cuvântul lui Dumnezeu, că El îl iubește și îl apreciază.

Isaia 30:15 spune: „Fiindcă astfel spune Domnul DUMNEZEU, Cel Sfânt al lui Israel: În întoarcere şi odihnă veţi fi salvaţi; în linişte şi în încredere va fi tăria voastră.” Astăzi meditează la Cuvântul lui Dumnezeu și lasă Duhul Sfânt să îți construiască încrederea în cine ești în Hristos Iisus.