[simple_tooltip content=’1 În vremea aceea, într‑o zi de Sabat, Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui au flămânzit, așa că au început să smulgă spice și să mănânce.
2 Când au văzut fariseii lucrul acesta, I‑au zis lui Isus:
– Iată, ucenicii Tăi fac ce nu este voie să facă în ziua de Sabat!
3 Dar El le‑a zis:
– N‑ați citit ce a făcut David atunci când i s‑a făcut foame, atât lui, cât și celor ce erau cu el? 4 Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile prezentării, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici el, nici cei ce erau cu el, ci doar preoții? 5 Sau n‑ați citit în Lege că, în zilele de Sabat, preoții profanează Sabatul în Templu și totuși sunt nevinovați? 6 Dar Eu vă spun că aici este Ceva mai mare decât Templul! 7 Dacă ați fi știut ce înseamnă: „Milă doresc, și nu jertfă!“, n‑ați fi condamnat niște nevinovați! 8 Căci Fiul Omului este Domn al Sabatului.
9 Și plecând de acolo, a venit la sinagoga lor. 10 Și iată că acolo era un om care avea o mână uscată.
Ei, ca să‑L poată acuza pe Isus, L‑au întrebat, zicând:
– Este îngăduit a vindeca în ziua de Sabat?
11 Isus le‑a zis:
– Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie ce cade într‑o groapă în ziua de Sabat, n‑o va apuca și o va scoate afară? 12 Așadar, cu cât mai prețios este un om decât o oaie!? Prin urmare, este voie a face bine în ziua de Sabat!
13 Apoi i‑a zis acelui om:
– Întinde‑ți mâna!
El a întins‑o și ea a fost făcută sănătoasă, ca și cealaltă.
14 Dar fariseii, ieșind, au ținut sfat împotriva Lui, gândindu‑se cum să‑L omoare.’]Matei 12:1-14;[/simple_tooltip] [simple_tooltip content=’23 Într‑o zi de Sabat, Isus trecea prin lanurile de grâu. În timp ce‑și croiau drum printre ele, ucenicii Lui au început să smulgă spice.’]Marcu 2:23[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’6 Dar fariseii, ieșind, au ținut imediat sfat cu irodienii împotriva Lui, gândindu‑se cum să‑L omoare.’]3:6[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’1 Într‑o zi de Sabat, Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile și mâncau boabele.
2 Unii dintre farisei le‑au zis:
– De ce faceți ce nu este voie în ziua de Sabat?
3 Isus, răspunzându‑le, a zis:
– N‑ați citit ce a făcut David atunci când i s‑a făcut foame, atât lui, cât și celor ce erau cu el? 4 Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu și a luat și a mâncat pâinile prezentării, pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții, și cum a dat și celor ce erau cu el?
5 Apoi le‑a zis:
– Fiul Omului este Domn al Sabatului.
6 Într‑o altă zi de Sabat, a intrat în sinagogă și dădea învățătură. Acolo se afla un om a cărui mână dreaptă era uscată. 7 Cărturarii și fariseii Îl urmăreau pe Isus, ca să vadă dacă vindecă în ziua de Sabat și să găsească astfel o acuzație împotriva Lui. 8 Însă El le știa gândurile, așa că i‑a zis omului care avea mâna uscată: „Ridică‑te și stai în mijloc!“ El s‑a ridicat și a stat acolo.
9 Apoi Isus le‑a zis: „Vă întreb: este voie în ziua de Sabat să faci bine sau să faci rău, să salvezi o viață sau s‑o distrugi?“
10 Și rotindu‑Și privirea peste toți, i‑a zis omului: „Întinde‑ți mâna!“ El a făcut întocmai și mâna lui a fost făcută sănătoasă. 11 Atunci ei s‑au umplut de mânie și au început să discute unii cu alții despre ce I‑ar putea face lui Isus.’]Luca 6:1-11[/simple_tooltip]

Cărturarii și fariseii Îl urmăreau pe Isus, ca să vadă dacă vindecă în ziua de Sabat și să găsească astfel o acuzație împotriva Lui. (Luca 6:7)

 

Cărturarii au copiat Sfintele Scripturi. Ei au păstrat legea orală în forma scrisă și au predat mai departe în credincioșie Vechiul Testament. Ezra era un cărturar în timpul captivității babiloniene a evreilor, și el era un om evlavios. Slujba unui cărturar era una demnă, dar Iisus a mustrat adesea cărturarii din ziua Sa pentru că au trecut dincolo de slujba de a copia Scripturile. Ei au avut un volum mare de interpretări bazate pe tradiții. Au adăugat Scripturilor și au făcut astfel „cuvântul lui Dumnezeu fără efect” (Marcu 7:13).

Cărturarii au devenit o grupare independentă de interpreți ai legii și conducători ai poporului. Au căutat chiar să se sustragă de la unele dintre propriile lor învățături [simple_tooltip content=’ 2 zicând: „Cărturarii și fariseii stau pe scaunul lui Moise. 3 Deci să faceți și să păziți toate lucrurile pe care vi le spun ei, dar să nu faceți după faptele lor, pentru că ei zic, dar nu fac. 4 Ei leagă poveri grele și dificil de purtat și le așază pe umerii oamenilor, dar ei înșiși nici măcar cu degetul nu vor să le miște.’](Matei 23:2-4)[/simple_tooltip]. Au intrat în conflict cu Iisus pentru că El a învățat cu autoritate și a condamnat formalismul extern pe care l-au promovat [simple_tooltip content=’28 După ce a terminat Isus de spus aceste cuvinte, mulțimile au rămas uimite de învățătura Lui, 29 căci El îi învăța ca Unul Care are autoritate, nu cum îi învățau cărturarii lor.’](Matei 7:28-29)[/simple_tooltip]. Ei i-au persecutat pe Petru și Ioan [simple_tooltip content=’3 Au pus mâna pe ei și i‑au aruncat în închisoare până în ziua următoare, căci era deja seară. 4 Însă mulți dintre cei ce auziseră cuvântarea au crezut, și numărul bărbaților a ajuns la aproape cinci mii.
5 În ziua următoare s‑au adunat în Ierusalim conducătorii lor, bătrânii și cărturarii, 6 marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei care erau din neamul marilor preoți.
7 I‑au pus pe apostoli să stea în mijloc și i‑au întrebat:
– Prin ce putere sau în numele cui ați făcut aceasta?’](Fapte 4:3-7)[/simple_tooltip] și au avut o parte din vină în uciderea lui Ștefan [simple_tooltip content=’12 Au stârnit poporul, pe bătrâni și pe cărturari, s‑au repezit asupra lui, l‑au înșfăcat și l‑au dus înaintea Sinedriului.’](Fapte 6:12)[/simple_tooltip]. Deși majoritatea cărturarilor s-au opus lui Iisus, unii au crezut [simple_tooltip content=’15 Dar conducătorii preoților și cărturarii, când au văzut lucrurile minunate pe care le făcea și pe copiii care strigau în Templu: „Osana, Fiul lui David!“, au fost indignați’](Matei 21:15)[/simple_tooltip].

Cărturarii păreau a fi sfinți în exterior, dar inimile lor erau departe de Dumnezeu. L-au ratat pe Iisus, pe Mesia al lor, cu totul. Acest lucru ni se poate întâmpla atunci când suntem prinși în studierea și cunoașterea a tot ceea ce ține de Biblie și uităm intimitatea noastră personală cu Dumnezeu. Capetele noastre devin pline de cunoaștere, iar Biblia spune că, „cunoașterea îngâmfă” (1 Corinteni 8:1). Devenim mândri, critici și impunători ca și cărturarii.

Astăzi, inima ta este tandră și receptivă la Duhul Sfânt în timp ce citești Cuvântul lui Dumnezeu. Închină-te Lui în timp ce studiezi. Lasă ca relația ta cu El să te ghideze.