23Iar, când vă vor persecuta în cetatea aceasta, fugiţi în alta; pentru că, adevărat vă spun, nu veţi sfârşi cetăţile lui Israel, până când va veni Fiul Omului. [simple_tooltip content=’16 Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar prudenţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii.

17 Dar păziţi-vă de oameni; pentru că vă vor preda sinedriilor şi vă vor biciui în sinagogile lor;

18 şi veţi fi aduşi înaintea guvernatorilor şi a împăraţilor pentru Mine, spre mărturie pentru ei şi pentru naţiuni.

19 Iar când vă vor preda, nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi vorbi, pentru că vi se va da în ceasul acela ce să vorbiţi;

20 pentru că nu voi sunteţi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru care vorbeşte în voi.

21 Şi frate va da la moarte pe frate, şi tată pe copil; şi copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi vor face să fie omorâţi.

22 Şi veţi fi urâţi de toţi, pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit, acela va fi mântuit.

23 Iar, când vă vor persecuta în cetatea aceasta, fugiţi în alta; pentru că, adevărat vă spun, nu veţi sfârşi cetăţile lui Israel, până când va veni Fiul Omului.

24 Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său, nici rob mai presus decât stăpânul său.

25 Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul său, şi robului ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult pe cei din casa Lui?

26 Deci nu vă temeţi de ei; pentru că nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut.’](Matei 10:16-26)[/simple_tooltip]

 

Persecuția este o parte inevitabilă a vieții creștine. Este de la Satan și este concepută pentru a dezrădăcina Cuvântul lui Dumnezeu din inimile noastre, luându-ne ochii de la Iisus. Nu ar trebui să credem că este ciudat să fim persecutați. „Într-adevăr, toţi cei ce voiesc să trăiască evlavios în Hristos Iisus vor fi persecutaţi.” [simple_tooltip content=’Şi, în adevăr, toţi care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi persecutaţi.’](2 Timotei 3:12)[/simple_tooltip]. Putem fi chiar bucuroși de faptul că suntem persecutați din cauza lui Iisus, știind că El va fi cu noi în mijlocul ei și va fi o recompensă mai mult decât bogată atunci când vom sta în fața Lui. [simple_tooltip content=’socotind ocara lui Hristos mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că privea spre răsplătire.’](Evrei 11:26)[/simple_tooltip]

Persecuția este un indiciu că cei care persecută sunt sub condamnare. Își dau seama că nu trăiesc ceea ce acțiunile noastre, sau cuvintele noastre susțin; prin urmare, în apărarea sinelui, ei îi atacă pe cei pe care îi percep a fi sursa convingerii lor. Dacă lucrul acesta este înțeles, atunci persecuția este mai ușor de suportat. Nu sunt doar supărați pe tine; ei sunt condamnați. Când Evanghelia este prezentată în puterea Duhului Sfânt, va exista întotdeauna fie o trezire, fie o revoltă – niciodată o indiferență.

Există multe forme de persecuție. A-ți fi amenințată viața din cauza credinței tale în Iisus este un mod prin care poți fi persecutat, dar istoria arată că biserica înflorește în aceste vremuri. În timpul persecuțiilor intense, care amenință viața, credincioșii vin împreună în unitate și se întorc la prima lor dragoste. [simple_tooltip content=’dar am împotriva ta că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.’](Apocalipsa 2:4)[/simple_tooltip]

Este posibil să nu suferi astăzi persecuții care pun viața în pericol, dar asigură-te că Iisus este prima ta dragoste și roagă-te pentru frații și surorile tale din întreaga lume, care sunt persecutați, torturați, închiși și condamnați la moarte din cauza credinței lor.