18Adevărat vă spun, orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. 19Din nou vă spun că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ asupra oricărui lucru, orice ar cere, li se va face de la Tatăl Meu care este în ceruri. (Matei 18:15-19)

 

Versetele 18 și 19 au multe aplicații, dar luate în context se referă în mod special la disciplina bisericească. Unii ar putea crede că disciplina bisericească este doar simbolică și nu are o greutate reală; cu toate acestea, Iisus spune clar că în domeniul spiritual, disciplina care este ghidată de Duhul Sfânt are multă putere.

Poruncile  scripturale, cu privire la disciplina bisericească, sunt concepute pentru a ajuta la restaurarea fratelui sau a surorii care este în păcat, la fel de mult pe cât sunt concepute pentru a-i proteja pe ceilalți membri ai trupului lui Hristos de acel păcat. Dacă persoana disciplinată se pocăiește, obiectivul a fost atins, și nu trebuie luate alte măsuri. Disciplina bisericească este dublă. Ea constă în retragerea părtășiei noastre și a mijlocirii noastre.

O mijlocire corectă îl poate ține pe Satan la distanță de un individ care trăiește în păcat. Acest lucru este bun dacă persoana folosește această libertate de a suporta consecințele păcatului său pentru a se pocăi și a se întoarce la Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă folosesc această libertate de la plata păcatului pentru a comite mai mult păcat, vine un moment în care mijlocirea încetează să mai fie benefică. În acest caz, mijlocirea împotriva atacurilor lui Satan ar trebui să fie oprită și ar trebui să legăm de fapt păcatele persoanei respective de ea, astfel încât să nu se mai poată descurca fără să experimenteze moartea pe care o aduce păcatul (Romani 6:23). Pe măsură ce încep să culeagă ceea ce au semănat, speranța este că acest lucru îi va determina să se întoarcă la bunătatea lui Dumnezeu de care s-au bucurat cândva.

La aceasta se referă „a lega și a dezlega” din acest verset. Cerul și pământul sunt afectate de legarea și dezlegarea ta. Pe măsură ce mijlocești pentru cei pe care-i stii că sunt astăzi căzuți, fii condus de Duhul Sfânt, fie că dorești să legi păcatul de ei, fie să îl dezlegi de ei.