Prin aceasta vor şti toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă aveţi dragoste unii pentru alţii. (Ioan 13:35)

 

Iisus nu a spus că oamenii vor ști că suntem ucenicii Săi prin doctrina noastră, ritualurile noastre, ura noastră pentru păcat sau chiar prin modul în care ne exprimăm dragostea față de Dumnezeu. El a spus foarte clar că singura caracteristică ce va determina lumea să ne identifice drept urmașii Lui este dragostea noastră unul față de celălalt.

În aceeași noapte, Domnul S-a rugat Tatălui Său folosind același gând, spunând: „Ca ei toți să fie una, așa cum Tu, Tată, ești în Mine și Eu în Tine, ca și ei să fie una în noi: ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:21). Singurul mod în care trupul lui Hristos va fi una, așa cum Tatăl și Iisus este una, este prin felul de dragoste al lui Dumnezeu.

Potrivit lui Iisus, unitatea credincioșilor printr-o dragoste autentică ca a lui Dumnezeu este cel mai mare instrument de evanghelizare pe care biserica îl are sau îl va avea vreodată. Biserica timpurie nu a avut structurile organizatorice masive pe care le vedem astăzi și nici capacitatea de a călători oriunde în lume în doar câteva ore. Cu siguranță nu s-au apropiat de a cheltui atât de mulți bani, proporțional cu noi, pentru a răspândi Evanghelia. Cu toate acestea, păgânii din Tesalonic au spus despre Pavel și tovarășii săi: „Aceştia care au răscolit lumea au venit şi aici.” (Fapte 17:6). Ei au evanghelizat lumea cunoscută în mai puțin de treizeci de ani.

Înainte de a putea îndeplini vreodată marea însărcinare a lui [simple_tooltip content=’19 Mergeţi şi faceţi ucenici din toate naţiunile, botezându-i pentru Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,

20 învăţându-i să păzească toate câte v-am poruncit! Şi, iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.’]Matei 28:19-20[/simple_tooltip], trebuie să existe o renaștere a dragostei în biserică, unde doctrina și ritualul sunt date în spate pentru dragostea unul pentru celălalt. Astăzi, cere Domnului să-ți arate cum poți să-ți exprimi dragostea față de frații și surorile tale.