Şi sunt de asemenea multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris unul câte unul, presupun că nici chiar lumea însăşi nu ar putea cuprinde cărţile ce ar fi scrise. Amin! (Ioan 21:25)

 

Fiecare detaliu din viața fiecărui om care a umblat vreodată pe pământ nu a afectat lumea, la fel ca puținele detalii înregistrate din viața lui Iisus. Iisus nu a fost doar un om; El a fost Dumnezeu manifestat în trup [simple_tooltip content=’Şi cu adevărat, mare este taina evlaviei: „Dumnezeu S-a arătat în carne, a fost îndreptăţit în Duh, a fost văzut de îngeri, a fost predicat între naţiuni, a fost crezut în lume, a fost primit sus în glorie.”’](1 Timotei 3:16)[/simple_tooltip].

În [simple_tooltip content=’cum L-a uns Dumnezeu cu Duh Sfânt şi cu putere; pe El, care umbla din loc în loc făcând bine şi vindecând pe toţi cei asupriţi de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu El;’]Faptele Apostolilor 10:38[/simple_tooltip], Petru a dat un scurt rezumat, dar descriptiv, al vieții și a lucrării lui Iisus. El a fost uns cu putere și cu Duhul Sfânt. El a folosit această putere pentru a face binele, nu răul. Aceasta este una dintre principalele caracteristici ale lui Dumnezeu, și este una dintre cele mai ușoare modalități de a discerne ceea ce este de la Dumnezeu și ce este de la diavol. Dumnezeu este un bun Dumnezeu și diavolul este un diavol rău. Dacă este rău, este de la diavol; dacă este bine, este de la Dumnezeu.

Tragedia poate proveni din trei surse: Dumnezeu, Satan și legea naturală. Mânia lui Dumnezeu se manifestă numai pentru necredincioși [simple_tooltip content=’Pentru că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei neevlavii şi nedreptăţi a oamenilor, care înăbuşă adevărul în nedreptate.’](Romani 1:18)[/simple_tooltip]. Credincioșii nu vor experimenta niciodată mânia Lui [simple_tooltip content=’Deci cu atât mai mult, fiind îndreptăţiţi acum prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.’](Romani 5:9)[/simple_tooltip].

În ceea ce privește legea naturală, întrucât omenirea încalcă legile lui Dumnezeu, atât în sens natural, cât și moral, vor culege ceea ce vor semăna. Dacă o persoană conduce necuviincios și se omoară pe sine și pe alții, nu Dumnezeu sau diavolul i-au ucis. A încălcat legea naturală și a plătit astfel prețul. Din păcate, diavolul intervine adesea pentru a-L acuza pe Dumnezeu, cum că El este în spatele întregii tragedii. Dar Dumnezeul nostru este un bun Dumnezeu. [simple_tooltip content=’Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit coboară de sus, de la Tatăl luminilor, la care nu este schimbare sau umbră de mutare.’]Iacov 1:17[/simple_tooltip] spune că fiecare dar bun și desăvârșit vine de la El.

Este incorect să crezi că Dumnezeu controlează totul și are un scop de răscumpărare în tragedii. Acest tip de gândire te va conduce să ignori diavolul și să-i dai o mână liberă pentru a-ți distruge viața. De asemenea, te va determina să nu folosești înțelepciunea cu privire la legile naturale. Vei crede că nimic nu se poate întâmpla decât dacă Dumnezeu va dori asta. Dar astăzi vei decide să
umbli în Duhul, prin Cuvânt, sau să mergi pe calea ta. Va fi mult mai ușor să mergi cu Dumnezeu când vei ști cât de bun este El.