14Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru care este în ceruri ca unul dintre aceşti micuţi să piară. (Matei 18:12-14)

 

Unul dintre cele mai mari adevăruri ale Bibliei și, de asemenea, unul dintre cele mai dificile de înțeles, este că suntem obiectivul dragostei lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu I s-a făcut milă de noi sau n-a simțit vreun sentiment de obligație morală pentru a ne salva. El ne-a mântuit din cauza dragostei Sale infinite pentru noi (Ioan 3:16). El iubește oamenii. Îi iubește chiar și pe cei care s-au rătăcit. După cum a spus Iisus într-o pildă similară (Luca 15:7), „Vă spun că tot aşa va fi bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, mai mult decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi care nu au nevoie de pocăinţă.”

Odată ce experimentăm puterea lui Hristos care schimbă viața, există tendința de a deveni duri și nerăbdătoari cu ceilalți care continuă să-și trăiască viața fără El. Uităm uneori că dragostea și bunătatea lui Dumnezeu ne-au adus la pocăință (Romani 2:4), și devenim blamatori și critici față de cei pierduți. Aceasta nu este atitudinea pe care a avut-o Iisus, și nici nu este atitudinea pe care vrea ca noi să o avem.

„Chiar și atunci când eram morți spiritual din cauza păcatelor noastre, îndurarea lui Dumnezeu lucra în numele nostru. El era tolerant, răbdător și blând față de noi. Dumnezeu abundă într-un procent excesiv de bunăvoință, compasiune și dorință de a ne ajuta. Caracterul Lui a fost amabil, plin de compasiune și iertător în tratamentul Său față de noi. El a vrut, printr-o aprovizionare abundentă să ne ușureze suferința și să aducă ajutor pentru păcatele noastre. El a făcut acest lucru dându-ne viață în locul morții. Cu Hristos a fost asigurată această mântuire. Prin har, bunătate și favor suntem mântuiți. Toate acestea au fost rezultatul gradului extrem de mare al dragostei lui Dumnezeu prin care El ne-a iubit, căutând mereu bunăstarea și îmbunătățirea noastră. Dumnezeu ne place.” (Efeseni 5:2, parafrazat).

Orice ți se întâmplă astăzi, amintește-ți cât de mult te iubește Dumnezeu!