14Deci, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, şi El, în acelaşi fel, a luat parte la ele, ca prin moarte să-l desfiinţeze pe cel care are puterea morţii, adică pe diavolul, 15şi să-i elibereze pe toţi aceia care, prin frica de moarte, erau supuşi robiei toată viaţa lor. (Evrei 2:14-15)

 

Lucrarea încheiată a lui Iisus Hristos este proiectată să ne elibereze complet de frică, în special frica de un dușman care poate să ne atace în mod activ cu boală, păcat și neputințe în orice moment! Cu toate acestea, multe instituții religioase nu știu că Hristos a distrus diavolul, deși este clar declarat în Scriptură, în Evrei 2:14-15. Versiunea amplificată a acestui verset declară că prin lucrarea încheiată a lui Iisus, diavolul a fost făcut fără putere și impotent.

Nu este nevoie să îl împuternicești pe diavol în imaginația ta prin ritualuri religioase legaliste, care se bazează pe superstiție și frică, mai degrabă decât pe adevărul lui Iisus Hristos – adevărata ta realitate. [simple_tooltip content=’When He had disarmed the rulers and authorities (those supernatural forces of evil operating against us), He made a public example of them (exhibiting them as captives in His triumphal procession), having triumphed over them through the cross.’]Coloseni 2:15[/simple_tooltip] (AMP) afirmă clar că atunci „când El a dezarmat conducătorii și autoritățile [acele forțe supranaturale ale răului care operează împotriva noastră], El le-a făcut un exemplu public [expunându-i ca și captivi în procesiunea Sa triumfală], triumfând asupra lor prin cruce.”

Coloseni ne spune că Iisus l-a făcut un exemplu public pe inamic, folosind limbajul unei „Procesiuni triumfătoare” romane, în care un dușman învins complet era arătat complet neputincios și incapabil ca vreodată să se angajeze din nou în luptă. Acesta este motivul pentru care poți fi îndrăzneț și încrezător că răstignirea ta împreună cu Hristos și co-învierea cu El te-au cufundat într-o lume cu totul nouă a cerului pe pământ [simple_tooltip content=’Încât, dacă este cineva în Hristos, este o creaţie nouă; cele vechi s-au dus; iată, toate s-au făcut noi.’](2 Corinteni 5:17)[/simple_tooltip]. Ai triumfat peste inamic, l-ai jefuit complet și l-ai învins la cruce, pentru că erai „în Hristos”! – Iisus a luat de la diavol cheile iadului și ale morții [simple_tooltip content=’şi Cel viu; şi am fost mort şi iată, sunt viu în vecii vecilor; şi am cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.’](Apocalipsa 1:18)[/simple_tooltip] și ne-a dat acele chei, pentru a putea merge în binecuvântare, manifestare de binecuvântare și a elibera fără efort cerul pe pământ oriunde am merge [simple_tooltip content=’Şi îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor; şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.’](Matei 16:19)[/simple_tooltip]. Nimic în nici un fel, nu vă va face rău! [simple_tooltip content=’Iată, vă dau autoritate să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului; şi nimic nu vă va vătăma nicidecum.’](Luca 10:19)[/simple_tooltip]

Iisus a venit plin de har și adevăr și a făcut ca întunericul să dispară distrugându-l complet din realitatea și viața noastră. Coloseni 1:13 spune că Hristos „ne-a izbăvit de puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Său iubit.” NE-A (timpul trecut) strămutat dintr-o împărăție în care demonicul poate să funcționeze și să existe, și ne-a plasat într-o unire perfectă cu Iisus Hristos. [simple_tooltip content=’spre lauda gloriei harului Său, în care ne-a făcut acceptați în Cel Preaiubit;’]Efeseni 1:6[/simple_tooltip] scrie că suntem „acceptați în Cel Preaiubit.” Cuvântul din greacă pentru „acceptat” folosit aici este „charitoō,” care înseamnă a fi încercuit sau înconjurat de favor. Ești înconjurat de realitatea credinței și a favorului lui Dumnezeu – ceea ce Dumnezeu a declarat să fie adevărat despre tine și realitatea ta în unirea cu Hristos. Aceasta este o existență fără rău, și fără demoni! Este realitatea luminii, pe care întunericul nici măcar nu o poate aborda. În schimb, orice atinge această lumină ajunge să fie transformată de însăși acea lumină! Toate blestemele se transformă în binecuvântări în viața ta, deoarece tu ești cuprins de favorul lui Dumnezeu în Hristos! [simple_tooltip content=’Dar Domnul Dumnezeul tău n-a vrut să asculte de Balaam şi Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul în binecuvântare, pentru că Domnul Dumnezeul tău te-a iubit.’](Deuteronom 23:5)[/simple_tooltip]

Conștientizează acest adevăr, astăzi, astfel încât să poți trăi încrezător în revelația lucrării încheiate a lui Hristos, fără a-ți fi frică de cel rău. Puterea care l-a înviat pe Iisus din morți, aceeași putere care a dezarmat toate principalitățile și puterile, trăiește în tine și tu ești de o singură natură și un singur duh cu acea putere! [simple_tooltip content=’Dar cel care se lipeşte de Domnul este un singur Duh cu El.’](1 Corinteni 6:17)[/simple_tooltip].