Legea și profeții au ținut până la Ioan; de atunci, împărăția lui Dumnezeu se predică și fiecare se înghesuie să intre în ea. (Luca‬ ‭16:16‬)

 

Biblia învață că există diferite dispensări sau căi ordonate divine de Dumnezeu de a trata omenirea de-a lungul veacurilor. O dispensațiune este pur și simplu o perioadă în care Dumnezeu se ocupă cu omenirea într-un anumit fel.

Legea Vechiului Testament a fost doar o dispensațiune temporară și a condus de la darea Legii (Exodul 20) până la lucrarea lui Ioan Botezătorul. Când a venit Hristos, El a pus capăt obținerii neprihănirii prin Lege și jertfelor [simple_tooltip content=’Căci Cristos este sfârșitul legii pentru dreptate pentru toți cei ce cred.’](Romani 10:4)[/simple_tooltip]. Oricine susține păstrarea Legii în scopul de a avea o relație corectă cu Dumnezeu se întoarce la un sistem al Vechiului Testament care a fost abolit prin lucrarea lui Iisus Hristos, prin Cruce și prin învierea Sa.

Credinciosul Noului Testament se află sub dispensațiunea harului lui Dumnezeu, dar aceasta nu înseamnă că Legea a trecut. Iisus nu a eliminat Legea, El a îndeplinit Legea [simple_tooltip content=’Să nu gândiți că am venit să distrug legea sau profeții; nu am venit să distrug, ci să împlinesc.’](Matei 5:17)[/simple_tooltip]. El a îndeplinit pentru noi toate iotele și punctele Legii, iar atunci când Îl acceptăm pe El ca Domn și Mântuitor al nostru, neprihănirea Sa ne este atribuită. Suntem drepți în fața lui Dumnezeu nu bazându-ne pe performanța noastră, ci prin credința noastră în El.

Scopul Legii a fost să îți reveleze că ești un păcătos care are nevoie de Mântuitor.  Încă servește ca scop celor care nu sunt născuți din nou. În timpurile de astăzi, Iisus a spus că nu a venit să te condamne, ci să te mântuiască prin harul Său și prin credința și încrederea ta în El. Slavă Domnului pentru harul Său astăzi!