46Și Maria a spus: „Sufletul meu preamărește pe Domnul,” [simple_tooltip content=’46 Și Maria a spus: „Sufletul meu preamărește pe Domnul,

47 Și duhul meu s-a bucurat în Dumnezeu, Salvatorul meu.

48 Pentru că a privit spre starea înjosită a roabei Sale; căci, iată, de acum încolo, toate generațiile mă vor numi binecuvântată,

49 Pentru că Cel Puternic mi-a făcut lucruri mari; și sfânt este numele Lui.

50 Și mila Lui este peste cei ce se tem de El din generație în generație.

51 A arătat putere cu brațul Lui; a risipit pe cei mândri în imaginația inimii lor.

52 A doborât pe cei puternici de pe tronuri și a înălțat pe cei de rând.

53 A săturat pe cei flămânzi cu bunătăți; și pe cei bogați i-a trimis fără nimic.

54 A ajutat pe servitorul său Israel, în amintirea milei Sale;

55 După cum le-a vorbit părinților noștri, lui Avraam și seminței sale pentru totdeauna.”

56 Și Maria a rămas cu ea cam trei luni; și s-a întors acasă.’](Luca 1:46-56)[/simple_tooltip]

 

Preamărire înseamnă „a mări dimensiunea, amploarea sau efectul.” Cum ar putea Maria să-L facă pe Dumnezeu mai mare în oricare dintre aceste moduri? Mai mult, Dumnezeu este cine este El, indiferent de ceea ce gândim despre El. Necredința noastră nu diminuează cine este Dumnezeu, dar poate diminua cât de mult primim din resursele Sale. În acest mod, putem limita [simple_tooltip content=’Da, s-au întors înapoi și au ispitit pe Dumnezeu și au limitat pe Sfântul lui Israel.’](Psalm 78:41)[/simple_tooltip] sau reduce capacitatea Lui de a lucra în viața noastră. De fiecare dată când ne gândim, Poate Dumnezeu?, Îl facem mai mic în propriile noastre minți. Cum putem schimba aceasta?

„Eu… Îl voi preamări cu mulțumire” [simple_tooltip content=’Voi lăuda numele lui Dumnezeu cu o cântare și Îl voi preamări cu mulțumire.’](Psalm 69:30)[/simple_tooltip]. Aceasta făcea Maria aici. Mulțumirea Îl preamărește pe Dumnezeu în viața noastră. Prin mulțumire, ne exercităm puterea memoriei noastre de a istorisi toate momentele în care El ne-a salvat supranatural, ne-a vindecat, ne-a eliberat – precum și toate rugăciunile pentru ceilalți la care a răspuns. Amintirile noastre ne stârnesc [simple_tooltip content=’Dar consider drept, cât timp sunt în acest tabernacol, să vă stârnesc prin aducerea aminte,’](2 Petru 1:13)[/simple_tooltip], și gândindu-ne la bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu ne edifică credința [simple_tooltip content=’Fiind înrădăcinați și zidiți în El și întemeiați în credință, așa cum ați fost învățați, abundând în ea cu mulțumire.’](Coloseni 2:7)[/simple_tooltip].

Lucrul pe care ne concentrăm mintea este preamărit. Prea des ne concentrăm pe amintirile rele ale trecutului sau temerile noastre despre viitor. Uneori, Satan nu pune mai mult decât o scobitoare în calea noastră, dar în momentul în care ajungem să medităm la toate modurile diferite care ne-ar putea răni, acea scobitoare a crescut până la dimensiunea unui buștean care ne blochează pe deplin calea. Trebuie să-L preamărim pe Domnul amintindu-ne că nici un buștean nu Îl poate opri dacă alegem doar să credem.

Maria L-a preamărit pe Domnul și a adus cea mai mare minune în lume, care s-a întâmplat vreodată. Poți vedea că minunea ta se întâmplă și ea. Începe să-L preamărești  pe Domnul, și urmărește astăzi cum percepția ta despre măreția lui Dumnezeu se mărește.