28Ei deci I-au zis: „Ce să facem ca să lucrăm lucrările lui Dumnezeu?” [simple_tooltip content=’26 Iisus le-a răspuns şi a zis: „Adevărat, adevărat vă spun: Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat.

27 Lucraţi nu pentru mâncarea care piere, ci pentru mâncarea care rămâne spre viaţă eternă, pe care v-o va da Fiul Omului; pentru că pe El L-a pecetluit Tatăl, Dumnezeu.”

28 Ei deci I-au zis: „Ce să facem ca să lucrăm lucrările lui Dumnezeu?”

29. Iisus a răspuns şi le-a zis: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.”’](Ioan 6:24-29)[/simple_tooltip]

 

De-a lungul istoriei, omenirea a căutat modalități de a face lucrările lui Dumnezeu. Toți oamenii au cunoașterea realității lui Dumnezeu în interiorul lor [simple_tooltip content=’18 Pentru că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei neevlavii şi nedreptăţi a oamenilor, care înăbuşă adevărul în nedreptate.

19 Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu este arătat în ei, pentru că Dumnezeu le-a arătat –

20 fiindcă, de la creaţia lumii, lucrurile Sale nevăzute se văd, fiind înţelese de minte prin lucrurile făcute, la fel şi eterna Sa putere şi divinitate – încât ei să fie fără scuză.’](Romani 1:18-20)[/simple_tooltip], precum și dorința de a fi într-o stare corectă cu El. Totuși, la fel ca și cu acești iudei, puțini sunt de acord cu Domnul cu privire la modul de realizare. Acești iudei erau dispuși să facă ceva pentru a obține mântuirea, dar nu erau dispuși să-I predea viața lui Iisus, ca Domn și să accepte darul Său de mântuire.

Aceasta este una dintre diferențele majore dintre creștinism și religiile lumii. Religia este dispusă să facă sacrificii pentru a obține poziția corectă cu Dumnezeu, dar creștinismul recunoaște incapacitatea noastră completă de a face vreodată îndeajuns, încât să ne salvăm pe noi înșine, și solicită credință totală și încredere în ceea ce a făcut Iisus pentru noi.

Nu meriți să fii mântuit pentru că nimeni nu merită să fie mântuit! Nu o poți câștiga prin ceea ce Biblia numește „fapte moarte” [simple_tooltip content=’De aceea, lăsând cuvântul începutului lui Hristos, să mergem spre maturitate, neaşezând din nou o temelie a pocăinţei de fapte moarte şi a credinţei în Dumnezeu,’](Evrei 6:1[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul etern S-a oferit pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, va curăţi conştiinţa voastră de fapte moarte, ca să-I slujiţi Dumnezeului celui viu!’]9:14)[/simple_tooltip]. Faptele moarte includ toate activitățile religioase, faptele bune sau voluntariatul pe care îl poți face ca mijloc de a te justifica în fața lui Dumnezeu. Doar credința ta în ceea ce a făcut Iisus pentru a te salva te va justifica, deci partea ta este simplă – doar crede. Astăzi te poți odihni în adevărul că mântuirea ta este pe deplin lucrarea Lui, nu a ta.