Iisus ne-a stabilit într-o poziție de favor cu Tatăl, unde nu putem decât să fim binecuvântați oriunde mergem și orice facem. Aceasta este ceea ce [simple_tooltip content=’Binecuvântat fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cereşti, în Hristos;’]Efeseni 1:3[/simple_tooltip] și [simple_tooltip content=’şi ne-a înviat împreună şi ne-a aşezat împreună în cele cereşti, în Hristos Iisus,’]2:6[/simple_tooltip] spune, și acesta este motivul pentru care Ioan declară că Iisus este „ispășirea” pentru păcatele noastre. Cuvântul biblic pentru ispășire este cuvântul grecesc „hilasmos,” care vorbește despre o jertfă ispășitoare; un sacrificiu care ne răscumpără și ne pune înapoi în binecuvântările și în favorul Evangheliei. Cu alte cuvinte, Ioan afirmă în [simple_tooltip content=’În aceasta este dragostea, nu pentru că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci pentru că El ne-a iubit şi L-a trimis pe Fiul Său ca ispăşire pentru păcatele noastre.’]1 Ioan 4:10[/simple_tooltip] „pentru că Dumnezeu ne iubește, El a trimis pe Fiul Său ca ispășire pentru păcatele noastre, pentru a ne face un magnet pentru toată bunătatea, harul și binecuvântarea Sa.” Acesta este motivul pentru care [simple_tooltip content=’dar acum a obţinut o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât este şi mijlocitor al unui legământ mai bun, care este întemeiat pe promisiuni mai bune.’]Evrei 8:6[/simple_tooltip] declară că noul legământ este „stabilit pe promisiuni mai bune.” Un alt mod de a face referire la aceste „promisiuni mai bune” este prin „binecuvântarea lui Avraam,” așa cum este menționat în [simple_tooltip content=’13 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-Se blestem pentru noi (pentru că este scris: „Blestemat este oricine este atârnat pe lemn“), 14 pentru ca binecuvântarea lui Avraam să ajungă la naţiuni în Hristos Iisus, ca să primim, prin credinţă, promisiunea Duhului.’]Galateni 3:13-14[/simple_tooltip] – unde putem înțelege modalitatea prin care dragostea lui Dumnezeu este legată de Hristos ca fiind ispășirea noastră sau magnetul de favor. Iisus a purtat toate blestemele noastre și, în schimb, a devenit o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, astfel încât noi să putem experimenta pentru totdeauna binecuvântările necondiționate și ireversibile ale Tatălui nostru iubitor.

Dar care este această binecuvântare a lui Avraam care ne-a fost dăruită? În primul rând, înseamnă că suntem neprihăniți prin Iisus și credința în El, și nu prin propriile noastre fapte [simple_tooltip content=’Şi el L-a crezut pe Domnul; şi El i-a socotit aceasta ca neprihănire.’](Geneza 15:6)[/simple_tooltip]. Deoarece faptele noastre bune nu au determinat să moștenim binecuvântarea lui Avraam, faptele noastre rele nu ne pot descalifica. Pur și simplu, prin Hristos, noi am fost făcuți co-moștenitori ai acestei binecuvântări! [simple_tooltip content=’Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă, în adevăr, suferim împreună cu El, ca să fim şi glorificaţi împreună cu El.’](Romani 8:17)[/simple_tooltip]. De aceea, Ioan scrie în [simple_tooltip content=’În aceasta este dragostea, nu pentru că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci pentru că El ne-a iubit şi L-a trimis pe Fiul Său ca ispăşire pentru păcatele noastre.’]1 Ioan 4:10[/simple_tooltip] că dragostea nu este despre dragostea noastră pentru Dumnezeu, ci despre dragostea Lui pentru noi. Binecuvântările sunt ale noastre pentru a le experimenta, nu datorită sincerității, străduinței sau dragostei noastre, ci datorită dragostei lui Dumnezeu față de noi, arătată prin lucrarea încheiată a lui Hristos. Concentrându-ne și bucurându-ne de dragostea Lui, acest lucru determină ca orice binecuvântare a credinței să se manifeste fără efort [simple_tooltip content=’Pentru că, în Hristos Iisus, nici circumcizia nu are vreo putere, nici necircumcizia, ci credinţa care lucrează prin dragoste.’](Galateni 5:6)[/simple_tooltip].

Dar câte și ce fel de binecuvântări sunt date celor care au primit „binecuvântarea lui Avraam”? Pentru a răspunde simplu, sunt cât de multe îți poți imagina, și chiar mai mult! [simple_tooltip content=’Şi Avraam era bătrân, înaintat în zile; şi Domnul binecuvântase pe Avraam în toate.’]Geneza 24:1[/simple_tooltip] declară că „Domnul l-a binecuvântat pe Avraam în toate lucrurile”; adică, în toate sferele vieții, Avraam a avut parte de binecuvântări imense. Acum, nu lăsa pe nimeni să îți spună că aceasta nu include prosperitatea materială, deoarece Scriptura spune clar că Avraam era „foarte bogat în vite, argint și aur” [simple_tooltip content=’Şi Avram era foarte bogat în vite, în argint şi în aur.’](Geneza 13:2)[/simple_tooltip]. [simple_tooltip content=’Pentru că nu prin lege a fost făcută promisiunea către Avraam sau către sămânţa lui, că el va fi moştenitor al lumii, ci prin neprihănirea credinţei.’]Romani 4:13[/simple_tooltip] mai arată că prin „neprihănirea credinței, Avraam a devenit moștenitorul lumii.” Fiind binecuvântat pentru a fi moștenitor al lumii înseamnă că în toate circumstanțele ești „numai deasupra, și nu dedesubt” [simple_tooltip content=’Şi Domnul te va pune cap, iar nu coadă, şi vei fi numai deasupra şi nu vei fi dedesubt, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ţi le poruncesc astăzi, ca să le păzeşti şi să le faci,’](Deuteronom 28:13)[/simple_tooltip]. Înseamnă că în Hristos ai autoritate asupra „întregii puteri a vrăjmașului; și nimic nu te va răni” [simple_tooltip content=’Iată, vă dau autoritate să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului; şi nimic nu vă va vătăma nicidecum.’](Luca 10:19)[/simple_tooltip].

Așadar, astăzi, pentru a experimenta aceste adevăruri – că Hristos a devenit magnetul nostru de favor, – concentrează-te pur și simplu pe faptul că Dumnezeu te iubește. Ia-ți privirea și concentrarea de pe performanța ta și pune-o pe neprihănirea ta în Hristos.