vor lua în mâini şerpi, iar dacă vor bea ceva aducător de moarte nu-i va vătăma deloc. De asemenea, îşi vor pune mâinile peste cei bolnavi, iar aceştia se vor face bine. (Marcu 16:18)

 

Acest lucru fie înseamnă că avem o protecție supranaturală dacă luăm un șarpe, fie este un simbol al protecției lui Dumnezeu atunci când îl întâlnim pe diavolul. Din moment ce celelalte patru semne din această listă sunt literale, este foarte probabil ca acest lucru înseamnă să ridici fizic șerpii. Apostolul Pavel a experimentat această protecție supranaturală împotria unei vipere, când a fost naufragiat pe insula Melita [simple_tooltip content=’3 Şi, strângând Pavel o grămadă de vreascuri şi punând-o pe foc, o viperă, ieşind de căldură, s-a prins de mâna lui.

4 Şi barbarii, când au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alţii: „Sigur, omul acesta este un ucigaş, pe care, deşi a scăpat din mare, Dreptatea nu-l lasă să trăiască.”

5 El însă, scuturând vipera în foc, n-a suferit nici un rău.’](Fapte 28:3-5)[/simple_tooltip]. Cu toate acestea, acesta este singurul exemplu înregistrat al acestui tip de protecție în Noul Testament.

Nu există nici o înregistrare a ucenicilor care ridică șerpi doar pentru a demonstra că erau credincioși. Acest lucru ar însemna să Îl ispitești pe Dumnezeu [simple_tooltip content=’9 Şi L-a dus la Ierusalim şi L-a pus pe streaşina templului şi I-a spus: „Dacă eşti Fiu al lui Dumnezeu, aruncă-Te de aici jos,

10 pentru că este scris: «Va porunci îngerilor Săi pentru Tine, ca să Te păzească»

11 şi: «Te vor purta pe mâini, ca nu cumva să-Ţi loveşti piciorul de vreo piatră».”

12 Şi Iisus, răspunzând, i-a spus: „Este spus: «Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău!»”’](Luca 4:9-12)[/simple_tooltip]. Aceasta, împreună cu a bea din orice lucru mortal, este o promisiune că, dacă luăm șerpi accidental sau suntem forțați în acea circumstanță din cauza poziției noastre pentru Hristos, putem crede în protecția supranaturală.

Puterea care lucrează acum în credincioși este aceeași putere care a lucrat în Hristos pentru a-L ridica din morți. Tot ceea ce avem ca și credincioși în Hristos provine din unirea noastră cu El. Prin urmare, ceea ce este adevărat despre El este adevărat și pentru noi. Am ajuns să împărțim tronul Său [simple_tooltip content=’şi ne-a înviat împreună şi ne-a aşezat împreună în cele cereşti, în Hristos Iisus,’](Efeseni 2:6)[/simple_tooltip], ceea ce înseamnă că avem parte de autoritatea pe care tronul Său o reprezintă și că exercităm o putere divină și stăpânire pe acest pământ.

Nu există nici un loc în Noul Testament să spună să-I ceri lui Dumnezeu să facă ceva cu diavolul. În schimb, ți se spune ție să faci ceva cu privire la diavol. Acest lucru se datorează faptului că ți-a fost delegată autoritatea Lui asupra lucrărilor inamicului. Lasă ochii înțelegerii tale să fie luminați pentru puterea Lui cea peste măsură față de tine [simple_tooltip content=’18 luminând ochii inimii voastre, ca să ştiţi ce este speranţa chemării Lui, ce este bogăţia gloriei moştenirii Lui în sfinţi

19 şi ce este nemărginita mărime a puterii Lui faţă de noi, care credem, după lucrarea puterii tăriei Lui,’](Efeseni 1:18-19)[/simple_tooltip]. Astăzi, ia autoritatea împotriva diavolului și mergi în victorie!