[simple_tooltip content=’9 Și pe când trecea Iisus pe acolo, a văzut un om, numit Matei, șezând la recepția vămii și i-a spus: „Urmează-Mă.” Iar el sculându-se, L-a urmat.

10 Și s-a întâmplat că, pe când ședea Iisus la masă în casă, iată, mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut cu El și cu ucenicii Lui.’]Matei 9:9-10[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’14 Și pe când trecea pe acolo, l-a văzut pe Levi al lui Alfeu șezând la recepția vămii și i-a spus: „Urmează-Mă.” Iar el s-a sculat și L-a urmat.

15 Și s-a întâmplat, pe când Iisus ședea la masă în casa lui Levi, că mulți vameși și păcătoși ședeau și ei împreună cu Iisus și ucenicii Lui; fiindcă erau mulți și Îl urmau.’]Marcu 2:14-15[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’27 Și după acestea a ieșit și a văzut pe un vameș numit Levi, șezând la recepția vămii și i-a spus: ”Urmează-Mă.”

28 Și el a abandonat totul și sculându-se, L-a urmat.

29 Și Levi I-a făcut un ospăț mare în casa lui; și a fost o mare mulțime de vameși și de alții care ședeau la masă cu ei.’]Luca 5:27-29[/simple_tooltip]

Și pe când trecea Iisus pe acolo, a văzut un om, numit Matei, șezând la recepția vămii și i-a spus: „Urmează-Mă.” Iar el sculându-se, L-a urmat. (Matei 9:9)

 

Când venim pentru prima dată la Iisus, este imposibil să știm tot ceea ce implică faptul de a-L urma pe El. Nu avem nici un motiv de a ne teme pentru a face un angajament total față de El, deoarece dragostea și grija Lui incontestabilă pentru noi este pe deplin evidențiată de fiecare dată când privim Crucea. Putem abandona totul pentru a-L urma! Din momentul în care luăm această decizie, atunci El începe să trăiască prin noi și vom găsi o putere care nu este a noastră și care este egală cu orice test am putea întâlni [simple_tooltip content=’Sunt crucificat împreună cu Hristos totuși trăiesc, dar nu eu, ci Hristos trăiește în mine; și viața pe care o trăiesc acum în carne, o trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine.’](Galateni 2:20)[/simple_tooltip]. Se numește harul lui Dumnezeu.

Hristos trăind prin noi – acesta este secretul trăirii creștine victorioase. Nu noi trăim pentru Iisus, ci Iisus trăind prin noi. Neînțelegerea acestui simplu adevăr este rădăcina întregului legalism și al mentalității ”performanțelor.” Legea se concentrează asupra omului exterior și ne spune ce trebuie să facem. Harul se concentrează asupra omului interior și ne spune ce este deja terminat în Hristos. Când ne concentrăm asupra a ceea ce trebuie să facem, ne punem sub lege; dar când ne concentrăm asupra a ceea ce a făcut Hristos, umblăm în puterea supranaturală a harului Său.

Viața creștină nu este doar greu de trăit, este imposibilă de trăit în puterea ta omenească. Singura modalitate de a fi ca Iisus și de a face lucrările lui Iisus este de a-L lăsa pe Iisus să trăiască prin tine. Așa cum viața unei rădăcini se găsește în sol, o ramură în vița de vie, sau un pește în mare, adevărata ta viață de astăzi se va găsi doar în unirea cu Iisus.