41Și s-a întâmplat că, de cum a auzit Elisabeta salutul Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei; și Elisabeta a fost umplută cu Duhul Sfânt; [simple_tooltip content=’39 Iar Maria s-a sculat în acele zile și a plecat cu grabă în ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda.

40 Și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta.

41 Și s-a întâmplat că, de cum a auzit Elisabeta salutul Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei; și Elisabeta a fost umplută cu Duhul Sfânt;

42 Și a vorbit cu voce tare și a spus: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău.

43 Și de unde îmi este aceasta, ca mama Domnului meu să vină la mine?

44 Căci iată, de cum a ajuns sunetul salutului tău la urechile mele, pruncul a săltat în pântecele meu de bucurie.

45 Și binecuvântată este cea care a crezut, pentru că va fi o împlinire a lucrurilor care i-au fost spuse din partea Domnului.”’](Luca 1:39-45)[/simple_tooltip]

 

Această istorisire ne-a devenit atât de familiară, încât este ușor să ratăm minunile!

Maria și Elisabeta erau verișoare [simple_tooltip content=’Și iată, Elisabeta, ruda ta, a rămas și ea însărcinată cu un fiu la bătrânețea ei; și aceasta este a șasea lună pentru ea, care era numită stearpă.’](Luca 1:36)[/simple_tooltip]. Se cunoșteau. Cu siguranță Elisabeta era conștientă că Maria era logodită, dar încă nu s-a căsătorit. Ea era doar o adolescentă, și totuși Elisabeta a profețit despre Maria fiind însărcinată cu Mesia. Aceasta nu ar fi putut ieși din mintea Elisabetei. Nu ar fi spus niciodată acele lucruri pentru că erau ilogice.

Elisabeta s-a referit, de asemenea, la Iisus ca Domnul ei [simple_tooltip content=’Și de unde îmi este aceasta, ca mama Domnului meu să vină la mine?’](v. 43)[/simple_tooltip]. El tocmai fusese conceput. Astăzi, El ar fi fost numit un făt; totuși, ea L-a recunoscut ca Domnul și Mântuitorul ei. Mulți alții L-au proclamat Domn la nașterea Lui [simple_tooltip content=’Pentru că în cetatea lui David vi s-a născut astăzi un Salvator, care este Hristos Domnul.’](Luca 2:11)[/simple_tooltip], și după nașterea Lui, dar Elisabeta a proclamat că este Domnul din momentul zămislirii.

Este interesant de menționat că Ioan Botezătorul, care era doar un făt în luna a șasea la acel moment, a sărit de bucurie în pântecele mamei sale. Aceasta înseamnă că un făt în luna a șasea are emoții. A fost la fel și când s-a umplut de Duhul Sfânt. Înainte de a fi viabil în afara pântecelui, Dumnezeu l-a considerat o persoană și l-a umplut cu Duhul Său!

Elisabeta a rostit aceste cuvinte fără rezerve. Ea a pus o binecuvântare pe Maria pentru că a crezut ceea ce Domnul i-a spus și apoi a reasigurat-o că sigur se va întâmpla [simple_tooltip content=’„Și binecuvântată este cea care a crezut, pentru că va fi o împlinire a lucrurilor care i-au fost spuse din partea Domnului.”’](v. 45)[/simple_tooltip]. Ce încurajare și confirmare trebuie să fi fost pentru Maria. Meditează la aceste minunate perspective pe măsură ce mergi prin ziua ce-ți stă înainte.