Harul lui Dumnezeu are mulți termeni, însă iertarea este primul dintre ele. Ratezi iertarea și vei rata harul. Cum punem deoparte harul? O modalitate este de a trata iertarea ca pe altceva decât un dar. Dacă lucrezi să câștigi ceea ce a dat Dumnezeu deja, atunci tu ai făcut crucea lui Hristos fără efect. Tu ai pus deoparte harul și te-ai făcut pe tine însuți co-salvator.

Conform la [simple_tooltip content=’Şi pe voi, care eraţi morţi în greşelile şi în necircumcizia cărnii voastre, v-a înviat împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile,’]Coloseni 2:13[/simple_tooltip], păcatele noastre au fost iertate când încă eram morți în păcatele noastre. Cu alte cuvinte, tu ai fost iertat înainte de a te pocăi de ele, înainte de a le mărturisi, înainte ca tu să fii născut din nou. De fapt, tu ai fost iertat cu mult înainte ca tu să te fi născut. Tu nu ai făcut nimic pentru a merita iertarea Lui. De aceea, această acțiune este numită har.

 

Dar acest om, după ce a oferit un singur sacrificiu pentru păcate, pentru totdeauna, S-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu (Evrei 10:12).

 Iisus a mers la cruce ca și reprezentant fără păcat la umanității. Pe cruce, Dumnezeu Fiul L-a rugat pe Dumnezeu Tatăl să ne ierte [simple_tooltip content=’Şi Isus spunea: „Tată, iartă-i, pentru că ei nu ştiu ce fac…“.’](Luca 23:24)[/simple_tooltip]. Apoi, satisfăcând pe deplin cerințele legii care stăteau împotriva noastră, și făcând un nou legământ în sângele Său, Iisus a declarat, „S-a terminat!” și Și-a dat duhul. Lucrarea Sa de răscumpărare este completă, iar Iisus Se află acum la dreapta lui Dumnezeu așteptând ca sfinții Lui să se ridice cu îndrăzneală în starea lor iertată și să-i pună pe vrăjmașii Lui – boala, sărăcia, asuprirea – sub picioarele lor și a Lui.

Iisus nu va mai merge niciodată la cruce. Dacă păcătuiești astăzi, El nu Se va duce înapoi la Calvar mâine. Cerându-I să te ierte este ca și cum ai spune că jertfa Lui nu a fost de ajuns – că tu efectiv ai nevoie ca El să Se suie din nou pe cruce. Acest lucru este dezonorant [simple_tooltip content=’şi au căzut, să fie reînnoiţi, spre pocăinţă, răstignindu-L pentru ei înşişi pe Fiul lui Dumnezeu şi dându-L batjocurii.’](Evrei 6:6)[/simple_tooltip], dar „suntem convinși de lucruri mai bune referitor la voi” [simple_tooltip content=’Dar despre voi, preaiubiţilor, suntem încredinţaţi de lucruri mai bune şi care ţin de mântuire, chiar dacă vorbim astfel.’](Evrei 6:9)[/simple_tooltip]. Bucură-te că jertfa Lui de o singură dată a plătit pentru totul și că ești iertat veșnic! Când păcătuiești, care este realitatea? Tu încă mai ești iertat! Harul lui Dumnezeu este mai mare decât păcatul tău.

Această realitate nu este o încurajare de a păcătui și dacă alegi să trăiești în păcat atunci tu ești nefamiliar cu harul lui Dumnezeu care ne învață să spunem nu păcatului. Însă dacă tu te încrezi în Iisus și lucrarea Lui terminată, atunci fii sigur că nimic în prezent sau în viitor, sau vreo putere, nici viața sau moartea, te poate separa de iertarea lui Dumnezeu.

 

Nu crede vestea rea

Dumnezeu nu are nevoie de permisiunea ta pentru a te ierta. Iertarea Lui s-a bazat în întregime pe lucrarea terminată de la cruce. Cei ce susțin că noi trebuie să facem ceva pentru a fi iertați spun cu alte cuvinte că Iisus trebuie să vină și să moară din nou, deoarece o dată nu a fost îndeajuns. Aceasta este numită veste rea și nu se găsește în Biblie. Iisus nu a murit pentru o parte din păcate, ci pentru toate păcatele. Jertfa Lui unică pentru păcatul lumii a fost absolut perfectă și în întregime terminată în orice privință.

 

Şi El este ispăşirea pentru păcatele noastre şi nu doar pentru ale noastre, ci şi pentru ale întregii lumi (1 Ioan 2:2).

Aceasta este vestea bună pe care profeții au anunțat-o și pe care apostolii au declarat-o: Dumnezeu Fiul a terminat-o cu păcatul! Nici Dumnezeu Tatăl și nici Dumnezeu Duhul Sfânt nu-Și mai amintesc păcatele noastre! Acesta este adevărul evangheliei.

 

Pune-ți credința în vestea bună

Iisus a spus că iertarea păcatelor este un dar care trebuie să fie primit [simple_tooltip content=’ca să le deschizi ochii, ca să se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea lui Satan la Dumnezeu, ca să primească iertarea păcatelor şi moştenire între cei care sunt sfinţiţi prin credinţa în Mine.’](Fapte 26:18)[/simple_tooltip].

De asemenea, El a spus că Duhul Sfânt va convinge lumea de păcat, pentru că ei nu cred în Mine [simple_tooltip content=’Şi, când va veni Acela, va convinge lumea de păcat şi de dreptate şi de judecată: de păcat, pentru că ei nu cred în Mine…’](Ioan 16:8-9)[/simple_tooltip]. Duhul Sfânt este aici pentru a convinge lumea că păcatele noastre au fost șterse și îndepărtate pe cât de departe este răsăritul de apus. Duhul Sfânt este aici să-L reveleze pe Iisus și lucrarea Lui terminată de la cruce.

Un răspuns adecvat la această veste bună este de a te întoarce spre Dumnezeu și a-ți pune încrederea în harul Său extraordinar. Aceasta este numită pocăință. Noi nu ne pocăim să obținem iertare; noi ne pocăim deoarece am fost iertați. Toate binecuvântările care sunt ale noastre în Hristos – acceptarea, neprihănirea, sfințirea Lui – curg din revelația că noi am fost iertați complet și veșnic prin sângele prețios al Mielului. Privește la Iisus șezând jos la dreapta Tatălui. El nu aleargă dintr-o parte în alta curățind păcatele tale. Lucrarea Lui de răscumpărare este terminată și acum El te invită să intri în odihna Lui.