1La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. [simple_tooltip content=’1 La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.

2 Același era la început cu Dumnezeu.

3 Toate lucrurile au fost făcute de El și fără El nu a fost făcut nimic din ceea ce a fost făcut.

4 În El era viață și viața era lumina oamenilor.

5 Și lumina strălucește în întuneric și întunericul nu a cuprins-o…

14 Și Cuvântul a fost făcut carne și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr (și noi am privit gloria Lui, glorie ca a singurului-născut din Tatăl).’](Ioan 1:1-5, 14)[/simple_tooltip]

 

Iisus nu era doar un om trimis de Dumnezeu, El era Dumnezeu. Aceasta este cea mai importantă declarație a Noului Testament. Toate celelalte adevăruri atârnă de acest adevăr. Dacă Iisus a fost doar un om, atunci indiferent de cât de bun a fost El, viața Lui nu putea oferi decât un înlocuitor pentru un alt om. Cu toate acestea, din moment ce El a fost Dumnezeu, viața Lui a meritat mai mult decât fiecare viață umană de la creație. Într-adevăr, viața Lui valora mai mult decât suma totală a universului creat de El.

Orice compromis în legătură cu adevărul divinității lui Iisus va anula acțiunea Sa răscumpărătoare în viețile noastre. Iisus a fost Dumnezeu manifestat în trup [simple_tooltip content=’Și fără a se putea contesta, mare este misterul evlaviei: Dumnezeu a fost arătat în carne, declarat drept în Duhul, văzut de îngeri, predicat neamurilor, a fost crezut în lume și primit sus în glorie.’](1 Timotei 3:16)[/simple_tooltip]. Cu toate acestea, acest Atotputernic Dumnezeu a venit să locuiască într-un trup uman. S-a smerit pe Sine și a luat forma unui rob [simple_tooltip content=’Ci S-a făcut pe Sine Însuși lipsit de importanță și a luat asupra Lui chipul unui rob și a fost făcut în asemănarea oamenilor;’](Filipeni 2:7)[/simple_tooltip], iar umanitatea Lui L-a făcut să fie cu adevărat unul dintre noi. El a suferit aceleași ispite și presiuni pe care le suferim [simple_tooltip content=’Fiindcă nu avem un mare preot care nu poate să simtă compasiune pentru neputințele noastre, ci în toate a fost ispitit asemenea nouă, totuși fără păcat.’](Evrei 4:15)[/simple_tooltip]. Totuși, divinitatea Lui a fost cea care i-a dat puterea de a ne salva complet [simple_tooltip content=’De aceea și este în stare să îi salveze până la capăt pe cei ce vin la Dumnezeu prin El, văzând că El trăiește întotdeauna pentru a mijloci pentru ei.’](Evrei 7:25)[/simple_tooltip].

Nu trebuie să lăsăm niciodată ca umanitatea Lui să ne orbească de la adevărul că Dumnezeul Atotputernic Însuși a devenit prietenul nostru [simple_tooltip content=’13 Nimeni nu are iubire mai mare decât aceasta, ca cineva să își dea viața pentru prietenii săi.

14 Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți orice vă poruncesc.

15 De acum înainte nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face domnul său, ci v-am numit prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute.’](Ioan 15:13-15)[/simple_tooltip].

Nu trebuie să lăsăm niciodată ca divinitatea Lui să ne orbească de la adevărul că El știe exact cum ne simțim, iar El are grijă profundă de noi.

Lasă ca Duhul Sfânt să îți dea o adevărată revelație a divinității și umanității Domnului nostru Iisus Hristos pe parcursul acestui nou an.