Aţi auzit cum v-am spus Eu: Plec, dar vin din nou la voi. Dacă M-aţi fi iubit, v-aţi fi bucurat pentru că am spus: Mă duc la Tatăl; fiindcă Tatăl Meu este mai mare decât Mine. (Ioan 14:28)

 

Iisus Și-a declarat divinitatea și uniunea Sa cu Tatăl atât de clar, încât a fost acuzat de blasfemie de mai multe ori. În acest verset, El a spus că Tatăl este mai mare decât El. Cum nu contrazice această afirmație celelalte declarații ale Lui?

O cheie pentru a înțelege această afirmație este dată în Filipeni 2:6-8, unde Pavel spune că Iisus nu a socotit ca tâlhărie a fi egal cu Dumnezeu, ci S-a smerit pe El Însuși, luând forma unui servitor –  se referă la umanitatea Sa. Iisus era egal cu Dumnezeu în natura Sa divină, dar El S-a făcut inferior Tatălui în ceea ce privește umanitatea Lui. Iisus nu a pierdut nimic din dumnezeirea Lui când a devenit un om, ci a fost îmbrâcat în carne și a trebuit să Se supună limitărilor cărnii Sale. În acest sens, Tatăl era mai mare decât Iisus.

Iisus a fost Dumnezeul pre-existent care a ales să devină om, astfel încât să ne poată răscumpăra prin sângele jertfei Sale. Când a devenit om, El era încă 100% Dumnezeu în duhul Său, dar corpul Său era 100% uman. Trupul Său era fără păcat, dar era totuși carne și supus lucrurilor naturale pe care le experimentăm cu toții. Iisus cel fizic a trebuit să crească în înțelepciune și în statură, la fel ca noi în sensul natural.

Când S-a născut Iisus, mintea Lui fizică nu știa toate lucrurile. El a trebuit să fie învățat cum să vorbească, să meargă, să mănânce și așa mai departe. El a trebuit să învețe că El este Dumnezeu în trup și să accepte aceasta prin credință. Mintea Lui fizică a luat cunoștință despre cine a fost El prin credință – la fel cum facem noi atunci când credem cine suntem în El.

Înțelegerea mentală a lui Iisus despre dumnezeirea Sa a fost ceva ce a învățat și acceptat prin credință. El trebuia să conștientizeze adevărata Sa identitate prin revelație și cunoaștere. Astăzi, trebuie să faci la fel. Nu-i așa că este frumos să știi că-I slujești unui Domn care a trecut prin tot ceea ce treci?