30Şi a spus: „Cu ce să asemănăm Împărăţia lui Dumnezeu? sau în ce parabolă s-o arătăm? [simple_tooltip content=’30 Şi a spus: „Cu ce să asemănăm Împărăţia lui Dumnezeu? sau în ce parabolă s-o arătăm?

31 Cu un grăunte de muştar care, când este semănat pe pământ, este mai mic decât toate seminţele care sunt pe pământ;

32 şi, când a fost semănat, creşte şi se face mai mare decât toate verdeţurile şi face ramuri mari, încât păsările cerului se pot cuibări sub umbra lui.”

33 Şi cu multe asemenea parabole le vestea Cuvântul, după cum puteau ei să audă;’](Marcu 4:30-34)[/simple_tooltip]

 

Cuvântul împărăție înseamnă „tărâmul asupra căruia stăpânește un rege.” Atunci când Îi este aplicat lui Dumnezeu, aceasta se poate referi la toată creația, deoarece „împărăția Lui stăpânește peste toate” [simple_tooltip content=’Domnul Şi-a întărit tronul Său în ceruri şi Împărăţia Lui stăpâneşte peste tot.’](Psalmul 103:19)[/simple_tooltip]; dar Împărăția lui Dumnezeu se aplică mai des la stăpânirea Lui, în și prin oamenii care-I sunt supuși Lui. „Împărăția lui Dumnezeu” se referă mai exact la Hristos, care trăiește și stăpânește în inimile noastre. Rugându-te „vie Împărăția ta” înseamnă a te ruga pentru extinderea și influența stăpânirii lui Dumnezeu în inimile oamenilor de pretutindeni și, în cele din urmă, crearea regatului Său fizic aici pe pământ, la a doua venire a lui Iisus [simple_tooltip content=’Şi al şaptelea înger a sunat din trâmbiţă; şi au fost glasuri puternice în cer, spunând: „Împărăţia lumii a ajuns a Domnului nostru şi a Hristosului Său şi El va împărăţi în vecii vecilor.”’](Apocalipsa 11:15[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Şi am văzut tronuri, şi ei şedeau pe ele şi li s-a dat să facă judecată; şi am văzut sufletele celor decapitaţi pentru mărturia lui Isus şi pentru Cuvântul lui Dumnezeu; şi aceia care nu se închinaseră fiarei, nici chipului ei şi nu primiseră semnul pe fruntea şi pe mâna lor; şi ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.’]20:4)[/simple_tooltip].

De-a lungul slujirii pământești a lui Iisus, evreii au continuat să-L caute pentru a stabili o împărăție politică aici pe pământ și pentru a-i elibera de opresiunea romanilor. Deși în timpul Împărăției de o mie de ani, Împărăția lui Dumnezeu va domina fizic națiunile pământului, împărăția lui Iisus este stabilită spiritual prin Cuvântul Său și nu prin arme carnale [simple_tooltip content=’3 Pentru că, deşi umblăm în carne, nu ne luptăm potrivit cărnii.

4 Pentru că armele luptei noastre nu sunt fireşti, ci puternice, potrivit lui Dumnezeu, spre dărâmarea întăriturilor,

5 dărâmând raţionamente şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu şi înrobind orice gând ascultării de Hristos.’](2 Corinteni 10:3-5)[/simple_tooltip]. Iisus a spus: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine la vedere… iată, Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” [simple_tooltip content=’20 Şi, fiind întrebat de farisei când vine Împărăţia lui Dumnezeu, El le-a răspuns şi a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în mod văzut.

21 Nici nu vor spune: «Iat-o aici» sau: «Iat-o acolo», pentru că, iată, Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul vostru.”’](Luca 17:20-21)[/simple_tooltip].

Pavel a spus că suntem deja în Împărăția lui Dumnezeu [simple_tooltip content=’care ne-a eliberat din stăpânirea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Sale,’](Coloseni 1:13)[/simple_tooltip]. Prin urmare, Împărăția lui Dumnezeu este biserica invizibilă a lui Hristos – trupul Său. Împărăția a început în timpul slujirii Sale pământești și astăzi încă stăpânește inimile credincioșilor. Nașterea din nou ne aduce în Împărăția Sa, care este infinit mai mare în minunăție și în beneficii, decât pot înțelege mințile noastre limitate.

În măsura în care înțelegi cum funcționează Împărăția lui Dumnezeu și aplici aceasta vieții tale, vei experimenta raiul aici pe pământ. Astăzi, cere-I Duhului Sfânt să îți dezvăluie tot ceea ce ești și ai în Hristos Iisus. Apoi roagă-te ca Împărăția Sa din tine – tot ceea ce ești și ai în El – să fie eliberată în lumea naturală.