41El întâi a găsit pe fratele său Simon și i-a spus: „Noi am găsit pe Mesia (care fiind tradus este Hristosul).” [simple_tooltip content=’37 Și cei doi discipoli l-au auzit vorbind și l-au urmat pe Iisus.

38 Atunci Iisus S-a întors și i-a văzut urmându-L și le-a spus: „Ce căutați?” Ei I-au spus: „Rabi (care fiind tradus se spune: Stăpâne), unde locuiești?”

39 El le-a spus: „Veniți și vedeți.” Au venit și au văzut unde locuia și au rămas cu El în acea zi, pentru că era cam ora a zecea.

40 Unul dintre cei doi, care auziseră pe Ioan și L-au urmat, era Andrei, fratele lui Simon Petru.

41 El întâi a găsit pe fratele său Simon și i-a spus: „Noi am găsit pe Mesia (care fiind tradus este Hristosul).”

42 Și l-a adus la Iisus. Și, privind la el, Iisus a spus: „Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chifa (care se traduce, piatră).”’](Ioan 1:37-42)[/simple_tooltip]

 

Andrei a fost primul ucenic al lui Iisus care și-a împărtășit credința și a adus pe altul la Hristos – pe Petru, care a devenit unul dintre cei mai mari apostoli ai lui Iisus. El a predicat în ziua de Rusalii și a văzut trei mii de oameni născuți din nou. El a vindecat un bărbat șchiop de la poarta templului și cinci mii s-au născut din nou. El a înviat-o pe Tabita din morți, a adus creștinismul neamurilor și a scris două cărți din Biblie care au slujit la milioane de oameni de-a lungul secolelor.

Gândește-te doar câte milioane de oameni a atins Petru, și cum a fost Andrei responsabil pentru toate acestea. Realizările lui Petru, consemnate în Scriptură, le depășesc cu mult pe cele ale lui Andrei, dar fără Andrei, Petru nu L-ar fi cunoscut pe Iisus. În ochii lui Dumnezeu, ceea ce a făcut Andrei a fost la fel de important ca ceea ce a făcut Petru.

Fiind cel care l-a prezentat pe Petru lui Iisus, Andrei, a participat la toate lucrările lui Petru. Prin urmare, în Ziua în care primim recompensele noastre de la Domnul, Andrei va împărți (cu Petru) fiecare recompensă pe care Petru o primește.

S-ar putea să nu zdrunci vreodată lumea așa cum a făcut-o Petru pe a lui, dar Dumnezeu te-a chemat să îți împărtășești credința cu ceilalți așa cum a făcut Andrei. Cine știe, o persoană pe care o conduci la Iisus ar putea fi un alt Petru.