1Iar după ce s-a născut IIsus în Betleemul Iudeii, în zilele împăratului Irod, iată, au venit niște magi din răsărit la Ierusalim, 2zicând: „Unde este cel ce s-a născut Împărat al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” [simple_tooltip content=’1 Iar după ce s-a născut IIsus în Betleemul Iudeii, în zilele împăratului Irod, iată, au venit niște magi din răsărit la Ierusalim,

2 zicând: „Unde este cel ce s-a născut Împărat al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm Lui.”

3 Dar Irod, împăratul, auzind, s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el.

4 Și după ce a adunat pe toți preoții de seamă și pe scribii poporului, a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristos.

5 Și i-au spus: „În Betleemul Iudeii, fiindcă astfel este scris prin profetul:

6 Și tu, Betleeme, în țara lui Iuda, nu ești cel mai neînsemnat dintre prinții lui Iuda; fiindcă din tine va ieși un Conducător, care va conduce poporul Meu, Israel.”

7 Atunci Irod, după ce a chemat în ascuns pe magi, a aflat de la ei în amănunțime timpul când s-a arătat steaua.

8 Și i-a trimis la Betleem, spunând: „Mergeți și cercetați amănunțit despre copil; și după ce Îl veți fi găsit, dați-mi de știre din nou, ca să vin și eu să mă închin Lui.”

9 După ce l-au auzit pe împăratul, au plecat; și iată, steaua, pe care au văzut-o în răsărit, mergea înaintea lor, până a venit și a stat deasupra locului, unde era copilul.

10 Când au văzut steaua, s-au bucurat cu nespus de mare bucurie.

11 Și când au intrat în casă, au văzut pe copil cu Maria, mama Lui și s-au prosternat și I s-au închinat; și deschizându-și tezaurele, I-au oferit daruri: aur și tămâie și smirnă.’](Matei 2:1-11)[/simple_tooltip]

 

Este remarcabil faptul că acești oameni din Orient ar interpreta aspectul oricărei stele, indiferent de cât de neobișnuită ar fi, ca semn al nașterii lui Mesia evreiască. Ce știau ei despre profeția evreilor?

Matei 2:1 îi numește pe acești oameni, „oameni înțelepți.” Cuvântul actual folosit în textul grecesc este ”magos,” care era de origine străină, denotând un magian (de aici provine cuvântul magi), sau un om de știință sau magician din Orientul Mijlociu. În general, se crede că provin din Persia. Acest lucru este semnificativ, deoarece Babilonul a fost locul în care Daniel a fost luat captiv și ridicat deasupra tuturor magicienilor. El a ieșit victorios din groapa cu lei și a câștigat reputația de cel mai mare înțelept dintre toți (Daniel 6). În cele din urmă, el a fost promovat să fie șeful tuturor înțelepților. [simple_tooltip content=’Atunci împăratul l-a făcut pe Daniel un om mare și i-a dat multe daruri mărețe și l-a făcut conducător peste întreaga provincie a Babilonului și mai marele guvernatorilor peste toți înțelepții Babilonului.’](Daniel 2:48)[/simple_tooltip]

Daniel a fost profetul căruia Dumnezeu i-a dat interpretarea profeției celor șaptezeci de săptămâni ale lui Ieremia, care au indicat venirea lui Mesia [simple_tooltip content=’În anul întâi al domniei lui, eu, Daniel, am înțeles din cărți că numărul anilor pentru care fusese cuvântul DOMNULUI către profetul Ieremia, pentru împlinirea pustiirilor Ierusalimului, era șaptezeci de ani.’](Daniel 9:2[/simple_tooltip], [simple_tooltip content=’24 Șaptezeci de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale sfinte, pentru a sfârși fărădelegea și pentru a pune capăt păcatelor și pentru a face împăcare pentru nelegiuire și pentru a aduce dreptatea veșnică și pentru a sigila viziunea și profeția și pentru a unge pe cel Preasfânt.

25 Să știi de aceea și să înțelegi, că de la ieșirea poruncii de a restaura și de a construi Ierusalimul până la Mesia Prințul vor fi șapte săptămâni și șaizeci și două de săptămâni; strada va fi construită din nou și zidul, chiar în timpuri de necaz.

26 Și după șaizeci și două de săptămâni Mesia va fi stârpit, dar nu pentru el însuși; și poporul prințului care va veni va distruge cetatea și sanctuarul; și sfârșitul lor va fi cu un potop și până la sfârșitul războiului, pustiiri sunt hotărâte.

27 Și el va confirma legământul cu mulți pentru o săptămână; și în mijlocul săptămânii el va face ca sacrificiul și ofranda să înceteze și din cauza împrăștierii urâciunilor îl va pustii, chiar până la mistuire și ce s-a hotărât se va turna peste cel pustiit.’]24-27[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Și toată această țară va fi o pustiire și o înmărmurire; și aceste națiuni vor servi împăratului Babilonului șaptezeci de ani.’]Ieremia 25:11)[/simple_tooltip]. În calitate de șef al magilor (sau al oamenilor de știință) din Persia, Daniel a făcut cunoscute aceste cunoștințe colegilor săi. Fără îndoială, de-a lungul secolelor, succesorii lui au continuat să-i studieze profeția și au anticipat evenimentul. Este foarte de înțeles că apariția unei stele noi care se mișcă într-un mod diferit ar fi luată ca un semn special al nașterii evreului Mesia.

Cărturarii evrei religioși au fost luați prin surprindere, dar magii persani nu au fost. Studiau Cuvântul lui Dumnezeu prin Daniel. Cuvântul ne face înțelepți spre mântuire. [simple_tooltip content=’Și pentru că de copil ai cunoscut sfintele scripturi, care sunt în stare să te facă înțelept pentru salvare prin credința care este în Hristos Iisus.’](2 Timotei 3:15)[/simple_tooltip]

Lasă Cuvântul să te instruiască astăzi și vei fi înțelept să iei decizii bune și să cunoști timpurile în care te afli.