12Iar cele de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să fie mântuiţi. [simple_tooltip content=’4 Şi, adunându-se o mare mulţime şi aceia care veneau la El din fiecare cetate, El le-a vorbit prin parabolă:

5 „Semănătorul a ieşit să-şi semene sămânţa. Şi, pe când semăna el, o parte a căzut lângă drum şi a fost călcată în picioare, şi păsările cerului au mâncat-o.

6 Şi alta a căzut pe stâncă; şi, crescând, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală.

7 Şi alta a căzut în mijlocul spinilor; şi spinii, crescând împreună cu ea, au înăbuşit-o.

8 Şi alta a căzut în pământul cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit.” Spunând acestea, striga: „Cine are urechi de auzit să audă.”

9 Şi ucenicii Săi Îl întrebau, spunând: „Ce să fie parabola aceasta?”

10 Şi El a spus: „Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi li se vorbeşte în parabole, pentru ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă.”

11 Iar parabola este aceasta: Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu.

12 Iar cele de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să fie mântuiţi.

13 Iar cele de pe stâncă sunt cei care, când aud, primesc Cuvântul cu bucurie; şi aceştia nu au rădăcină: cei care cred pentru un timp şi, la vreme de încercare, se leapădă.

14 Iar ceea ce a căzut între spini, aceştia sunt cei care, auzind, merg mai departe şi sunt înăbuşiţi sub griji şi bogăţie şi plăceri ale vieţii, şi nu aduc rod la desăvârşire.”’](Luca 8:4-13)[/simple_tooltip]

 

În pilda semănătorului, primul gen de om pe care Iisus l-a descris a fost cineva care nu înțelege Cuvântul lui Dumnezeu [simple_tooltip content=’Când aude cineva Cuvântul Împărăţiei şi nu-l înţelege, cel rău vine şi răpeşte ceea ce a fost semănat în inima lui; acesta este cel semănat lângă drum.’](Matei 13:19)[/simple_tooltip]. Înainte de a-ți pătrunde în inimă Cuvântul lui Dumnezeu , trebuie să înțelegi ce spune. Trebuie să te raportezi la el și să îl îmbrățișezi ca fiind al tău. Dacă nu îl întelegi deloc, va fi împrăștiat (pe drum), deoarece nu înseamnă nimic pentru tine. Apoi, păsările vor mânca sămânța și nu vor fi roade.

[simple_tooltip content=’Şi aici sunt cei de lângă drum, unde Cuvântul este semănat; şi, când aud, îndată vine Satan şi ia Cuvântul care a fost semănat în ei’]Marcu 4:15[/simple_tooltip] și [simple_tooltip content=’Iar cele de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să fie mântuiţi.’]Luca 8:12[/simple_tooltip] precizează că păsările îl reprezintă Satan, iar Marcu spune că diavolul vine imediat să fure Cuvântul. Satan nu a avut acces direct la Cuvânt, în nici unul dintre celelalte tipuri de inimă pe care Iisus le-a descris. Satan nu poate fura Cuvântul de la noi dacă îl ascundem în inimile noastre [simple_tooltip content=’Am ascuns Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.’](Psalmul 119:11)[/simple_tooltip]. Acest prim tip de persoană pur și simplu aude Cuvântul, dar nu îl primește. Nu îl aplică niciodată în viața ei, așa că îl pierde.

Observă că Luca leagă credința și mântuirea de Cuvântul care este semănat în inimile noastre, în același mod descris de Pavel în [simple_tooltip content=’14 Deci cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? şi cum vor auzi fără cineva care să predice?

15 şi cum vor predica dacă nu vor fi trimişi? După cum este scris: „Ce frumoase sunt picioarele celor care vestesc Evanghelia păcii, ale celor care vestesc Evanghelia lucrurilor bune!”

16 Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Pentru că Isaia spune: „Doamne, cine a crezut cele auzite de la noi?”

17 Astfel credinţa este din auzire, iar auzirea, prin Cuvântul lui Dumnezeu.’]Romani 10:14-17[/simple_tooltip]. Dacă nu există Cuvânt, nu poate exista nici o credință sau mântuire [simple_tooltip content=’fiind născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care se strică, ci dintr-una care nu se strică, prin Cuvântul viu, care rămâne pentru totdeauna, al lui Dumnezeu.’](1 Petru 1:23)[/simple_tooltip]. Trebuie să predicăm Cuvântul – nu doar moralitatea sau problemele sociale – pentru ca oamenii să fie mântuiți.

Utilizarea de către Luca a cuvântului salvat ar putea include, dar nu se limitează neapărat, la nașterea din nou. Acest verset ar putea descrie o persoană care nu primește Cuvântul și nu este niciodată salvat, sau ar putea descrie un creștin care nu primește Cuvântul într-un anumit domeniu al vieții lor și, prin urmare, nu experimentează eliberarea, vindecarea sau victoria lui Iisus, oferită pentru ei.

Dacă nu experimentezi viața abundentă pentru  care Isus a murit, pentru a ți-o da, poate trebuie să plantezi Cuvântul în inima ta, să-l îmbrățișezi și să-i permiți să îți direcționeze viața. Atunci vei începe să vezi rodul Duhului Sfânt și victoria survine.