Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca nu cumva să intraţi în ispită; într-adevăr, duhul este plin de zel, dar carnea fără putere. (Matei 26:41)

 

Dacă ești născut din nou problema ta nu este duhul tău. Duhul Sfânt a făcut ca duhul tău să fie nou atunci când a venit să trăiască în tine. Acum duhul tău este la fel ca Iisus [simple_tooltip content=’În aceasta s-a împlinit dragostea cu noi, ca să avem îndrăzneală în ziua judecăţii, pentru că, aşa cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta.’](1 Ioan 4:17)[/simple_tooltip] și este întotdeauna dispus să facă voia lui Dumnezeu. Carnea ta/trupul tău este problema.

Carnea, așa cum o descrie Iisus aici, nu include numai corpul tău fizic, ci și sufletul tău. Dumnezeu ți-a dat tot ce trebuie pentru a păși în victorie, dar ai și comoara duhului tău născut din nou adăpostit într-un vas de lut [simple_tooltip content=’Dar avem comoara aceasta în vase de lut, pentru ca măreţia puterii să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi:’](2 Corinteni 4:7)[/simple_tooltip]. Aceasta înseamnă că duhul tău, în care Dumnezeu a pus toată puterea și gloria Sa, locuiește în trupul tău.

Iisus le ceruse ucenicilor Săi să vegheze și să se roage cu El în ceea ce a fost cel mai dezolant moment al Său. El le-a spus: „Sufletul Meu este foarte întristat, chiar de moarte,” și le-a cerut să se roage pentru El. Nici unul dintre ei nu a fost capabil să o facă. Toți au adormit! Credem că acest lucru este scandalos, aceasta până când suntem epuizați fizic și Duhul Sfânt ne oferă o ungere de a ne ruga. Duhurile noastre (și uneori, la început, sufletele noastre) sunt atât de doritoare, dar carnea noastră este încă obosită. În cele din urmă, vom decide fie să perseveram în Duhul, fie să-i cedăm trupului nostru.

Ce trebuie să-ți amintești este că poți să accesezi puterea Duhului Sfânt din interiorul duhului tău reînnoindu-ți mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât mintea ta se reînnoiește, cu atât puterea lui Dumnezeu va curge prin sufletul și corpul tău fizic. Trebuie să îți exersezi sufletul, mintea și trupul până la evlavie [simple_tooltip content=’7 Dar fereşte-te de miturile lumeşti şi băbeşti; dar tu însuţi deprinde-te în evlavie;

8 pentru că deprinderea trupească este de puţin folos, dar evlavia este de folos la toate, având promisiunea vieţii, a celei de acum şi a celei viitoare.’](1 Timotei 4:7-8)[/simple_tooltip]. Apoi, atunci când Duhul Sfânt îți cere să mijlocești și să stai în mijlocul spărturii pentru cineva la ora trei dimineața, duhul tău – care este întotdeauna dispus/doritor – îți va domina cu ușurință trupul.