10Şi voi sunteţi compleţi în El, care este Capul oricărei stăpâniri şi autorităţi, [simple_tooltip content=’1 Pentru că vreau ca voi să ştiţi ce mare luptă duc pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi câţi nu mi-au văzut faţa în trup, 2 pentru ca să le fie încurajate inimile, fiind strâns uniţi în dragoste, şi pentru toate bogăţiile siguranţei depline a înţelegerii, pentru cunoaşterea tainei lui Dumnezeu, 3 în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale cunoştinţei. 4 Şi spun aceasta, pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbire convingătoare. 5 Pentru că, în adevăr, dacă în trup sunt absent, totuşi cu duhul sunt împreună cu voi, bucurându-mă şi văzând ordineavoastră şi tăria credinţei voastre în Hristos. 6 Deci, după cum L-aţi primit pe Hristos Iisus, Domnul, aşa să umblaţi în El, 7 înrădăcinaţi şi fiind zidiţi în El şi întăriţi în credinţă, după cum aţi fost învăţaţi, prisosind în ea cu mulţumire. 8 Vedeţi să nu fie nimeni care să vă fure prin filosofie şi amăgire deşartă, după tradiţia oamenilor, după cunoştinţele elementare ale lumii şi nu după Hristos. 9 Pentru că în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii; 10 şi voi sunteţi compleți în El, care este Capul oricărei stăpâniri şi autorităţi, 11 în care aţi şi fost circumcişi cu o circumcizie nefăcută de mână, în dezbrăcarea trupului cărnii, în circumcizia lui Hristos; 12 fiind înmormântaţi împreună cu El în botez, în care aţi şi fost înviaţi împreună cu El, prin credinţa în lucrarea lui Dumnezeu, care L-a înviat dintre cei morţi.’](Coloseni 2:1-12)[/simple_tooltip]

 

Majoritatea am văzut un câine care se învârte după coadă. Este amuzant și confuz în același timp. De ce să alergi după ceva ce deja ai? Nu pot vorbi cu autoritate despre ceea ce gândește cu adevărat un câine, dar mi se pare că un câine care își urmărește coada este singurul care nu poate vedea că este deja al lui.

Uimitor, dar creștinii obișnuiesc să facă acelasi lucru. Cerem bucurie, credință, vindecare, înțelepciune, și tot felul de necesități și binecuvântări, dar potrivit Cuvântului lui Dumnezeu avem deja tot ce ține de viață și evlavie, în Iisus Hristos [simple_tooltip content=’După cum puterea Sa divină ne-a dat toate cele privitoare la viaţă şi evlavie, prin cunoştinţa Celui care ne-a chemat prin glorie şi virtute,’](2 Petru 1:3)[/simple_tooltip]. Viața creștină nu este un proces continuu de a-i cere și a primi de la Dumnezeu, ci este reînnoirea minții noastre pentru a cunoaște și a ne însuși ceea ce avem deja în Hristos. Suntem compleți în El.

Vindecarea nu este „acolo” undeva. Virtutea vindecătoare a lui Dumnezeu este deja în interiorul tău. Iisus nu trebuie să vină și să pună mâna Sa puternică pe tine ca să te vindece, deoarece prin rănile Lui ai fost deja vindecat [simple_tooltip content=’care a purtat El Însuşi păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru dreptate; prin ale cărui răni aţi fost vindecaţi.’](1 Petru 2:24)[/simple_tooltip]. Trebuie doar să crezi, să vorbești în credință, să acționezi după mărturisirea ta de credință și să aștepți să se manifeste în corpul tău fizic.

Cere Domnului astăzi o revelație a ceea ce este cu adevărat al tău în Hristos Iisus. Încetează a mai încerca să obții ceea ce ai deja și bucură-te de moștenirea ta.