8Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele Lui. 9Şi, întorcându-se de la mormânt, au dat de ştire toate acestea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi. [simple_tooltip content=’1 Dar, în ziua întâi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, ele au venit la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră.

2 Şi au găsit piatra răsturnată de la mormânt

3 şi, intrând, n-au găsit trupul Domnului Iisus.

4 Şi a fost că, pe când erau ele nedumerite despre aceasta, iată, doi bărbaţi au stat deodată lângă ele în veşminte strălucitoare.

5 Şi ele fiind înfricoşate şi plecându-şi feţele la pământ, ei le-au zis: „Pentru ce-L căutaţi pe Cel viu între cei morţi?

6 Nu este aici, ci a înviat. Amintiţi-vă cum v-a vorbit, pe când era încă în Galileea,

7 spunând: «Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit şi a treia zi să învieze».”

8 Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele Lui.

9 Şi, întorcându-se de la mormânt, au dat de ştire toate acestea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi.’](Luca 24:1-9)[/simple_tooltip]

 

Femeile care au venit la mormântul lui Iisus au fost întâmpinate de doi îngeri, care le-au amintit cum Iisus a profețit că El va învia din morți în a treia zi. Abia când și-au amintit cuvintele Lui, au renunțat să-L caute pe un Iisus mort și au început să-L caute pe Domnul cel viu. Gândește-te, nu cei doi îngeri care anunță învierea le-au întors pe aceste femei, ci cuvintele lui Iisus au făcut-o.

Petru a spus despre Cuvântul scris al lui Dumnezeu că este un cuvânt de profeție mai sigur chiar și decât o voce audibilă, sau o manifestare vizibilă a Domnului [simple_tooltip content=’16 Pentru că v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Iisus Hristos nu urmând basme iscusit alcătuite, ci fiind martori oculari ai măreţiei Sale.

17 Pentru că El a primit de la Dumnezeu Tatăl onoare şi glorie, când un astfel de glas I-a fost adresat prin gloria minunată: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Eu Îmi găsesc plăcerea;”

18 şi noi am auzit acest glas rostit din cer, fiind împreună cu El pe muntele cel sfânt.

19 Şi noi avem mai tare cuvântul profetic, la care bine faceţi că luaţi aminte (ca la o lumină strălucind într-un loc întunecos), până se va ivi ziua şi va răsări steaua de dimineaţă în inimile voastre,

20 ştiind întâi aceasta, că nici o profeţie a Scripturii nu se interpretează singură,’](2 Petru 1:16-20)[/simple_tooltip]. De multe ori credem că dacă ceva supranatural s-ar întâmpla doar atunci, am crede. Exemplul femeilor de la mormânt și mărturia lui Petru spun o altă poveste.

Spectaculosul ne atrage atenția, dar credința vine doar din Cuvântul lui Dumnezeu [simple_tooltip content=’Astfel credinţa este din auzire, iar auzirea, prin Cuvântul lui Dumnezeu.’](Romani 10:17)[/simple_tooltip]. Cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce avem nevoie. Mai exact, avem nevoie de credința în Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul ne-a oferit promisiuni extrem de mari și de prețioase [simple_tooltip content=’prin care ne-a dat promisiunile cele mai mari şi preţioase, ca prin acestea să vă faceţi părtaşi naturii divine, după ce aţi scăpat de stricăciunea care este în lume prin poftă.’](2 Petru 1:4)[/simple_tooltip], dar necredința noastră încă ne determină pe unii dintre noi să acționăm ca și cum Iisus nu ar fi ieșit din mormânt. Necredința noastră neagă puterea învierii Sale în viața noastră.

Meditând la Cuvântul lui Dumnezeu face credința ta să crească, iar îndoiala și necredința să iasă pe ușă. În Cuvânt, vezi un Domn și un Dumnezeu înviat care este în viață și capabil să facă față oricărei probleme pe care o ai. Până când aceste femei nu au știut că Iisus este viu, durerea le-a umplut inimile. Dacă întristarea îți umple inima astăzi, este pentru că ai uitat victoria pe care Ți-a oferit-o Iisus. Amintește-ți că El este viu și Domn în toate circumstanțele tale și vei vedea diferența pe care o face.