Marcu 8:11-13

Şi, suspinând în duhul Său, a zis: „Pentru ce cere generaţia aceasta un semn? Adevărat vă spun: Nicidecum nu i se va da un semn acestei generaţii.” (Marcu 8:12)

 

Cuvântul grecesc folosit aici pentru a ofta adânc înseamnă „o rugăciune intensă, inaudibilă sau un geamăt.” Aceasta este mijlocirea Duhului Sfânt, cu gemete care nu pot fi rostite (Romani 8:26). Unii creștini plini de Duh cred că aceasta înseamnă gemetele care nu pot fi rostite în vorbirea normală și că aceasta se referă la vorbirea în limbi. Totuși, aceasta se referă de fapt la un tip de mijlocire diferit de vorbirea în limbi.

În Ioan 11:33 și 38, Iisus a gemut în Duhul de două ori, și în acele cazuri nu au fost rostite cuvinte. Era exact așa cum afirmă Scriptura, un gemut în Duhul. Tuturor celor care au prezența interioară a Duhului Sfânt li se întâmplă, sau li se va întâmpla în dreptul lor. La acest lucru se referea Pavel în Galateni 4:19 când a vorbit a vorbit despre durerile nașterii pentru galateni. Aceast geamăt al Duhului Sfânt nu este doar durere, ci un geamăt de furie și rezistență împotriva uneltirilor lui Satan în viața noastră. De multe ori creștinii nu discută acest lucru, deoarece consideră că este doar propria lor întristare pentru situația respectivă; cu toate acestea, acesta este Duhul Sfânt care dorește să mijlocească cu noi împotriva problemelor noastre.

Iisus S-a bazat pe această lucrare a Duhului Sfânt. Ioan 11:33 și 38 spune că Iisus a gemut în Duhul de două ori când L-a înviat pe Lazăr din morți. Ce neputință avea Iisus ca El să aibă nevoie de această slujire a Duhului Sfânt? Iisus nu a avut nici un păcat, dar El a avut o infirmitate. Mintea Lui fizică. Nici măcar o minte umană fără păcat nu a putut înțelege învierea unui om din mormânt după patru zile.

Dacă Iisus a avut nevoie de Duhul Sfânt care să-L ajute atunci când nu știa cum să Se roage, atunci cu siguranță aceasta ar trebui să fie o lucrare importantă a Duhului Sfânt în viața ta. Astăzi fii atent la ungerea Duhului din interiorul tău pentru a te ruga și a interveni pentru alții. Poți fi surprins de modul în care El te va folosi pentru a face impact în viețile altora.