16Și de aceea iudeii Îl persecutau pe Iisus și căutau să Îl ucidă, pentru că a făcut acestea în sabat. [simple_tooltip content=’16 Și de aceea iudeii Îl persecutau pe Iisus și căutau să Îl ucidă, pentru că a făcut acestea în sabat.

17 Dar Iisus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum; și Eu lucrez.”

18 Din această cauză iudeii căutau și mai mult să Îl ucidă, nu numai pentru că încălcase sabatul, dar și spunea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se egal cu Dumnezeu.

19 Atunci Iisus a răspuns și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun: Fiul nu poate face nimic de la El Însuși, decât ce vede pe Tatăl făcând; fiindcă oricâte face El, pe acestea și Fiul le face la fel.

20 Fiindcă Tatăl iubește pe Fiul și Îi arată tot ce face El; și Îi va arăta fapte mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați.

21 Fiindcă precum Tatăl îi învie pe morți și dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui voiește.

22 Fiindcă Tatăl nu judecă pe nimeni, ci a încredințat toată judecata Fiului,

23 Ca toți să onoreze pe Fiul, așa cum onorează pe Tatăl. Cine nu onorează pe Fiul, nu onorează pe Tatăl care L-a trimis.

24 Adevărat, adevărat vă spun: Cine aude cuvântul Meu și crede în Cel ce M-a trimis, are viață veșnică și nu vine în condamnare, ci a trecut din moarte la viață.

25 Adevărat, adevărat vă spun: Vine timpul și acum este, când morții vor auzi vocea Fiului lui Dumnezeu; și cei ce aud, vor trăi.

26 Fiindcă, așa cum Tatăl are viață în El Însuși, tot așa a dat Fiului să aibă viața în El Însuși.

27 Și I-a dat de asemenea autoritate pentru a face judecată, pentru că este Fiul omului.”’](Ioan 5:16-27)[/simple_tooltip]

 

Sabatul a fost menționat pentru prima dată în Exodul 16, când Domnul a început miraculos să ofere copiilor lui Israel mană în pustie. Israeliților li s-a poruncit să adune de două ori mai multă mană în a șasea zi, deoarece Dumnezeu nu o va oferi deloc în ziua a șaptea. La scurt timp după aceasta, Domnul a poruncit respectarea zilei Sabatului în cele Zece Porunci (Exodul 20:8-11). În această poruncă, Dumnezeu a conectat Sabatul cu odihna Sa din a șaptea zi după creație.

După cum s-a revelat în Coloseni 2:16-17, Sabatul era simbolic. Conform Exodului 23:12, unul dintre scopurile Sabatului era să ofere omului, și animalelor sale, o zi de odihnă fizică în fiecare săptămână. Știința medicală de astăzi a dovedit că organismele noastre au nevoie de cel puțin o zi de odihnă în fiecare săptămână pentru a funcționa la apogeu. Deuteronom 5:15 afirmă clar, de asemenea, că Sabatul trebuia să deservească asemenea unei amintiri a evreilor că au fost sclavi în Egipt și au fost eliberați din robie – nu prin propriile lor eforturi, ci prin puterea supranaturală a lui Dumnezeu.

În Noul Testament, există un scop și mai clar al Sabatului. În Coloseni 2:16-17, Pavel dezvăluie că Sabatul a fost doar o umbră a lucrurilor care vor veni și acum este împlinit în Hristos. Evrei 4:1-11 vorbește despre o odihnă a Sabatului care este disponibilă, dar nu în mod automat funcțională în toți credincioșii Noului Testament. Această odihnă în Sabatul Noului Testament este pur și simplu o relație cu Dumnezeu în care am încetat să facem lucrurile prin propriile noastre eforturi și Îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze prin noi (Galateni 2:20; Evrei 4:10).

Sabatul nu este o zi, ci mai degrabă o relație cu Dumnezeu prin Iisus. Odihnește-te în dragostea Lui, și lasă-L să te folosească azi.