34Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. [simple_tooltip content=’34 Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.

35 Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa.

36 Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui.

37 Cine iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.

38 Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este vrednic de Mine.

39 Cine îşi va păstra viaţa o va pierde şi cine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va câştiga.

40 Cine vă primeşte pe voi Mă primeşte pe Mine şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.

41 Cine primeşte un proroc în numele unui proroc va primi răsplata unui proroc; şi cine primeşte pe un om neprihănit, în numele unui om neprihănit va primi răsplata unui om neprihănit.

42 Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.’](Matei 10:34-42)[/simple_tooltip]

 

Această afirmație pare să contrazică profețiile Vechiului Testament, precum [simple_tooltip content=’Pentru că un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; şi-I vor pune numele: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu puternic, Părinte al eternităţii, Domn al păcii.’]Isaia 9:6[/simple_tooltip], care spuneau că Iisus va fi Prințul păcii. De asemenea, există și alte afirmații ale lui Iisus cu privire la pace și cu privire  la ceea ce s-a scris despre El în epistolele Noului Testament. Cu toate acestea, pacea pe care Iisus a cumpărat-o cu sângele Său a fost pacea dintre Dumnezeu și oameni. Prin El, orice persoană poate acum avea pace cu Dumnezeu [simple_tooltip content=’Deci, fiind îndreptăţiţi din credinţă, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos,’](Romani 5:1)[/simple_tooltip]. Suntem îndemnați să luăm această pace și să o răspândim tuturor, dar este, de asemenea, foarte clar că nu toată lumea o va primi.

Pacea poate veni doar atunci când ne raportăm la Dumnezeu pe baza credinței în ceea ce El a făcut pentru noi, în loc de ceea ce noi facem pentru El. Oamenii care cred că trebuie să trăiască la un anumit nivel pentru a fi acceptați de Dumnezeu nu vor avea pace, deoarece povara mântuirii lor este pe umerii lor și nu pot suporta această încărcătură. Când acești oameni se confruntă cu adevărata pace și bucurie a unui credincios care știe că este mântuit prin har, prin credință [simple_tooltip content=’Pentru că prin har sunteţi mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu de la voi; este darul lui Dumnezeu:’](Efeseni 2:8)[/simple_tooltip], ei îl atacă adesea pe credincios pentru a-și apăra propria lor auto-neprihănire. Aceasta este „sabia” la care Iisus se referă în Matei 10:34.

Evanghelia va produce întotdeauna opoziție din partea celor care nu o primesc. Această sabie a diviziunii, chiar și între membrii familiei și prieteni, nu este de la Dumnezeu, ci de la dușman. Satan stârnește mândria în oameni, ca ei să se opună oricărui lucru care este împotriva capacității lor de a-I face pe plac lui Dumnezeu, prin propriile lor eforturi și abilități. Opoziția va veni inevitabil la toți credincioșii, așa că Iisus își pregătea pur și simplu ucenicii Săi pentru aceasta.

Oricât de mult ai dori ca toți cei pe care îi iubești să fie salvați în momentul în care le spui Evanghelia, nu trebuie să crezi că este ciudat atunci când aceștia nu primesc adevărul așa cum ai făcut-o tu. Iisus a fost respins de ai Săi și așa vei fi și tu. Astăzi, rămâi credincios în a continua să propovăduiești vestea bună, căci sunt alții care o vor primi; și nu îți pierde niciodată credința și speranța ca familia și prietenii tăi să fie salvați.