43Şi Iisus i-a spus: „Adevărat îţi spun, astăzi vei fi cu Mine în paradis.” [simple_tooltip content=’39 Şi unul dintre răufăcătorii răstigniţi Îl hulea, spunând: „Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi.”

40 Dar celălalt, răspunzând, l-a mustrat, zicând: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi sentinţă?

41 Şi noi, în adevăr, pe drept suntem aici, pentru că primim ce ni se cuvine pentru ceea ce am făcut, dar Acesta n-a făcut nimic rău.”

42 Şi I-a spus lui Iisus: „Aminteşte-Ţi de mine, Doamne, când vei veni în Împărăţia Ta!”

43 Şi Iisus i-a spus: „Adevărat îţi spun, astăzi vei fi cu Mine în paradis.”’](Luca 23:39-43)[/simple_tooltip]

 

Paradisul a fost numit și „sânul lui Avraam,” pe care El l-a menționat în istorisirea omului bogat și a lui Lazăr [simple_tooltip content=’Şi a fost că săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. Şi a murit şi bogatul şi a fost înmormântat.’](Luca 16:22)[/simple_tooltip]. După moartea Lui, Iisus a coborât în părțile inferioare ale pământului [simple_tooltip content=’Iar acest „S-a suit,” ce este decât că a şi coborât în părţile mai de jos ale pământului?’](Efeseni 4:9)[/simple_tooltip], iar [simple_tooltip content=’Iisus i-a spus: „Nu Mă atinge, pentru că încă nu M-am suit la Tatăl Meu; ci mergi la fraţii Mei şi spune-le: «Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru».”’]Ioan 20:17[/simple_tooltip] ne arată că a fost ceva timp, după învierea Sa, înainte ca Iisus să urce la Tatăl Său. Prin urmare, Paradisul a fost „sânul lui Avraam,” situat în Sheol, în părțile inferioare ale pământului.

Expresia „a dus captivitatea în captivitate,” din [simple_tooltip content=’De aceea El spune: „Suindu-Se în înălţime, a robit robia şi a dat daruri oamenilor.”’]Efeseni 4:8[/simple_tooltip], se referă la Iisus eliberând sfinții Vechiului Testament dintr-o parte a iadului numită sheol, în ebraică. Acest cuvânt ebraic este tradus iad în [simple_tooltip content=’Pentru că nu vei părăsi sufletul meu în Locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.’]Psalmul 16:10[/simple_tooltip], care este o profeție despre Iisus, spunând: „Pentru că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu Îl vei da pe Sfântul Tău să vadă putrezirea.” [simple_tooltip content=’27 pentru că nu vei lăsa sufletul meu în Locuinţa morţilor, nici nu vei da pe Sfântul Tău să vadă putrezirea.

28 Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii, Mă vei umple de bucurie cu faţa Ta».”

29 Fraţilor, să-mi fie îngăduit să vă spun deschis despre patriarhul David că a murit şi a fost şi înmormântat, şi mormântul lui este între noi până în ziua aceasta.

30 Fiind deci profet şi ştiind că Dumnezeu i-a jurat cu jurământ ca din rodul coapselor lui să stea pe tronul său,’](Fapte 2:27-30)[/simple_tooltip]

Cei morți nevrednici s-au dus și ei în sheol, sau în iad, dar Iisus a învățat în [simple_tooltip content=’19 „Şi era un om bogat care se îmbrăca în purpură şi in subţire, veselindu-se zilnic în lux.

20 Iar un om sărac, numit Lazăr, era pus la poarta lui, plin de răni,

21 şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; chiar şi câinii veneau şi-i lingeau rănile.

22 Şi a fost că săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. Şi a murit şi bogatul şi a fost înmormântat.

23 Şi, în Locuinţa morţilor, fiind în chinuri, ridicându-şi ochii, i-a văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sânul lui.

24 Şi, strigând, a spus: „Părinte Avraame, ai milă de mine şi trimite-l pe Lazăr ca să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, pentru că sunt chinuit în văpaia aceasta.”

25 Dar Avraam a spus: „Copile, adu-ţi aminte că tu ţi-ai primit deplin cele bune în timpul vieţii tale şi Lazăr, la fel, pe cele rele; iar acum, el este mângâiat aici şi tu eşti chinuit.

26 Şi, pe lângă toate acestea, între noi şi voi este întărită o prăpastie mare, astfel încât cei care vor să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi.”

27 Şi el a spus: „Te rog atunci, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu,

28 pentru că am cinci fraţi, ca să-i înştiinţeze, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.”

29 Dar Avraam i-a spus: „Au pe Moise şi pe profeţi; să asculte de ei.”

30 Dar el a spus: „Nu, părinte Avraame, ci, dacă va merge la ei cineva dintre cei morţi, se vor pocăi.”

31 Şi el i-a spus: „Dacă nu ascultă de Moise şi de profeţi, nu se vor lăsa convinşi nici dacă ar învia cineva dintre morţi.”’]Luca 16:19-31[/simple_tooltip] că există o mare prăpastie fixată între evlavioși și cei nevrednici. Cei din chinurile iadului i-au invidiat pe cei care se bucurau de binecuvântările Domnului în sânul sau Paradisul lui Avraam.

Chiar dacă acești sfinți ai Vechiului Testament erau binecuvântați, ei nu au putut să intre în prezența Domnului, deoarece lucrarea lui Iisus Hristos nu a fost terminată. În acest sens, erau captivi. Când Iisus a murit, El a coborât în sheol și i-a luat captivi pe cei captivi. El i-a dus în cer, chiar în prezența lui Dumnezeu, și a anulat Paradisul. După aceea, tot ce a rămas a fost chinul iadului.

Hoțul de lângă Iisus, când ei au fost răstigniți, L-a rugat pe Iisus să-și amintească de el, și Iisus l-a asigurat că se vor întâlni în scurt timp, în Paradis. Astăzi, indiferent dacă ești răpit să-L întâlnești pe Iisus în văzduh sau pur și simplu mori la vârsta bătrâneții, nu ai nimic altceva decât să aștepți cerul cu nerăbdare.