15Fiindcă inima acestui popor s-a îngroșat și urechile lor sunt greoaie la auzire și au închis ochii lor, ca nu cumva să vadă cu ochii lor și să audă cu urechile lor și să înțeleagă cu inima și să se întoarcă și să îi vindec. [simple_tooltip content=’14 Și în ei este împlinită profeția lui Isaia, care spune: „Cu auzul veți auzi și nicidecum nu veți înțelege; și văzând veți vedea și nicidecum nu veți pricepe.”

15 Fiindcă inima acestui popor s-a îngroșat și urechile lor sunt greoaie la auzire și au închis ochii lor, ca nu cumva să vadă cu ochii lor și să audă cu urechile lor și să înțeleagă cu inima și să se întoarcă și să îi vindec.

16 Dar binecuvântați sunt ochii voștri, pentru că văd; și urechile voastre, pentru că aud.

17 Fiindcă adevărat vă spun că mulți profeți și oameni drepți au dorit să vadă ce vedeți voi și nu au văzut; și să audă ce auziți voi și nu au auzit.

18 Voi așadar ascultați parabola semănătorului.

19 Orice om când aude cuvântul împărăției și nu înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este cel ce a primit sămânța lângă drum.

20 Iar cel ce a primit sămânța în locuri pietroase, acesta este cel ce aude cuvântul și îl primește imediat cu bucurie;

21 Dar nu are rădăcină în el, ci ține până la un timp; și când se întâmplă necaz sau persecuție din cauza cuvântului, îndată se poticnește.

22 Și cel ce a primit sămânța între spini, acesta este cel ce aude cuvântul; și îngrijorarea acestei lumi și înșelătoria bogățiilor înăbușă cuvântul și el devine neroditor.

23 Dar cel ce a primit sămânța în pământul bun, acesta este cel ce aude cuvântul și înțelege; care de asemenea aduce rod și face unul o sută, altul șaizeci, altul treizeci.’](Matei 13:14-23)[/simple_tooltip]

 

Cuvântul îngroșat înseamnă „a deveni treptat mai intens sau a crește.” Arată că această stare a inimii nu este un lucru cu care ne naștem sau care ne lovește brusc. Trebuie să fie alimentată pe o perioadă îndelungată de timp. Acesta este motivul pentru care nu trebuie să ne încălcăm conștiințele, chiar și în lucruri mici.

Păzirea conștiinței tale te va ține sensibil la Dumnezeu și îți va opri inima să nu se împietrească. Dacă vei rămâne sensibil la Duhul Sfânt, chiar și în lucrurile mărunte, atunci vei înțelege, vei continua să te maturizezi în Domnul și vei deveni din ce în ce mai întreg.

Umblarea în Duh și nu în fire îți înfluențează conștientizarea a cât de mult te iubește Dumnezeu. Dacă păcătuiești în mod regulat și nu faci nici un efort să te împotrivești firii, conștiința ta se pângărește și te condamnă. Dumnezeu nu te condamnă niciodată deoarece ești copilul Lui, și El te iubește necondiționat; dar conștiința ta te va condamna. În viața ta pământească, conștientizarea dragostei lui Dumnezeu este totul. Este cunoașterea și încrederea în dragostea Lui care te va ajuta să reziști ispitei păcatului și să păstrezi o conștiință curată și o inimă pură.

1 Ioan 3:21 spune: „Preaiubiţilor, dacă inima noastră nu ne condamnă, avem cutezanţă înaintea lui Dumnezeu.” Astăzi, fii convins că Dumnezeu te iubește orice ar fi! Atunci vei avea încredere pentru a merge mai departe în viața pe care El o are pentru tine, învingând păcatul și reușind în fiecare domeniu al vieții tale.