39Şi unii dintre fariseii din mulţime I-au zis: „Învăţătorule, mustră-Ţi ucenicii!” 40Şi El, răspunzând, le-a zis: „Vă spun, dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga.” [simple_tooltip content=’29 Şi a fost că, pe când Se apropia de Betfaghe şi de Betania, spre muntele numit al Măslinilor, i-a trimis pe doi dintre ucenicii Săi,

30 spunând: „Mergeţi în satul dinainte, în care, intrând, veţi găsi un măgăruş legat, pe care nimeni dintre oameni nu s-a aşezat vreodată: dezlegaţi-l şi aduceţi-l!

31 Şi, dacă vă va întreba cineva: «De ce îl dezlegaţi?», veţi spune aşa: «Pentru că Domnul are nevoie de el».”

32 Şi cei trimişi au mers şi au găsit aşa cum le spusese.

33 Şi, pe când dezlegau măgăruşul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegaţi măgăruşul?”

34 Şi ei au spus: „Pentru că Domnul are nevoie de el.”

35 Şi l-au adus la Iisus. Şi, aruncându-şi hainele pe măgăruş, L-au pus pe Iisus deasupra.

36 Şi, pe când mergea El, îşi aşterneau hainele pe drum.

37 Şi, pe când Se apropia deja de coborâşul Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, bucurându-se, a început să-L laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate lucrările de putere pe care ei le văzuseră,

38 spunând: „Binecuvântat fie Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi glorie în cele preaînalte!”

39 Şi unii dintre fariseii din mulţime I-au zis: „Învăţătorule, mustră-Ţi ucenicii!”

40 Şi El, răspunzând, le-a zis: „Vă spun, dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga.”’](Luca 19:29-40)[/simple_tooltip]

 

Nu este nimic rău în a-L lăuda pe Dumnezeu. Este încurajat și poruncit de mii de ori în Scripturi. Motivul pentru care fariseii au fost atât de supărați a fost pentru că nu L-au acceptat pe Iisus ca Dumnezeu. Într-adevăr, ar fi fost o blasfemie ca Iisus să accepte închinarea dacă El nu ar fi fost Dumnezeu. Aceasta este o altă confirmare a divinității Sale.

Doar Luca înregistrează această relatare despre obiecția fariseilor și răspunsul lui Iisus. Aceasta a fost intrarea triumfală a Regelui Israelului, ceea ce numim Duminica Floriilor, care fusese profețită și pe care o anticipaseră de secole. Nu putea fi cuprinsă emoția. Dacă oamenii refuzau să-L laude, creația ar fi izbucnit într-o laudă spontană. Nici o piatră nu ar trebui să facă ceea ce Dumnezeu ne-a creat să facem!

Adunând toate relatările scriitorilor despre ceea ce spun mulțimile, avem această consemnare: „Osana Fiului lui David” (numai Matei). „Binecuvântat este El” („Regele” – Luca; „Regele lui Israel” – Ioan) „care vine în numele Domnului. Binecuvântată să fie împărăția tatălui nostru David, care vine în numele Domnului ”(numai Marcu). „Osana în cerurile preaînalte” (numai Matei și Marcu). „Pace în cer și slavă în locurile preaînalte” (numai Luca).

Singurul lucru rezervat doar lui Dumnezeu este închinarea, și diavolul a căutat întotdeauna aceasta. Dacă nu poate fi acela care să primească închinare, atunci el încearcă să-i îndepărteze pe ceilalți să nu oferi adevărata închinare lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care fariseii, care erau marionetele lui Satan, au dorit ca oamenii să înceteze în a-L lăuda pe Iisus.

Dacă vrei să-l faci pe diavol să fugă în teroare astăzi, laudă-L și închină-te Domnului din toată inima.