[simple_tooltip content=’1 Atunci a fost Iisus condus de Duhul sus în pustie, să fie ispitit de diavolul.

2 Și după ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit.

3 Și când ispititorul a venit la el, i-a spus: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu poruncește ca aceste pietre să se facă pâini.”

4 Dar el a răspuns și a zis: „Este scris: ‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”

5 Atunci diavolul L-a luat sus în sfânta cetate și L-a așezat pe un turn al templului.

6 Și I-a spus: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, fiindcă este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi referitor la tine; și te vor purta pe mâini, ca nu cumva să îți lovești piciorul de vreo piatră.’”

7 Iisus i-a spus: „Din nou este scris: ‘Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.’”

8 Din nou diavolul L-a luat sus pe un munte foarte înalt și I-a arătat toate împărățiile lumii și gloria lor;

9 Și I-a spus: „Toate acestea Ți le voi da, dacă Te prosterni și mi Te închini.”

10 Atunci Iisus i-a spus: „Pleacă de aici Satan, fiindcă este scris: ‘Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să Îi servești.’”

11 Atunci diavolul L-a lăsat; și iată, îngeri au venit și I-au servit.’]Matei 4:1-11[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’12 Și îndată Duhul L-a condus în pustie.

13 Și a fost acolo, în pustie, patruzeci de zile ispitit de Satan; și a fost cu fiarele sălbatice; și îngerii I-au servit.’]Marcu 1:12-13[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’1 Iar Iisus, fiind plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie,

2 Fiind ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. Și nu a mâncat nimic în zilele acelea; și după ce s-au terminat, la urmă a flămânzit.

3 Și diavolul I-a spus: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre să se facă pâine.”

4 Și Iisus i-a răspuns, zicând: „Este scris că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu.”

5 Și diavolul, luându-L pe un munte înalt, I-a arătat toate împărățiile pământului în timp de o clipă.

6 Și diavolul I-a spus: „Îți voi da Ție toată această putere și gloria lor, pentru că îmi este dată; și o dau oricui voiesc.

7 De aceea dacă mi Te vei închina, toată va fi a Ta.”

8 Și Iisus a răspuns și i-a zis: „Înapoia Mea, Satan; fiindcă este scris: ‘Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui servește-I.’”

9 Și L-a adus la Ierusalim și L-a așezat pe un turn al templului și I-a spus: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici;

10 Fiindcă este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi referitor la tine, să te apere;

11 Și te vor purta pe mâini, ca nu cumva să îți lovești piciorul de vreo piatră.’”

12 Și Iisus, răspunzând, i-a zis: „S-a spus: ‘Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.’”

13 Și după ce diavolul a terminat toată ispitirea, a plecat de la El pentru un timp.’]Luca 4:1-13[/simple_tooltip]

Și după ce diavolul a terminat toată ispitirea, a plecat de la El pentru un timp. (Luca 4:13)

 

Formularea acestui verset implică faptul că Satan și-a epuizat arsenalul de ispite pe Iisus și apoi a trebuit să plece. I-am acordat prea mult credit în mod eronat. El nu are un număr nelimitat de ispite cu care să vină în calea noastră. După cum spune [simple_tooltip content=’For all that is in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—is not of the Father but is of the world.’]1 Ioan 2:16[/simple_tooltip], există trei categorii în care diavolul ne ispitește: pofta firii, pofta ochilor şi lăudăroşenia vieţii. Cele trei ispite ale lui Iisus corespund acestor trei categorii.

Dându-i lui Satan puteri și abilități nelimitate, l-am făcut mai mare decât este el. Adevărul este: „Nu v-a cuprins nici o ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va permite să fiţi ispitiţi peste puterea voastră, ci odată cu ispita a pregătit şi mijlocul de a o putea răbda.” (1 Corinteni 10:13).

Satan și-ar dori să crezi că este mai dur decât este cu adevărat. Una dintre cele mai mari arme ale sale este intimidarea, dar Iisus l-a învins de fiecare dată. I-au fost scoşi dinții! Acum nu poate decât să urle ca un leu care caută să devoreze suflete neinformate, care nu-și cunosc autoritatea în Iisus Hristos. [simple_tooltip content=’Fiți cumpătați, fiți vigilenți, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu răcnind, căutând pe cine să devoreze,’](1 Petru 5:8)[/simple_tooltip]

Astăzi, pășește în adevărul că orice luptă care ar aduce-o împotriva ta este doar temporară. Nu renunța, și diavolul va trebui să renunțe. La timpul potrivit, vei culege, dacă nu vei cădea de oboseală. [simple_tooltip content=’Și să nu obosim în facerea binelui, fiindcă la timpul cuvenit vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.’](Galateni 6:9)[/simple_tooltip]