14Glorie lui Dumnezeu în cele preaînalte și pace pe pământ, bunăvoință față de oameni. [simple_tooltip content=’8 Și în același ținut erau niște păstori care stăteau în câmp și făceau de pază, noaptea, împrejurul turmei lor.

9 Și iată, îngerul Domnului a venit peste ei și gloria Domnului a strălucit împrejurul lor; iar ei s-au înfricoșat foarte tare.

10 Și îngerul le-a spus: „Nu vă temeți; căci, iată, vă aduc veștile bune ale marii bucurii care va fi pentru tot poporul.

11 Pentru că în cetatea lui David vi S-a născut astăzi un Salvator, care este hristos Domnul.

12 Și pentru voi acesta va fi semnul: veți găsi pruncul înfășat și culcat în iesle.”

13 Și dintr-odată a fost cu îngerul o mulțime de oștire cerească, lăudând pe Dumnezeu și spunând:

14 „Glorie lui Dumnezeu în cele preaînalte și pace pe pământ, bunăvoință față de oameni.”

15 Și s-a întâmplat, pe când îngerii plecau de la ei în cer, că păstorii au spus unii către alții: „Să mergem acum până la Betleem și să vedem acest lucru care s-a întâmplat, pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut.”

16 Și au venit în grabă și au găsit pe Maria și pe Iosif și pruncul culcat în iesle.

17 Iar după ce L-au văzut, au răspândit vorba ce li s-a zis despre acest copil.

18 Și toți cei ce au auzit, s-au minunat despre cele ce le spuneau păstorii.

19 Dar Maria păstra toate aceste lucruri și cugeta în inima ei.

20 Și păstorii s-au întors, glorificând și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, așa cum li se spusese.’](Luca 2:8-20)[/simple_tooltip]

 

Câțiva soldați japonezi au fost găsiți pe una dintre insulele Pacificului de Sud la ani după încheierea celui de-al doilea război mondial. Din cauza surzeniei temporare provocate de exploziile cu bombe, au ratat anunțul prin stația de la bordul avionului și nu știau că războiul s-a sfârșit. Mulți ani mai târziu, încă se ascundeau în junglă, luptând „în război.” Ce trist. Cu toate acestea, mulți creștini cred că războiul încă mai este între Dumnezeu și om. Aceasta este și mai trist!

Acești îngeri nu proclamau că va exista pace între oameni. Cu siguranță aceasta nu s-a întâmplat de când a venit Iisus, și nici nu se vede că se întâmplă acum. Iisus chiar a declarat că nu a venit să aducă pace între oameni [simple_tooltip content=’34 Să nu gândiți că am venit să trimit pace pe pământ; nu am venit să trimit pace, ci sabie.

35 Fiindcă am venit să întorc pe om împotriva tatălui său și pe fiică împotriva mamei sale și pe noră împotriva soacrei sale.

36 Și dușmanii omului vor fi cei din casa lui.’](Matei 10:34-36)[/simple_tooltip]. Acești îngeri Îl lăudau pe Dumnezeu pentru că războiul dintre Dumnezeu și oameni se terminase.

Înainte de venirea lui Hristos pe pământ, Dumnezeu S-a ocupat de omenire prin Lege. Legea era un sistem de reguli și reglementări cu pedepse adecvate pentru neascultare. Singurul lucru în neregulă cu sistemul a fost că am încălcat cu toții Legea. Prin urmare, toți am ajuns sub blestem în loc de binecuvântare. Nu a fost deloc pace din cauza păcatelor noastre.

Iisus a inaugurat un mod nou pentru ca Dumnezeu să Se ocupe de noi. Acum putem fi total liberi de orice păcat, nu datorită faptelor noastre, ci datorită credinței noastre în Iisus Hristos. Războiul dintre Dumnezeu și noi s-a încheiat. Tratatul de pace a fost semnat prin sângele Mielului. Te bucuri de acea pace sau mai suferi greutățile războiului pentru că ai ratat anunțul? Astăzi există pace și bunăvoință față de tine de la cerescul tău Tată iubitor.