Ar fi mai de folos pentru el dacă i s-ar pune o piatră de moară în jurul gâtului şi ar fi aruncat în mare, decât să facă să se poticnească unul din aceşti micuţi. (Luca 17:2)

 

Dumnezeu ia personal persecuția copiilor Săi. În Fapte 9:4, când Iisus i-a apărut lui Saul pe drumul către Damasc, și i-a vorbit despre persecuția sa asupra sfinților, Iisus a spus: „Saul, Saul, pentru ce Mă prigonești?” Saul nu-L prigonea direct pe Isus, ci îi persecuta pe sfinții Săi. Cu toate acestea, Iisus a spus: „Pentru ce Mă prigonești?” Judecata împotriva celor care persecută copiii lui Dumnezeu nu va veni întotdeauna la timp pentru a preveni răul împotriva lor, dar acest avertisment spune foarte clar, Dumnezeu îi va răzbuna pe ai Săi [simple_tooltip content=’nu vă răzbunaţi singuri, preaiubiţilor, ci daţi loc mâniei, pentru că este scris: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti,” spune Domnul.’](Romani 12:19)[/simple_tooltip].

A lăsa pe Dumnezeu să fie Cel care ne apără este o problemă de credință. Dacă nu există Dumnezeu care să-i facă pe oameni răspunzători pentru acțiunile lor, atunci întoarcerea celuilalt obraz ar fi cel mai rău lucru pe care l-am putea face. Dar dacă există un Dumnezeu care promite că răzbunarea este a Lui și El va răsplăti, atunci luarea lucrurilor în propriile noastre mâini arată o lipsă de credință în El și în Cuvântul Său.

Nu trebuie să luăm lucrurile în propriile noastre mâini și să ne apărăm. „Răzbunarea este a mea; Voi plăti înapoi, spune Domnul.” [simple_tooltip content=’35 A Mea este răzbunarea şi răsplata
la timpul când le va aluneca piciorul;
pentru că ziua nenorocirii lor se apropie
şi ce le este pregătit se grăbeşte».
36 Pentru că Domnul va judeca pe poporul Său
şi Se va întoarce pentru robii Săi,
când va vedea că puterea lor s-a dus
şi nu va fi nici unul închis sau lăsat liber.’](Deuteronom 32:35-36[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’„A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti,” spune Domnul.’]Romani 12:19[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Pentru că-L ştim pe Cel care a spus: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti», zice Domnul!”, şi din nou: „Domnul va judeca pe poporul Său.”’]Evrei 10:30)[/simple_tooltip]. Efortul de a te justifica/apăra pe sine arată de fapt o lipsă de credință că Dumnezeu își păstrează promisiunile. De asemenea, indică o perspectivă spirituală care vizează doar momentul prezent în loc să privească lucrurile prin prisma eternității.

Iisus nu a venit să condamne lumea și El nu ține păcatele oamenilor împotriva lor. Ar trebui să facem la fel. Dacă cineva a profitat de tine, te-a trădat sau te-a calomniat, amintește-ți ceea ce Iisus i-a spus lui Saul: „Orice ai spune și le-ai face urmașilor Mei, spuneți și Îmi faceți Mie!” Tatăl vostru ceresc știe totul și El vă va apăra.