18Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă să-I dea glorie lui Dumnezeu? [simple_tooltip content=’12 Şi, pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi, care stăteau departe.

13 Şi ei au ridicat glasul, spunând: „Iisuse, Stăpâne, ai milă de noi!”

14 Şi El, văzându-i, le-a spus: „Mergeţi, arătaţi-vă preoţilor!” Şi a fost că, pe când mergeau ei, au fost curăţiţi.

15 Şi unul dintre ei, văzând că a fost vindecat, s-a întors înapoi, glorificându-L pe Dumnezeu cu glas tare.

16 Şi a căzut cu faţa la picioarele Lui, mulţumindu-I; şi era un samaritean.

17 Şi Iisus, răspunzând, a spus: „N-au fost curăţiţi cei zece? Dar cei nouă, unde sunt?

18 Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă să-I dea glorie lui Dumnezeu?”

19 Şi El i-a spus: „Ridică-te şi mergi. Credinţa ta te-a vindecat.”’](Luca 17:12-19)[/simple_tooltip]

 

Iisus a vindecat zece leproși și le-a spus să se arate preoților așa cum le-a poruncit Moise. În timp ce-L ascultau, ei au fost vindecați; totuși, doar unul s-a întors să-I mulțumească lui Iisus. Versetul 16 spune că acest om a căzut la picioarele lui Iisus și I-a mulțumit. Apoi, în versetul 18, Iisus a spus că acest om Îl glorifică pe Dumnezeu. Prin urmare, mulțumirea adusă lui Dumnezeu Îl glorifică.

Mulțumindu-I și lăudându-L pe Dumnezeu înseamnă că Îl recunoști ca fântâna binecuvântărilor tale. Te smerești și proclami că a fost capacitatea Lui, nu a ta, care te-a ridicat. Nerecunoștința este ca un copil ai cărui părinți i-au plătit toate cheltuielile pentru a termina facultatea, dar pur și simplu el se duce și se laudă cu ceea ce a făcut, fără a menționa generozitatea părinților. Ne-am gândi că tânărul este egocentric și răsfățat, și am avea dreptate! La fel, este  egocentrism și aroganță să eșuăm în a-I mulțumi lui Dumnezeu.

Recunoștința noastră îl slăvește pe Dumnezeu. O teologie foarte simplă, dar profundă este: „Există un singur Dumnezeu, iar eu nu sunt El.” Nu ne-am făcut singuri [simple_tooltip content=’Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, şi nu noi; suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.’](Psalmul 100:3)[/simple_tooltip]. Dumnezeu este Sursa noastră și, în consecință, trebuie să-L glorificăm. Facem aceasta prin faptul că suntem recunoscători pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi, atât de binevoitor. După cum și doxologia, cu care mulți dintre noi am fost crescuți, spune: „Lăudați-L pe Dumnezeu, din care curg toate binecuvântările.”

Când îți exprimi recunoștința față de Dumnezeu, în tot ceea ce realizezi și pentru fiecare binecuvântare, mare și mică, tu ești cineva care Îl slăvește cu viața ta. Nu vei avea o inimă grea. Nu-L vei detrona niciodată și te vei așeza pe tronul inimii tale. După cum vezi, păstrarea unei atitudini de recunoștință Îl slăvește pe Dumnezeu și te ține în siguranță în mâinile Sale.