27La o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David; și numele fecioarei era Maria. [simple_tooltip content=’26 Iar în luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret,

27 La o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David; și numele fecioarei era Maria.

28 Și îngerul a intrat la ea și a spus: „Bucură-te, cea privilegiată: Domnul este cu tine; binecuvântată ești tu între femei.”

29 Iar când l-a văzut, ea a fost tulburată de cuvintele lui și cugeta ce fel de salutare ar fi aceasta.

30 Și îngerul i-a spus: „Nu te teme, Maria; fiindcă ai găsit favoare la Dumnezeu.

31 Și iată, vei rămâne însărcinată în pântecele tău și vei naște un fiu și Îi vei pune numele Iisus.

32 El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da tronul tatălui Său David.

33 Și va domni peste casa lui Iacob pentru totdeauna; și cât despre împărăția lui, ea nu va avea sfârșit.”

34 Atunci Maria i-a spus îngerului: „Cum va fi aceasta, fiindcă eu nu știu de bărbat?”

35 Și îngerul a răspuns și i-a zis: „Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea și Cel Sfânt care se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.

36 Și iată, Elisabeta, ruda ta, a rămas și ea însărcinată cu un fiu la bătrânețea ei; și aceasta este a șasea lună pentru ea, care era numită stearpă.

37 Căci la Dumnezeu nimic nu va fi imposibil.”

38 Iar Maria a spus: „Iată, roaba Domnului; fie-mi după cuvântul tău.” Și îngerul a plecat de la ea.’](Luca 1:26-38)[/simple_tooltip]

 

Nașterea din fecioară a lui Iisus este atât de neînțeleasă încât a fost întotdeauna una dintre principalele ținte ale criticii creștinismului. Scepticii citează imposibilitatea unui astfel de lucru ca dovadă că Biblia nu poate fi adevărată. Cu toate acestea, nașterea din fecioară a Domnului nostru este una dintre pietrele de temelie ale credinței creștine.

Omenirea produce urmași după propria lor asemănare și imagine [simple_tooltip content=’Și Adam a trăit o sută treizeci de ani și a născut un fiu în propria lui asemănare, după chipul lui, și i-a pus numele Set;’](Genesa 5:3)[/simple_tooltip]. Prin urmare, dacă Iisus ar fi fost produsul natural al unui bărbat și al unei femei, El ar fi avut o natură păcătoasă [simple_tooltip content=’Din această cauză, așa cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și moartea prin păcat; și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit;’](Romani 5:12)[/simple_tooltip]. El nu s-ar fi calificat să ne ia păcatul asupra Lui Însuși pe Cruce, deoarece ar fi trebuit să fie datoria propriului Său păcat. Isaia a profețit că Mesia va fi născut dintr-o fecioară [simple_tooltip content=’De aceea Domnul Însuși vă va da un semn: Iată, o fecioară va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi va pune numele, Emanuel.’](Isaia 7:14)[/simple_tooltip], ceea ce denotă că Dumnezeu ar fi Tatăl Său. Acest lucru a trebuit să se întâmple pentru a-I da sânge fără păcat.

De asemenea, Mesia a trebuit să Se nască fără păcat pentru ca Dumnezeu să-L ridice din morți. Credința noastră se bazează pe înviere [simple_tooltip content=’Că, dacă vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Iisus și vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre morți, vei fi salvat.’](Romani 10:9)[/simple_tooltip], deoarece singurul mod legal pe care Dumnezeu Îl putea ridica din morți era dacă El Însuși era fără păcat. Odată ce a murit pentru păcatele noastre, Dumnezeu a fost obligat în mod legal să-L învie pe Iisus [simple_tooltip content=’Și făcut cunoscut ca Fiu al lui Dumnezeu cu putere, conform duhului sfințeniei, prin învierea dintre morți;’](Romani 1:4)[/simple_tooltip] pentru că El era fără păcat. Nu există loc pentru compromisuri pe această problemă! Dacă Iisus nu S-a născut dintr-o fecioară și jertfa Sa nu a fost fără păcat pentru păcatele noastre, cu toții suntem pierduți și mergem în iad.

Chiar și credincioșii încearcă să găsească explicații naturale despre minunile Bibliei pentru a o face mai plăcută necredincioșilor. Ei încearcă să împace istorisirea Genezei despre creație cu evoluția, și încearcă să spună că poporul Israel a trecut prin „Reed” Sea (Marea de Trestii) în loc de „Red” Sea (Marea Roșie). Cu toate acestea, nu există pur și simplu nici o modalitate de a explica, cu scopul de a nega, faptul supranatural al nașterii din fecioară. Fără ea, nu există credință creștină.

Nu te bucuri că Biblia este adevărată și nu trebuie să îți ceri scuze pentru aceasta? Noua ta viață în Hristos este o dovadă că păcatele tale au fost plătite integral de Mielul lui Dumnezeu fără pată, care este astăzi Domnul și Mântuitorul tău.