Pentru a continua ideea că Dumnezeu este de partea noastră, atingând lucrul acesta din diferite unghiuri, trebuie să ridic și următoarea întrebare: Cum este cu suveranitatea lui Dumnezeu?

Aceasta este o doctrină fundamentală a creștinismului care trebuie înțeleasă în mod corespunzător dacă vrei biruință în viața ta.

Religia a dus la inventarea unui nou înțeles pentru cuvântul „suveran,” care în esență înseamnă că Dumnezeu controlează totul. Nimic nu se poate întâmpla decât ceea ce El dorește sau permite. Cu toate acestea, în definiția adevărată a cuvântului nu există nimic care să menționeze acest lucru.

Cuvântul este definit, de fapt, în următoarele moduri:

 • regal, magnific
 • având rang suprem, putere sau autoritate
 • suprem; preeminent; incontestabil
 • cel mai mare în grad; maxim sau extrem
 • fiind mai presus de toate celelalte în ceea ce privește caracterul, importanța, excelența etc.
 • eficace; puternic…

 

Sunt complet de acord că Dumnezeu este suveran, dacă vorbim despre aceste definiții ale dicționarului. Dumnezeu este regal, împărătesc. Dumnezeu are rang suprem, putere și autoritate (nu este nici unul mai înalt sau mai puternic decât El). El este cel mai mare, extrem. El este mai presus de toate în caracter, importanță și excelență. El este eficace (eficient) și puternic (tare).

Cu toate acestea, atunci când unii oameni afirmă că „Dumnezeu este suveran,” ei vor să spună că-I pot atribui orice fel de ciudățenie care se întâmplă unui Dumnezeu misterios pe care nu-L cunosc prea bine. Când alții afirmă „Dumnezeu este suveran,” ei vor să spună că tot ceea ce se întâmplă este voia lui Dumnezeu. Nu contează dacă acest eveniment este total împotriva bunului simț, împotriva imaginii biblice a lui Dumnezeu, a caracterului și a naturii Sale, împotriva tuturor promisiunilor Sale, împotriva a ceea ce vedem în Cer și în grădina Eden, împotriva imaginii perfecte a lui Dumnezeu pe care Iisus a revelat-o, și împotriva a tot ceea ce Hristos a făcut pentru noi pe cruce – ei cred că Dumnezeu a făcut totul.

 

Suveran nu înseamnă inconsistent

Unii oameni cred că „suveranitate” înseamnă că Dumnezeu este un fel de tun cosmic dezlănțuit. În ceea ce privește vindecarea, de exemplu, unii oameni spun că uneori Dumnezeu vindecă și uneori nu. „Cum poți pretinde că știi ce vrea Dumnezeu? Tu nu ești Dumnezeu! Dumnezeu este, totuși, suveran.” Cu alte cuvinte, ei spun că Dumnezeu este inconsecvent. Dar ei nu știu că Dumnezeu a descoperit clar în Cuvântul Său, și că voia Lui este întotdeauna vindecare. Punct. Și El nu Se întoarce niciodată de la Cuvântul Său. Prin urmare, pot spune cu încredere că Dumnezeu va face ceea ce spune că va face.

 

nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele. (Psalmul 89:34)

Doamne, Cuvântul Tău este întărit în ceruri pentru totdeauna. (Psalmul 119:89)

Iarba se usucă, floarea se ofileşte, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne pentru totdeauna. (Isaia 40:8)

Dumnezeu nu este om, ca să mintă, nici fiu de om, ca să-I pară rău. A zis El şi nu va face? Şi a vorbit El şi nu va împlini? (Numeri 23:19)

 

Când Dumnezeu spune ceva, putem miza pe acel lucru! Când Dumnezeu a declarat că El a dat pământul fiiilor oamenilor și că trebuie să stăpânim peste toate lucrările mâinilor Sale, El chiar a vrut să spună acest lucru și El nu va schimba aceasta. Când El spune că vindecarea este voia Lui [simple_tooltip content=’cum L-a uns Dumnezeu cu Duh Sfânt şi cu putere; pe El, care umbla din loc în loc făcând bine şi vindecând pe toţi cei asupriţi de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu El;’](Fapte 10:38)[/simple_tooltip] și că este pâinea copiilor [simple_tooltip content=’Iar El, răspunzând, a spus: „Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei.”’](Matei 15:26)[/simple_tooltip], El chiar a vrut să spună aceasta și El nu o va schimba!

Deci, „suveran” nu înseamnă „nestatornic” sau „inconsistent.” Dumnezeu nu face doar lucruri aleatorii și imprevizibile – unele bune, unele rele, unele indiferente. Dumnezeu este stabil. Dumnezeu este sigur. Dumnezeu nu Se schimbă niciodată. Caracterul și natura Lui sfântă și iubitoare pot fi văzute și cunoscute în mod clar. El a dezvăluit în mod clar multe aspecte ale voii Lui în Cuvântul Său. Cuvântul Său conține promisiuni despre ceea ce El va face pentru noi. Cuvântul Lui este baza credinței adevărate. Dacă credem Cuvântul Său, putem avea încredere că Dumnezeu Se va manifesta prin el. Dumnezeu este demn de încredere!

Vreau să adresez trei minciuni sau jumătăți de adevăruri care ar putea fi nevoie să fie dezrădăcinate din setul tău de credințe.

 

Minciuna # 1: „Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor”

Nu poate exista o minciună mai dăunătoare decât credința că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și că El este motivul pentru care se întâmplă totul. Ai auzit chestii de genul acesta tot timpul:

 • „Am cancer, dar Dumnezeu este suveran. El a permis ca acest lucru să se întâmple să mă învețe ceva.”
 • „Dumnezeu mi-a luat copilul. Cred că avea nevoie de un alt înger în ceruri.”
 • „Mi-am pierdut locul de muncă. Poate că Dumnezeu mi l-a luat deoarece mă bucuram de el prea mult.”

Afirmații ca acestea sunt ignorante. Dacă Dumnezeu ar controla totul, atunci El ar fi responsabil pentru tot răul din lumea noastră – viol, crimă, molestare a copiilor, boli revoltătoare pline de tortură, genocide, pornografie, trafic sexual – nu contează ce este… Cei ce susțin această idee, afirmă cu alte cuvinte că El a decretat și a ordonat totul. Însă, Dumnezeu nu este autorul răului.

Biblia nu spune niciodată că Dumnezeu este în control. În schimb, se spune chestii de genul:

 

Știm că suntem copii ai lui Dumnezeu și că întreaga lume este sub controlul celui rău. (1 Ioan 5:19)

O mare parte a lumii este sub influența răului. Ea rămâne captivă față de ceea ce scriitorii Noului Testament au numit-o „puterea întunericului.” Da, Satan a fost învins și dezarmat la cruce, dar influența lui persistă oriunde nu se vede lumina Evangheliei.

Problema cu gândirea „Dumnezeu este în control” este faptul că ne face spectatori pasivi în călătoria vieții. Vom sta acolo și vom lua tot ce ne dă viața spunând: „C’est la vie. Dumnezeu este în control. El o va rezolva cumva.”

Adevărul este că Dumnezeu nu controleaza totul. Vestea bună este că sfera Sa de influență crește, pe măsură ce noi, copiii Săi, strălucim într-o lume întunecată. El ne-a dat autoritatea să ne opunem diavolului și influenței lui rele. Am fost împuterniciți să vindecăm bolnavii, să înviem morții, să scoatem demonii și să dezvăluim prin orice mijloace evanghelia împărăției Sale în locuri întunecate.

 

Minciuna # 2: „Dumnezeu este suveran”

Suveran nu înseamnă „Control Freak” [anormal]

Când unii oameni afirmă că „Dumnezeu este suveran,” ei vor să spună că „Tot ceea ce se întâmplă este voia lui Dumnezeu.” Ei cred că oamenii sunt, în esență, păpuși și pioni care nu au nici o influență asupra lumii. Cu alte cuvinte, ei cred că voia lui Dumnezeu este automată și inevitabilă – că tot ceea ce se întâmplă este voia lui Dumnezeu, prin decretul și porunca Lui.

A spune că ceva este voia lui Dumnezeu este să spui că El a ales acel lucru; și a spune că El a ales acel lucru este a spune că El este responsabil pentru aceasta. A spune că El este responsabil pentru aceasta, este …

Pentru a distruge această teorie până la ideea cea mai de bază, dă-mi voie să o pun în felul acesta: Dacă tot ceea ce se întâmplă este decretul și voia lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu este responsabil pentru – și, prin urmare, vinovat de – păcat. Are vreun sens biblic lucrul acesta? Este Dumnezeu sfânt sau nu? Un Dumnezeu sfânt este Dumnezeul Bibliei, și un Dumnezeu sfânt nu este vinovat de păcat.

Ia în considerare următoarele:

 • Nu a fost voia lui Dumnezeu ca Adam să mănânce din pomul interzis [simple_tooltip content=’Dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, pentru că, în ziua când vei mânca din el, vei muri negreşit“.’](Geneza 2:17)[/simple_tooltip], dar Adam a mâncat.
 • Dumnezeu dorește ca nimeni să nu piară [simple_tooltip content=’Domnul nu întârzie în ce priveşte promisiunea, cum socotesc unii că este o întârziere, ci este îndelung-răbdător faţă de voi, nevrând ca vreunii să piară, ci toţi să vină la pocăinţă.’](2 Petru 3:9)[/simple_tooltip], totuși oamenii pier.
 • Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască [simple_tooltip content=’Dumnezeu deci, trecând cu vederea timpurile de neştiinţă, porunceşte acum oamenilor ca toţi, de pretutindeni, să se pocăiască,’](Fapte 17:30)[/simple_tooltip], dar mulți nu o fac.

Nu trebuie să citești mai mult de trei capitole în Biblie pentru a realiza că Dumnezeul Atotputernic, Supremul conducător al tuturor, nu obține mereu ceea ce vrea. Cum este posibil acest lucru? Următorul verset explică:

 

Cerurile sunt cerurile Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. (Psalm 115:16)

Dumnezeu este Stăpânul universului, dar noi suntem mici domnitori ai lumii noastre mici. Acesta este darul lui Dumnezeu pentru noi – libertatea de a alege modul în care trăim. Problema este că de multe ori facem alegeri contrar voii lui Dumnezeu.

De ce ne-ar spune Iisus să ne rugăm: „Vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta pe pământ așa cum este în ceruri” (Luca 11:2), dacă voia Lui ar fi fost deja făcută? De ce ne-ar spune să ne rugăm pentru ceva ce deja experimentăm? Aceasta ar face ca această rugăciune să fie un exercițiu fără scop. Raiul arată ca voia lui Dumnezeu. El vrea să fie așa pe pământ. Trebuie să ne rugăm pentru ca aceasta să fie făcută, ceea ce înseamnă că nu se face deja. Se întâmplă lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, altfel rugăciunea Domnului ar fi lipsită de sens. Există influențe opuse (Satan și demonii, creația căzută și voința oamenilor) care trebuie încă să fie aduse în concordanță cu voia Lui.

De asemenea, de 10 ori în Noul Testament, Domnul menționează acei credincioși care „biruiesc” [simple_tooltip content=’4 pentru că tot ce este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi aceasta este victoria care a învins lumea: credinţa noastră. 5 Cine este cel care învinge lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?’](1 Ioan 5:4-5[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune adunărilor: «Învingătorului îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în paradisul lui Dumnezeu».’]Apocalipsa 2:7[/simple_tooltip], [simple_tooltip content=’Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune adunărilor: «Învingătorul nu va fi nicidecum vătămat de a doua moarte».’]11[/simple_tooltip], [simple_tooltip content=’Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune adunărilor: «Învingătorului îi voi da din mana cea ascunsă şi-i voi da o piatră albă şi pe piatră, un nume nou scris, pe care nimeni nu-l ştie, decât cel care-l primeşte».’]17[/simple_tooltip], [simple_tooltip content=’Şi celui care învinge şi celui care păzeşte până la sfârşit lucrările Mele, lui îi voi da autoritate peste naţiuni;’]26[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Învingătorul va fi îmbrăcat în veşminte albe şi nicidecum nu-i voi şterge numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Săi».’]3:5[/simple_tooltip],[simple_tooltip content=’Pe învingător îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi afară nicidecum; şi voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care coboară din cer, de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou».’]12[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’6 Şi mi-a spus: „S-a împlinit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Eu îi voi da celui care însetează din izvorul apei vieţii, fără plată. 7 Cel care învinge va moşteni acestea. Şi Eu îi voi fi Dumnezeu şi el Îmi va fi fiu.’]21:6-7)[/simple_tooltip]. În [simple_tooltip content=’Dar, în toate acestea, suntem mai mult decât învingători prin Acela care ne-a iubit.’]Romani 8:37[/simple_tooltip], El ne numește „mai mult decât biruitori.” Întrebarea evidentă este: dacă voia lui Dumnezeu se face deja, atunci ce biruim și cucerim? Dumnezeu? Voia lui? Desigur că nu! Noi biruim și cucerim forțele care se opun lui Dumnezeu, voii Lui și poporului Său.

Uită-te la ceea ce spune Scriptura în Efeseni:

 

Căci nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva puterilor, împotriva căpeteniilor întunericului acestei vecimi, împotriva oștirilor duhovnicești ale răutății în locurile cerești. (Efeseni 6:12)

De ce luptăm? Dacă voia lui Dumnezeu este automată, atunci nu este nevoie să lupți cu diavolul, nu? Greșit! Acești „găzduitori spirituali ai răutății” fac în mod evident ceva la care Dumnezeu Se opune sau nu ne-ar face să „luptăm împotriva lor.” Dacă ei ar face voia lui Dumnezeu și noi ne luptăm împotriva lor, atunci ne luptăm împotriva lui Dumnezeu Însuși. A spus Dumnezeu că ar trebui să luptăm împotriva Lui? Desigur că nu!

Adevărul este că Dumnezeu nu este suveran în sensul că întotdeauna primește ceea ce dorește. În realitate, voia Lui nu este întotdeauna făcută. Vestea bună este că El va scrie ultimul capitol al istoriei umane, iar pentru cei care se încred în El toate lucrurile vor lucra spre bine. Iar vestea cu adevărat bună este că noi putem umbla în voia lui Dumnezeu aici și acum cu ajutorul Duhului Sfânt. Este cel mai bun mod de a trăi.

 

Minciuna # 3: „Dumnezeu ar fi putut opri acest lucru de a se întâmpla, dar nu a făcut-o.”

Un tânăr ia un pistol încărcat la școală, și Dumnezeu nu-l oprește. Un cutremur aplatizează un oras, si Dumnezeu nu face nimic. Ce fel de Dumnezeu este acesta?!

Afirmația „Dumnezeu ar fi putut opri acest lucru, dar nu făcut-o” este un alt mod de a spune, „Acest lucru rău este din vina lui Dumnezeu. El a permis să se întâmple.”

Ca toate minciunile de sus, există o măsură de adevăr în spatele acestei afirmații. Tot ceea ce se întâmplă se întâmplă deoarece Dumnezeu ne-a dat libertatea de a face ceea ce ne place, chiar și libertatea de a-L urî, de a ne ucide frații noștri și de a da vina pe El pentru ceea ce am făcut. Bineînțeles, arătăm ca niște stupizi când facem aceasta. Arătăm ca Adam care L-a învinuit pe Dumnezeu că i-a dat-o pe femeie care l-a condus în păcat [simple_tooltip content=’Şi omul a spus: „Femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat“.’](Geneza 3:12)[/simple_tooltip].

Suntem maeștri la a arunca vina pe celălalt. Când se întâmplă ceva rău, ne învinovățim genele, părinții noștri, soții noștri sau copiii noștri. Dăm vina pe guvern, pe sistem, comuniști, așa că am putea merge până la a-L învinovăți pe Dumnezeu pentru toate. „M-am îmbolnăvit. Dumnezeu a permis acest lucru să se întâmple. Dumnezeu este vina.”

Iisus, pe de altă parte, nu a învinuit pe nimeni. El tocmai Și-a asumat răspunderea pentru mizeria celorlalți și a reparat-o.

Crede minciuna că Dumnezeu este în spatele a tot ceea ce se întâmplă și vei ajunge în grămada de cenușă a vieții, lingându-ți rănile ca un Iov nedumerit. Te vei apleca ori de câte ori diavolul vrea să te lovească. Cine vrea să trăiască așa?

Adevărul este că Dumnezeu nu oprește întotdeauna lucrurile rele de la a se întâmpla. Vestea bună este că uneori tu o poți face. Poți aduce valoarea scopurilor Sale de a cuceri circumstanțele tale, pur și simplu prin a te încrede în El. Poți trece prin valea umbrei morții fără frică știind că El este cu tine. Viața nu are ultimul cuvânt când umbli în Duhul.

 

Un test simplu

Pentru a vedea cât de bine înțelegi acest lucru, întreabă-te următorul lucru: Care dintre cei doi Iisus este găsit în Biblie?

 • Iisus # 1 stătea în jurul celor neputincioși, aducând scuze și nefăcând nimic pentru a-i ajuta pe cei care erau îmbolnăviți de Dumnezeu.
 • Iisus # 2 mergea din loc în loc prin puterea Duhului, făcând bine și vindecând pe toți cei apăsați de diavol.

Sper că știi că al doilea Iisus este adevărat [simple_tooltip content=’cum L-a uns Dumnezeu cu Duh Sfânt şi cu putere; pe El, care umbla din loc în loc făcând bine şi vindecând pe toţi cei asupriţi de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu El;’](Fapte 10:38)[/simple_tooltip]. Cu toate acestea, mulți dintre noi arată mai mult ca primul Iisus. Nu umblăm în puterea Duhului, nu vindecăm bolnavii, dar aducem scuze. Căpetenia dintre toate aceste scuze este acesta: „Dumnezeu este în control. Este vina Lui, nu a noastră.”

Iacov a spus, „împotrivește-te diavolului, și el va fugi de la tine.” Este într-adevăr atât de simplu. Noi ne împotrivim, el fuge. Dar nu ne vom împotrivi dacă credem că Dumnezeu face lucrarea diavolului și ne face bolnavi, ucigând copiii noștri și jefuindu-ne.

Dumnezeu nu te face bolnav și sărac! Nu este El motivul pentru care ți-ai pierdut banii, slujba, căsătoria sau copiii tăi. Acestea sunt tragediile unei vieți blestemate de păcatul lui Adam. Dar vestea bună este că unul mai mare decât Adam a venit și ți-a dat autoritatea de a proclama vestea bună a împărăției Sale pentru întreaga creație.

 • Ești bolnav? Vorbește cu boala ta despre Iisus, prin care ai fost vindecat [simple_tooltip content=’care a purtat El Însuşi păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru dreptate; prin ale cărui răni aţi fost vindecaţi.’](1 Petru 2:24)[/simple_tooltip].
 • Ești sărac? Vorbește cu contul tău bancar despre Împăratul tău bogat care a devenit sărac, pentru ca prin sărăcia Lui să devii bogat [simple_tooltip content=’Deoarece cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos, că El, bogat fiind, S-a făcut sărac pentru voi, ca, prin sărăcia Lui, voi să fiţi îmbogăţiţi.’](2 Corinteni 8:9)[/simple_tooltip].
 • Ai fost jefuit, descurajat și bătut de viață? Atunci fii ca David și întărește-te în Domnul Dumnezeul tău puternic [simple_tooltip content=’Şi David era foarte strâmtorat, pentru că poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că sufletul întregului popor era amărât, fiecare pentru fiii săi şi pentru fiicele sale. Şi David s-a întărit în Domnul Dumnezeul său.’](1 Samuel 30:6)[/simple_tooltip].

De ce a venit Iisus? A venit El să ne ajute să înțelegem de ce Dumnezeu nu ridică niciodată un deget pentru a ajuta? Nu! Iisus a venit să distrugă lucrările diavolului [simple_tooltip content=’Cine practică păcatul este de la diavolul; pentru că diavolul păcătuieşte de la început. Pentru aceasta S-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să nimicească lucrările diavolului.’](1 Ioan 3:8)[/simple_tooltip]. În numele Lui, mergi și fă la fel.