63Și bărbații, care îl țineau pe Iisus, Îl batjocoreau și Îl băteau. 64Și, legându-L la ochi, Îl loveau peste față și Îl întrebau, spunând: „Profețește, cine este cel ce te-a lovit?” (Luca 22:63-64)

 

Aceasta este relatarea despre creația lui Dumnezeu batjocorindu-L și insultându-L pe Fiul Său, fără ca El să intervină. Durerea pe care acest lucru a provocat-o Tatălui sfidează descrierea. Cei care L-au lovit pe Iisus și I-au spus să profețească, trebuie să fi luat tăcerea lui Iisus ca dovadă că El nu era cine a pretins că este. Mintea naturală nu putea concepe că Dumnezeul Atotputernic va primi acest tip de abuz din partea creației Sale. Dar acesta era planul lui Dumnezeu.

Isaia a profețit: „ca un miel la măcel, ca o oaie mută înaintea tunzătorilor, astfel nu Și-a deschis gura.” [simple_tooltip content=’A fost oprimat și a fost chinuit, totuși nu Și-a deschis gura, este adus ca un miel la măcel, ca o oaie mută înaintea tunzătorilor, astfel nu Și-a deschis gura.’](Isaia 53:7)[/simple_tooltip]. Iisus nu a deschis gura. De asemenea, Isaia a menționat că Iisus „a fost luat de la închisoare și de la judecată” referindu-se la faptul că Iisus nu a primit un proces echitabil [simple_tooltip content=’A fost luat de la închisoare și de la judecată, și cine va vesti generația Lui? Fiindcă a fost stârpit din țara celor vii, pentru fărădelegea poporului meu a fost El lovit.’](Isaia 53:8)[/simple_tooltip]. Isaia a continuat să profețească în [simple_tooltip content=’Și în moartea Lui Și-a rânduit mormântul cu cei stricați și cu cei bogați, pentru că nu făcuse nimic violent, nici nu era vreo înșelăciune în gura Lui.’]Isaia 53:9[/simple_tooltip] că Iisus Își va rândui „mormântul Său cu cei răi, și cu cei bogați în moartea Sa.” Acest lucru s-a împlinit când Iisus a fost răstignit între doi hoți și îngropat în mormântul unui om bogat.

Adevărul este că tăcerea lui Iisus spunea multe. Ea a vorbit despre dragostea Sa nesfârșită pentru Tatăl Său și pentru tine și pentru mine. Vorbea despre încrederea Sa totală în promisiunea Tatălui Său de a-L învia din morți. Vorbea despre sursa forței Sale pentru a îndura Crucea, care a fost bucuria pusă înaintea Lui. Și a vorbit cuvintele pe care Satan tânjise să le audă de secole: Mesia este în mâinile tale.

Totuși, tăcerea lui Iisus a spus și ceva ce diavolul nu a auzit: El nu L-a ucis pe Mesia; el sacrifica Mielul lui Dumnezeu care avea să înlăture păcatul lumii și, astfel, să-l dezbrace de toată autoritatea! [simple_tooltip content=’Înțelepciune pe care nu a cunoscut-o niciunul dintre prinții acestei lumi; căci, dacă ar fi cunoscut-o, nu ar fi crucificat pe Domnul gloriei.’]1 Corinteni 2:8[/simple_tooltip] spune că, dacă Satan ar fi știut ce va realiza moartea lui Iisus, el nu L-ar fi răstignit niciodată.

Astăzi când te întrebi cum ar putea Dumnezeu să te scoată din dilema ta – cum a putut El să îți schimbe inima, circumstanțele tale, sau inima sau circumstanțele altcuiva – amintește-ți cum a făcut ca diavolul să facă voia Sa!