19să vestesc anul plăcut al Domnului. [simple_tooltip content=’16 Şi a venit în Nazaret, unde crescuse; şi a intrat, după obiceiul Său, în ziua sabatului în sinagogă şi S-a ridicat să citească.

17 Şi I s-a dat cartea profetului Isaia; şi, derulând cartea, a găsit locul unde era scris:

18 „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să vestesc captivilor eliberare şi orbilor vedere, să pun pe cei zdrobiţi în libertate,

19 să vestesc anul plăcut al Domnului.“

20 Şi, rulând cartea, dându-i-o îngrijitorului, S-a aşezat; şi ochii tuturor celor din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui.

21 Şi a început să le spună: „Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta pe care aţi auzit-o.”

22 Şi toţi mărturiseau pentru El şi se minunau de cuvintele de har care ieşeau din gura Lui. Şi spuneau: „Nu este Acesta fiul lui Iosif?“

23 Şi El le-a zis: „Cu siguranţă Îmi veţi spune parabola aceasta: «Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Câte am auzit că s-au făcut în Capernaum fă şi aici, în patria Ta»“.

24 Şi a spus: „Adevărat vă spun că nici un profet nu este primit bine în patria lui.

25 Dar adevărat vă spun: multe văduve erau în Israel, în zilele lui Ilie, când a fost închis cerul pentru trei ani şi şase luni, astfel încât a fost foamete mare peste toată ţara;

26 şi la nici una din ele n-a fost trimis Ilie, decât la o femeie văduvă din Sarepta Sidonului.

27 Şi mulţi leproşi erau în Israel în timpul profetului Elisei; şi nici unul din ei n-a fost curăţit, decât Naaman Sirianul.“

28 Şi toţi s-au umplut de furie în sinagogă, auzind acestea;

29 şi, ridicându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au dus până pe sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie;

30 dar El, trecând prin mijlocul lor, a plecat.’](Luca 4:16-30)[/simple_tooltip]

 

Această Scriptură a fost scrisă profetic de profetul Isaia cu aproximativ 650 de ani înainte ca Iisus să o citească în sinagogă. A fost citită în sinagogile iudeilor de mii de ori, dar niciodată de persoana la care se referea. Cu această declarație, Iisus a început anul Jubileului.

Anul Jubileului este descris în Leviticul 25. Era un an în care nici un fermier nu își lucra pământurile și toată lumea ținea Sabatul. Domnul le-a oferit oamenilor provizii miraculoase cu un an înainte de începerea fiecărui an jubiliar, și care i-a susținut timp de trei ani până când culturile lor au putut fi din nou recoltate.

Anul Jubileului era diferit de orice alt an sabatic, deoarece avea loc o dată la fiecare cincizeci de ani și toate datoriile erau anulate. Toate proprietățile erau returnate proprietarului său inițial și oricine fusese vândut în sclavie era eliberat. Era un an al începuturilor noi.

Iisus a proclamat „anul de îndurare al Domnului,” care era un jubileu spiritual. Noi trăim acum într-o perioadă în care toate datoriile noastre față de Dumnezeu, din cauza păcatului, au fost anulate și toate lucrurile pe care diavolul ni le-a furat au fost returnate. Chiar și sclavia noastră față de diavol s-a încheiat prin lucrarea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos.

Bucură-te azi pentru că ești într-o vreme a Jubileului continuu!