23Iisus le-a răspuns: „A venit ceasul ca Fiul Omului să fie proslăvit.” [simple_tooltip content=’20 Şi erau nişte greci dintre cei care se suie ca să se închine la sărbătoare;

21 aceştia deci au venit la Filip, cel care era din Betsaida Galileii, şi l-au rugat, spunând: „Domnule, dorim să-L vedem pe Iisus.”

22 Filip a venit şi i-a spus lui Andrei, şi Andrei şi Filip au venit şi I-au spus lui Iisus.

23 Dar Iisus le-a răspuns, zicând: „A venit ceasul ca să fie glorificat Fiul Omului.”’](Ioan 12:20-23)[/simple_tooltip]

 

Filip și Andrei tocmai ce îi aduseseră vești lui Iisus că anumiți greci, sau neamuri, Îl căutau la sărbătoare. El slujise altor neamuri, dar acum era prima dată când neamurile veneau în mod special să-L caute pe El, în loc de ceea ce putea face El. Aparent, acesta a fost un semnal pentru Iisus că venise timpul Său și nu mai putea limita lucrarea Sa doar la evrei. Prin urmare, El a făcut declarații despre moartea și glorificarea Sa, care ar da la o parte peretele despărțitor dintre evrei și neamuri.

Exista un zid fizic de despărțire care simboliza această împărțire în Templul din Ierusalim. Neamurile puteau ajunge într-o zonă desemnată a Templului, cunoscută sub numele de Curtea Neamurilor, dar un zid de piatră, înalt de aproximativ cinci metri, îi oprea să meargă mai departe. Un semn care stătea în fața zidului spunea: „Nimeni din altă națiune nu trebuie să intre și oricine este prins va avea el însuși vina pentru moartea sa!”

Multe regulamente și reguli au separat evreii și neamurile timp de secole, dar lucrarea lui Hristos pe Cruce a eliminat bariera respectivă prin înlăturarea Legii. „Căci El este pacea noastră, Cel care din doi a făcut unul, dărâmând, prin trupul Său, zidul care-i despărţea, adică duşmănia. El a înlăturat Legea cu poruncile şi regulile ei, pentru a crea din cei doi, în El, un om nou, făcând astfel pace.” (Efeseni 2:14-15).

În biserica Noului Testament, „toți sunteți una în Hristos Iisus” [simple_tooltip content=’Nu este nici iudeu, nici grec; nu este nici rob, nici liber; nu este bărbat şi femeie; pentru că toţi sunteţi una în Hristos Iisus’](Galateni 3:28)[/simple_tooltip]. Lumea încearcă să adune oamenii împreună în toate felurile, dar numai Iisus a distrus acea barieră și i-a făcut pe oameni unul prin locuirea Duhului Sfânt în ei. Astăzi poți sărbători faptul că ești o parte a trupului lui Hristos, „un om nou,” format din tot felul de oameni de-a lungul secolelor de timp.